Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
854696 ZUK.7011.11.2023 Odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Białobrzegi w 2024 roku. Zakład Usług Komunalnych 2023-12-06 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
853390 Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanału sanitarnego przy pomocy samojezdnej kamery inspekcyjnej z głowicą obrotową Zakład Wodociągów i Kanalizacji 2023-12-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
849676 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Przebudowa dróg w Suchej, gmina Białobrzegi" Wydział Inwestycji 2023-11-23 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
849658 Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na osiedlu za ulicą Polną w Białobrzegach Wydział Inwestycji 2023-11-23 14:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
846791 ZUK.7011.10.2023 Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie gminy Białobrzegi w 2024 roku Zakład Usług Komunalnych 2023-11-22 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
832550 I.271.17.2023 Przebudowa ulicy Kamińskiego w Białobrzegach Wydział Inwestycji 2023-10-30 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to
832542 I.271.16.2023 Remont ulicy Szlacheckiej, gmina Białobrzegi Wydział Inwestycji 2023-10-30 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to
834891 7011.8.2023 Wykonanie remontu przepustu na drodze gminnej w miejscowości Szczyty. Zakład Usług Komunalnych 2023-10-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
832874 ZPiN.6840.6.2023 Wycena nieruchomości składającej się z działek oznaczonych w ewid. gruntów miasta Białobrzegi nr: 1243/161, 1243/162, 1243/163, 1243/164, 1243/165, 1243/166, 1243/167, 1243/168, 1243/169, 1243/170 o łącznej pow. 4,5366 ha. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 2023-10-20 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
832149 I.7021.55.2023 Zakup traktora ogrodowego na Stadion Miejski im. Z. Siedleckiego w Białobrzegach. Wydział Inwestycji 2023-10-19 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
823567 I.7021.20.2023 Realizację zadania „Siłownia plenerowa w miejscowości Sucha Wydział Inwestycji 2023-10-03 15:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
821095 I.7021.26.2023 Wykonanie remontów na drogach gminnych z funduszu sołeckiego na 2023 rok. Wydział Inwestycji 2023-09-27 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
501336 I.7021.25.2021 Remont instalacji elektrycznej w wybranych pokojach Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach Wydział Inwestycji 2021-09-02 10:12:53 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
501350 I.7021.25.2021 Remont wybranych pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach Wydział Inwestycji 2021-09-02 10:11:51 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
459525 ZPiN.6342.1.2020 „Organizacja oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się lub uprawiających sporty lub rekreację na obszarze wodnym w obrębie Kąpieliska Syrenka na rzece Pilicy w Białobrzegach”. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 2021-05-21 10:11:44 Zapytanie ofertowe Service Go to
460889 ZPiN.6840.6.2021 Wycena nieruchomości składającej się z działek nr: 1243/184, 1243/185 i 1243/186 w Białobrzegach Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 2021-05-21 10:07:42 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
840694 Zakup przyczepy ciągnikowej, dwuosiowej do 4,5t Zakład Wodociągów i Kanalizacji 2023-11-24 10:32:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
833644 Odbiór osadu ustabilizowanego tlenowo o kodzie 190805, prasowanego na prasie śrubowo – talerzowej MAREX Technology 304 z flokulatorem dynamicznym (typ: MX/PŚT304 z FD) na Oczyszczalni Ścieków w Białobrzegach Zakład Wodociągów i Kanalizacji 2023-11-06 11:03:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
783539 Opracowanie aktualizacji operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na zrzucie wód opadowych lub roztopowych z terenu miasta Białobrzegi. Wydział Inwestycji 2023-06-30 09:09:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
779874 Opracowanie aktualizacji operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na zrzucie wód opadowych lub roztopowych z terenu miasta Białobrzegi. Wydział Inwestycji 2023-06-21 14:55:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
727471 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę parkingu na działce gminnej nr ewid. 1532/6 przy SPZOZ w Białobrzegach Wydział Inwestycji 2023-03-09 09:27:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
724535 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Rzecznej w Białobrzegach oraz przebudowe parkingu na działce nr ewid. 1532/6 przy SPZOZ w Białobrzegach sp. z o.o. Wydział Inwestycji 2023-02-16 09:28:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
709073 ZPiN.670.6.2022 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Białobrzegi Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 2023-01-09 14:50:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
700730 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe ulic w Białobrzegach, gmina Białobrzegi Wydział Inwestycji 2023-01-18 09:26:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
693276 Remont strażnicy OSP Stawiszyn Wydział Inwestycji 2022-11-30 14:36:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
687810 ZPiN.6722.2.2022 Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrebu Kamień Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 2022-11-24 09:17:00 Zapytanie ofertowe Service Go to