Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
653311 ZP.271.2.2022 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Brody Michalina Łajtar 2022-09-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
622826 ZP.271.1.2022 Budowa drogi dojazdowej, parkingu i chodnika wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodach oraz przebudowa drogi gminnej nr 000603F relacji Brody - Jeziory Dolne Michalina Łajtar 2022-06-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
556451 ZP.271.5.2021 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Brody w 2022 roku Michalina Łajtar 2022-01-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
554304 ZP.271.4.2021 Dowozy szkolne dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych biletów do placówek oświatowych na terenie Gminy Brody w roku 2022 Michalina Łajtar 2021-12-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
553274 ZP.271.2.2021 Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Brody Michalina Łajtar 2021-12-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
553294 ZP.271.3.2021 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Brody na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. Michalina Łajtar 2021-12-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
548842 ZP.271.1.2021 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Brody w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Michalina Łajtar 2021-12-15 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings