Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
945357 CEN.25.8.2024 Budowa fragmentu ogrodzenia nieruchomości, położonej przy ulicy Złotej 4, oznaczonej numerem geodezyjnym 420/5, będącej w trwałym zarządzie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz demontaż istniejącego ogrodzenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie ogrodzenia przy Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku” Marzena Borowik 2024-07-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
840241 Budowa fragmentu ogrodzenia nieruchomości, położonej przy ulicy Złotej 4, oznaczonej numerem geodezyjnym 420/5, będącej w trwałym zarządzie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz demontaż istniejącego ogrodzenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie ogrodzenia przy Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku” Marzena Borowik 2023-11-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
827631 Budowa fragmentu ogrodzenia nieruchomości, położonej przy ulicy Złotej 4, oznaczonej numerem geodezyjnym 420/5, będącej w trwałym zarządzie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz demontaż istniejącego ogrodzenia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie ogrodzenia przy Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku” Marzena Borowik 2023-10-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
658988 CEN.25.10.2022 „Budowa parkingu przy ulicy Złotej 4 w Białymstoku, obręb 017 Bojary wraz z infrastrukturą techniczną” w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie parkingu” Marzena Borowik 2022-09-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
648490 CEN.25.9.2022 Budowa parkingu przy ulicy Złotej 4 w Białymstoku, obręb 017 Bojary wraz z infrastrukturą techniczną” w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie parkingu” Marzena Borowik 2022-08-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
614082 CEN.25.6.2022 Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego Marzena Borowik 2022-05-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
605774 CEN.25.5.2022 Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego Marzena Borowik 2022-05-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings