Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
313810 RZG.IP.271.1.2020 Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Brańszczyk w okresie od dnia 1 marca 2020 roku do 29 lutego 2024 roku Dariusz Suchenek 2020-02-20 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
286882 RZG.I.P.271.15.2019 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika ulicznego w miejscowości Trzcianka przy drodze gminnej 440108W na odcinku o dł. 600 mb od Szkoły Podstawowej w kierunku lasu. Dariusz Suchenek 2019-12-16 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
270053 RZG.I.271.3.2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Brańszczyk Dariusz Suchenek 2019-12-02 11:00:00 - Service Go to
273005 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na: Budowę chodnika ulicznego w miejscowości Trzcianka przy drodze gminnej 440108W na odcinku o dł. 400mb Dariusz Suchenek 2019-11-15 10:00:00 - Service Go to
268754 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na: Budowę chodnika ulicznego w miejscowości Trzcianka przy drodze gminnej 440108W na odcinku o dł. 400mb Dariusz Suchenek 2019-10-30 11:00:00 - - Go to
262871 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w formie leasingu. Dariusz Suchenek 2019-10-15 10:00:00 - - Go to
261343 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy Brańszczyk. Dariusz Suchenek 2019-10-09 10:00:00 - - Go to
261623 Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: „Aktywna tablica” Paweł Kulesza 2019-10-08 11:00:00 - - Go to
261339 Zakup, dostawa i montaż garażu blaszanego przy Szkole Postawowej w Knurowcu gm. Brańszczyk Dariusz Suchenek 2019-10-07 10:00:00 - - Go to
260353 Remont pomieszczeń w lokalu poczty w Brańszczyku Paweł Kulesza 2019-10-04 11:00:00 - - Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings