Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
717289 INFR.271.1.2023 Remonty bieżące dróg gminnych wykonane materiałem kamiennym Ewa Abramowicz 2023-02-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
679274 INFR.271.5.2022 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Borzechów oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych (PSZOK)” Ewa Abramowicz 2022-10-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
642662 INFR.721.4.2022 Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Borzechowie Ewa Abramowicz 2022-08-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
589312 INFR.721.3.2022 Zakup samochodu typu lekkiego dla OSP w Borzechowie Ewa Abramowicz 2022-03-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
565027 INFR.721.2.2022 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączki Pawłówek Ewa Abramowicz 2022-02-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
561391 INFR.721.1.2022 Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Borzechów Ewa Abramowicz 2022-01-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
528960 FKP.271.1.2021 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Borzechów oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów kom. z PSZOK Edward Jarzynka 2021-11-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
515012 INFR.7234.67.2021 Przebudowa dróg gminnych nr 107059L w miejscowości Zakącie oraz nr 107058L w miejscowości Białawoda Edward Jarzynka 2021-10-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
502233 INFR.7234.58.2021 Przebudowa dróg gminnych nr 107051L w miejscowości Kępa Borzechowska oraz nr 107395L w miejscowości Łopiennik. Edward Jarzynka 2021-09-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
466274 2021/BZP 00047943/01/P Termomodernizacja budynku komunalnego w Borzechowie Edward Jarzynka 2021-06-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings