Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
419080 2021/BZP 00004368/01 Budowa Bieckiego Jarmarku Kultury Magdalena Lenard 2021-03-29 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty ostateczne Construction work Go to
385636 ZP.271.13.2020 Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy Biecz. Magdalena Lenard 2020-11-16 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
379627 ZP.271.11.2020 Udzielenie Gminie Biecz długoterminowego kredytu w wysokości 1 450 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Magdalena Lenard 2020-10-23 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
364309 ZP.271.6.2020 Udzielenie Gminie Biecz długoterminowego kredytu w wysokości 14 527 000,00 zł (czternaście milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania Magdalena Lenard 2020-09-10 09:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
278808 ZP.271.25.2019 Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy Biecz Magdalena Lenard 2019-12-06 09:30:00 - Service Go to
261991 Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych odpadów komunalnych z terenu gminy Biecz Magdalena Lenard 2019-11-05 09:30:00 - - Go to
243391 Udzielenie Gminie Biecz długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania wobec FM Bank PBP S.A w Warszawie, po dokonaniu cesji wierzytelności Spółka Siemens Finance Sp. z o.o. Magdalena Lenard 2019-10-09 09:30:00 - - Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings