Plan of proceedings for a year 2024

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Rozbudowa drogi gminnej Nr 108182B tj. ul. Witosa w Brańsku Construction work Basic mode - no negotiation 680985 - I quarter No - - 2024-01-08 15:24:29 2024-01-08 15:24:29
Modernizacja sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta Brańsk Construction work Basic mode - no negotiation 162602 - II quarter No - - 2024-01-08 15:27:39 2024-01-08 15:25:41
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Brańskiego Klubu Malucha Construction work Basic mode - no negotiation 704530 - I quarter No - - 2024-01-08 15:26:15 2024-01-08 15:26:15
Przebudowa hydroforni w mieście Brańsk wraz z zakupem sprzętu wodnego do udrażniania kanalizacji i odpływów Construction work Basic mode - no negotiation 8130081 - I quarter No - - 2024-01-08 15:27:25 2024-01-08 15:27:25
Zagospodarowanie terenu Grodziska "Zamczyska" w Brańsku Construction work Basic mode - no negotiation 813008 - I quarter Yes - - 2024-01-08 15:28:38 2024-01-08 15:28:38
Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Rynek i Kościelna w Brańsku Service Basic mode - no negotiation 203252 - I quarter Yes - - 2024-01-08 15:29:28 2024-01-08 15:29:28