Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
487100 16/ZP/TP/21 Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Marzena Kolasa 2021-07-30 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
470326 13/ZP/PN/21 Sukcesywna dostawa leków stosowanych w chemioterapii w leczeniu nowotworów płuc oraz leków dostępnych w ramach programu lekowego w leczeniu nowotworów płuc i włóknienia płuc do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181 Mariola Jędrzejczak 2021-06-30 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
471530 12/ZP/TP/21 Całoroczna obsługa techniczna obiektów szpitalnych na terenie Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 5 Mariola Jędrzejczak 2021-06-24 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
462784 10/ZP/TP/21 Dostawa preparatów do dekontaminacji powierzchni oraz skóry i błon do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Anna Pilarska 2021-06-07 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
453360 9/ZP/PN/21 Sukcesywna dostawa leków stosowanych w chemioterapii w leczeniu nowotworów płuc oraz leków dostępnych w ramach programu lekowego w leczeniu nowotworów płuc i włóknienia płuc do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181 Mariola Jędrzejczak 2021-05-17 09:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
441837 8/ZP/TP/21 Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Marzena Kolasa 2021-04-09 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
430969 7/ZP/TP/21 Dostawa, instalacja oraz konfiguracja komputerów oraz urządzeń serwerowych dla Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi w ramach realizacji zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury informatycznej w celu wdrożenia nowego systemu HIS w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi”. Mariola Jędrzejczak 2021-03-18 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
431001 6/ZP/US/TP/21 Ochrona (dozór) obiektów Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Anna Pilarska 2021-03-11 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
425143 5/ZP/TP/21 Sukcesywne dostawy środków i sprzętu do utrzymania czystości oraz środków do pielęgnacji do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Mariola Jędrzejczak 2021-02-25 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
424188 3/ZP/TP/21 Dostawa plastikowych pojemników na odpady medyczne do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Anna Pilarska 2021-02-22 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
423976 2/ZP/TP/21 Świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu nieczystości stałych, płynnych oraz powstałych w wyniku oczyszczania ścieków z terenów Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi Marzena Kolasa 2021-02-19 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings