Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
935796 16/ZP/PN/24 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Anna Pilarska 2024-07-23 10:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
943844 17/ZP/PN/24 Usługa sprzątania, transportu wewnątrzszpitalnego i czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta hospitalizowanego w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Mariola Jędrzejczak 2024-07-30 10:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
947307 18/ZP/TP/24 Sukcesywne dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości oraz środków do pielęgnacji do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Mariola Jędrzejczak 2024-07-18 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
945842 19/ZP/TP/24 Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Anna Pilarska 2024-07-16 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
929421 15/ZP/TP/US/24 Usługi archiwizacji dokumentacji medycznej należącej do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi w ilości 340 metrów bieżących Mariola Jędrzejczak 2024-06-19 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
919237 13/ZP/PN/24 Sukcesywna dostawa leków stosowanych w leczeniu włóknienia płuc i nowotworów płuc, ciężkiej postaci astmy, gruźlicy wielolekoopornej oraz w atopowym zapaleniu skóry i przewlekłej pokrzywce spontanicznej dostępnych w ramach programów lekowych do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181 Mariola Jędrzejczak 2024-06-07 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
919833 12/ZP/PN/24 Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, substancji do receptury aptecznej, płynów infuzyjnych i płynów stosowanych do żywienia pozajelitowego do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Anna Pilarska 2024-06-03 10:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
922027 14/ZP/TP/23 Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w Pawilonie D Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Anna Pilarska 2024-05-24 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
913027 11/ZP/US/TP/24 Ochrona (dozór) obiektów Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Anna Pilarska 2024-05-09 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
909915 10/ZP/PN/24 Sukcesywne dostawy tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników, parownic, rozprężalni i butli do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Mariola Jędrzejczak 2024-04-30 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
899456 9/ZP/TP/24 Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi z podziałem na części Mariola Jędrzejczak 2024-04-24 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
907124 8/ZP/PN/24 Sukcesywna dostawa leku stosowanego w chemioterapii w leczeniu nowotworów płuc, leku dostępnego w ramach programu lekowego w leczeniu nowotworów płuc i włóknienia płuc do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181 Mariola Jędrzejczak 2024-04-15 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings