Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
940734 SO-1/2024 „Przebudowa i rozbudowa kwatery nr II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białej Podlaskiej” Anna Bruszewska 2024-06-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
927286 IR/ZAP/1/2024 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Podlaska ul. Ziemiańska (dz. geod. nr 1480/14, 2520/2, 2521/6, obręb 0004) Krzysztof Marzec 2024-05-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
923886 ZW/06/2024 Zakup samochodu dostawczego typu Furgon 7-osobowy L3H2 dla potrzeb w brygady wodociągowej w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę w Białej Podlaskiej Wojciech Bystrzyński 2024-05-14 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
877992 FK-1/2024 OGŁOSZENIE NAJMU POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO - ŚMIECIARKI DAF FAN CF75 Jacek Maleńczyk 2024-02-29 07:47:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
892053 LO/2/2024 Zakup i dostawa środków utrzymania czystości dla Bialskich Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. na rok 2024 i I kwartał 2025 roku. Karolina Krupińska 2024-02-28 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
890011 LO/1/2024 Zakup i dostawa odzieży roboczej dla pracowników Bialskich Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej na rok 2024. Karolina Krupińska 2024-02-26 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
889900 OR-3/2024 „Zakup drutu stalowego żarzonego Ø3,5 mm przeznaczonego do belowania wytworzonych surowców recyklingowych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej” Arkadiusz Łozak 2024-02-21 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
876458 RDF-1/2024 Odbiór, transport oraz zagospodarowanie paliwa alternatywnego (RDF) o kodzie 19 12 10 z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej Anna Bruszewska 2024-01-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
870796 BOK-1/2024/FO Sukcesywna dostawa wodomierzy statycznych Dorota Kwapień 2024-01-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
871002 FK-25/2023 „Zakup opon do ładowarki Cat 950 K” Jacek Maleńczyk 2024-01-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
866847 ZZO-4/2023 „Dostawa gazu płynnego propan w ilości około 45 000 litrów na potrzeby grzewcze Zakładu Zagospodarowania Odpadów ul. Ekologiczna 1 w Białej Podlaskiej”. Dariusz Fiedoruk 2023-12-22 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
762131 ZZO-3/2023 „Przygotowanie wniosku o zmianę Decyzji – pozwolenie zintegrowane dla eksploatowanych instalacji w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej przy ul. Ekologiczna 1” Anna Bruszewska 2023-05-08 12:28:42 Zapytanie ofertowe Service Go to
601089 ZW/2/2022 Dostawa sterylizatorów UV Wojciech Bystrzyński 2022-04-25 09:47:40 Zapytanie ofertowe Supply Go to
369029 Dostawa komputera z oprogramowaniem + akcesoria Rafał Kozłowski 2020-09-02 09:08:02 - Supply Go to
347400 DZ/017/40/V/2020 Dostawa systemu informatycznego obsługi wagi zintegrowanego z Bazą Danych o Odpadach oraz funkcjonującym w BWIK „WOD-KAN” programem „TP Media” firmy LOGICA Włodzimierz Sawczuk 2020-05-20 10:22:37 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
815149 5/ZP/ZS/2023 Wykonania bez wykopowej renowacji kanałów kanalizacji na terenie miasta Biała Podlaska w systemach krótkiego rękawa – pakerów oraz uszczelnienie kanału poprzez spoinowanie we wskazanych punktach po ocenie technicznej. Adam Turula 2023-10-11 14:45:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
726413 LO/1/2023 Zakup i dostawa odzieży roboczej dla pracowników Bialskich Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej na rok 2023. Karolina Krupińska 2023-03-15 15:02:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
668641 ZW/12/2022 Wykonanie instalacji wodociągowej do podłączenia 2 szt. sterylizatorów UV w SUW Narutowicza w Białej Podlaskiej Wojciech Bystrzyński 2022-10-05 12:23:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
590179 LO/2/2022 Zakup i dostawa odzieży roboczej dla pracowników Bialskich Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej na rok 2022. Karolina Krupińska 2022-04-29 09:58:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
587900 LO/1/2022 Zakup i dostawa środków utrzymania czystości dla Bialskich Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN’’ Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej na rok 2022 i I kwartał 2023r. Karolina Krupińska 2022-03-28 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
547982 ZW/9/2021 Wykonanie studni głębinowej nr 2B SUW Sitnicka w Białej Podlaskiej Wojciech Bystrzyński 2021-12-15 08:49:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to