Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
847597 33/ZP/TP/33 Usługa wykonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego i testów specjalistycznych sprzętu RTG dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Anna Pilarska 2023-12-07 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
843452 32/ZP/TP/23 Sukcesywna dostawa leków stosowanych w chemioterapii w leczeniu nowotworów płuc, leków dostępnych w ramach programu lekowego w leczeniu nowotworów płuc i włóknienia płuc oraz leków wspomagających leczenie onkologiczne do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181 Mariola Jędrzejczak 2023-11-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
837790 31/ZP/TP/23 Zakup aparatu ultrasonograficznego wraz z wyposażeniem dla pracowni USG Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Mariola Jędrzejczak 2023-11-16 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
832303 29/ZP/PN/23 Usługa prania i dzierżawy bielizny szpitalnej dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181 Mariola Jędrzejczak 2023-11-10 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
837537 30/ZP/TP/23 Zakup sprzętu i aparatury medycznej z podziałem na części dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Marzena Kolasa 2023-11-09 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
830421 28/ZP/TP/23 Adaptacja pomieszczenia na salę zabiegową Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Mariola Jędrzejczak 2023-10-27 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
830950 27/ZP/TP/23 Dostawa sprzętu medycznego dla oddziałów rehabilitacji Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Anna Pilarska 2023-10-26 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
821689 25/ZP/TP/23 Dostawa preparatów do dekontaminacji powierzchni oraz skóry i błon do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Anna Pilarska 2023-10-17 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
824330 26/ZP/TP/23 Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego oraz modernizacja sieci IT dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi z podziałem na części Mariola Jędrzejczak 2023-10-17 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
814434 22/ZP/TP/23 Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w Pawilonie C Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Anna Pilarska 2023-10-03 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
817866 23/ZP/TP/23 Obsługa, bieżąca konserwacja oraz eksploatacja urządzeń wchodzących w skład mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków przy Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie Anna Pilarska 2023-10-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings