Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
914535 DA/IV/2024 Usługi sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz terenu zewnętrznego Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Jacek Makaś 2024-04-23 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
821510 DA/XII/2023 Usługi przygotowania wideo z tłumaczeniem na Polski Język Migowy wraz z montażem i przygotowanie kopii DCP z wgranym w film tłumaczem do 29 filmów, w ramach Projektu „Kino Bez Barier - Edycja Polska” w okresie od października 2023 roku do czerwca 2024 roku, dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu - OFERTY DODATKOWE Jacek Makaś 2023-09-26 11:51:28 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Service Go to
815875 DA/XII/2023 Usługi przygotowania wideo z tłumaczeniem na Polski Język Migowy wraz z montażem i przygotowanie kopii DCP z wgranym w film tłumaczem do 29 filmów, w ramach Projektu „Kino Bez Barier - Edycja Polska” w okresie od października 2023 roku do czerwca 2024 roku, dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Jacek Makaś 2023-09-26 11:54:45 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
809162 DA/X/2023 Usługi przygotowania wideo z tłumaczeniem na Polski Język Migowy wraz z montażem i przygotowanie kopii DCP z wgranym w film tłumaczem do 29 filmów, w ramach Projektu „Kino Bez Barier - Edycja Polska” w okresie od października 2023 roku do czerwca 2024 roku, dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Jacek Makaś 2023-09-04 12:28:48 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
903393 DA/II/2024_WR Usługa społeczna - ochrona osób i mienia oraz monitoring CCTV Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Jacek Makaś 2024-03-28 06:39:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
882186 DA/I/2024_WR Usługa społeczna - ochrona osób i mienia oraz monitoring CCTV Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Jacek Makaś 2024-02-08 05:27:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
864569 DA/XVII/2023_WR Usługi poligraficzne – dodruk dwujęzycznej (polsko – angielskiej) książki podsumowującej projekt „OBECNOŚĆ” dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Jacek Makaś 2024-01-15 08:27:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
838533 DA/XVI/2023 Usługi poligraficzne – druk dwujęzycznej (polsko – angielskiej) książki podsumowującej projekt „OBECNOŚĆ” dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Jacek Makaś 2023-11-28 05:26:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
833155 DA/XV/2023 Usługi przygotowania audiodeskrypcji ze ścieżką lektorską i napisami dla osób niesłyszących wraz z produkcją suplementów do kopii Blu-ray lub DCP, do 8 filmów pełnometrażowych wyświetlanych w ramach projektu „Kino Bez Barier – Edycja Polska” w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku, dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Część II. Jacek Makaś 2023-11-21 05:09:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
831720 DA/VI/2023 Wynajem długoterminowy fabrycznie nowego cyfrowego projektora kinowego w standardzie DCI z laserowym źródłem światła, z opcją wykupu, dla Kina Pałacowego w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Jacek Makaś 2023-11-27 11:28:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
826700 DA/XIV/2023 Usługi przygotowania wideo z tłumaczeniem na Polski Język Migowy wraz z montażem i przygotowanie kopii DCP z wgranym w film tłumaczem do 23 filmów, w ramach Projektu „Kino Bez Barier - Edycja Polska” w okresie od grudnia 2023 roku do czerwca 2024 roku, dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Jacek Makaś 2023-11-06 10:02:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
825095 DA/XIII/2023_WR Usługi przygotowania wideo z tłumaczeniem na Polski Język Migowy wraz z montażem i przygotowanie kopii DCP z wgranym w film tłumaczem do 6 filmów, w ramach projektu „Kino Bez Barier – Edycja Polska” w okresie od października do listopada 2023 roku, dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Jacek Makaś 2023-10-12 05:21:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
812320 DA/XI/2023 Usługi przygotowania audiodeskrypcji ze ścieżką lektorską i napisami dla osób niesłyszących wraz z produkcją suplementów do kopii Blu-ray lub DCP, do 5 filmów pełnometrażowych wyświetlanych w ramach projektu „Kino Bez Barier – Edycja Polska” w okresie od października do grudnia 2023 roku, dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Część I. Jacek Makaś 2023-10-05 12:38:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
801012 ZO/24/2023 Usługi tłumaczeń na polski język migowy wydarzeń kulturalnych - część II - w ramach projektu "OBECNOŚĆ" dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Jacek Makaś 2023-09-15 09:19:00 Zapytanie ofertowe Service Go to