Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
857029 RG.GR.271.32.2023 Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, po opakowaniach z papieru i tektury, zużytych tonerów oraz dzierżawa pojemników do gromadzenia tych odpadów w 2024 r. wraz z wyposażeniem w worki do segregacji odpadów pojemników na tego rodzaju odpady Michał Kaczmarek 2023-12-12 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
842686 2023/BZP 00477421 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Bledzew, odpadów zebranych w PSZOK oraz odpadów z wybranych nieruchomości letniskowych w 2024-2025 r. (RG.GR.271.28.2023) Michał Kaczmarek 2023-11-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
801820 RG.GR.2610.5.2023 Sprzedaż składników majątkowych Michał Kaczmarek 2023-08-31 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
809281 2023/BZP 00348585 Zapewnienie dowozu uczniów do szkół podstawowych i dzieci do przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Bledzew (RG.GR.271.23.2023) Michał Kaczmarek 2023-08-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Service Go to
804444 2022/BZP 00309027/01 Zapewnienie dowozu uczniów do szkół podstawowych i dzieci do przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Bledzew (RG.GR.271.23.2023)) Michał Kaczmarek 2023-08-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
795395 RG.GR.2610.5.2023 Sprzedaż składników majątkowych Michał Kaczmarek 2023-07-28 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
791449 RG.GR.2610.4.2023 Sprzedaż składników majątkowych Michał Kaczmarek 2023-07-19 09:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
771892 RG.GR.2610.4.2023 Sprzedaż składników majątkowych Michał Kaczmarek 2023-06-05 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
756220 2023/BZP 00182468 „Budowa sali wiejskiej wraz z remizą OSP w Popowie” - w formule zaprojektuj i wybuduj (RG.GR.271.13.2023) Michał Kaczmarek 2023-05-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
754775 RG.GR.2610.3.2023 Sprzedaż zdemontowanych urządzeń placu zabaw Michał Kaczmarek 2023-05-08 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
740329 2023/BZP 00133996 „Przebudowa budynków Szkoły Podstawowej w Bledzewie” - w formule zaprojektuj i wybuduj (RG.GR.271.8.2023) Michał Kaczmarek 2023-04-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings