Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
544183 ZUK.7011.9.2021 Konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie gminy Białobrzegi w 2022 roku Zakład Usług Komunalnych 2021-12-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
545300 ZUK.7011.10.2021 Odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Białobrzegi w 2022 roku. Zakład Usług Komunalnych 2021-12-09 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
544012 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie architektonicznym dla zagospodarowania terenów nadpilicznych Wydział Inwestycji 2021-12-03 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
544003 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie elektroenergetycznym dla zagospodarowania terenów nadpilicznych Wydział Inwestycji 2021-12-03 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
543964 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie komunikacyjno-drogowym dla zagospodarowania terenów nadpilicznych Wydział Inwestycji 2021-12-03 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
533804 OŚ.6232.28.2021 Prowadzenie w 2022 r. monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Sucha zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Ochrona Środowiska 2021-11-22 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
534087 ZPiN.6847.5.2021 Określenie wartości rynkowej służebności przesyłu na dz. nr 96 obręb Okrąglik i dz. nr 1243/172 obręb Białobrzegi Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 2021-11-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
527438 I.271.17.2021 Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach Wydział Inwestycji 2021-11-10 12:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
527185 I.271.16.2021 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w miejscowości Szczyty na drodze gminnej nr 110112W oraz drodze krajowej nr 48 Wydział Inwestycji 2021-11-10 11:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
529811 ZPiN.6823.1.2021 Wycena nieruchomości położonych w: Leopoldowie (dz. nr: 1/4 i 1/6) i Białobrzegach (dz. nr 1064/12) Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 2021-11-04 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
519999 ZP.I.271.4.2021/52 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej, ul. Cytrynowej i ul. Zielonej na oś. Nowiny w Białobrzegach etap V. Zakład Wodociągów i Kanalizacji 2021-10-29 11:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
516559 I.271.15.2021 „Mój Rynek – przebudowa targowisko miejskiego w Białobrzegach, etap II” Wydział Inwestycji 2021-10-19 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
501336 I.7021.25.2021 Remont instalacji elektrycznej w wybranych pokojach Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach Wydział Inwestycji 2021-09-02 10:12:53 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
501350 I.7021.25.2021 Remont wybranych pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach Wydział Inwestycji 2021-09-02 10:11:51 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
459525 ZPiN.6342.1.2020 „Organizacja oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się lub uprawiających sporty lub rekreację na obszarze wodnym w obrębie Kąpieliska Syrenka na rzece Pilicy w Białobrzegach”. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 2021-05-21 10:11:44 Zapytanie ofertowe Service Go to
460889 ZPiN.6840.6.2021 Wycena nieruchomości składającej się z działek nr: 1243/184, 1243/185 i 1243/186 w Białobrzegach Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 2021-05-21 10:07:42 Zapytanie ofertowe Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
536104 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Suchej na działce o nr ewid. 1832/1 wraz z uzyskaniem zgłoszenia na budowę Wydział Inwestycji 2021-11-26 10:43:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
517423 I.7013.9.2021 Przebudowa nawierzchni gminnej działki przy bloku ul. 11 Listopada 4 Wydział Inwestycji 2021-10-22 12:27:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
505280 ZPiN.6847.3.2021 Wycena wartości rynkowej służebności przesyłu (dot. sieci elektroenergetycznej średniego napięcia) na działkach położonych w obrębie Białobrzegi gm. Białobrzegi oznaczonych nr ewid.: 1622/1 objętej księgą wieczystą Nr RA2G/00004469/4 oraz 1722 i 1769 objętych księgą wieczystą Nr RA2G/00011944/0. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 2021-09-14 12:23:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
500134 ZPiN.6722.2.2021 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi obejmującego część obrebu Sucha Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 2021-09-13 09:47:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
499893 ZPiN.6840.11.2021 Wycena nieruchomości położonej w Białobrzegach składającej się z działek nr: 1243/161-170 o łącznej pow. 4,5366 ha, celem jej sprzedaży Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 2021-08-31 11:52:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
489404 ZPiN.6840.5.2019 "Wycena nieruchomości położonej w Białobrzegach składającej sie z dz. nr 1532/11, w formie operatu szacunkowego celem sprzedaży" Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 2021-08-06 12:35:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
477261 I.7013.13.2021 Modernizacja wejścia głównego do budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach Wydział Inwestycji 2021-07-09 09:58:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
464320 ZPiN.6840.6.2021 Wycena nieruchomości składającej się z działek nr: 1243/184, 1243/185 i 1243/186 w Białobrzegach Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 2021-06-07 12:56:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
464488 ZPiN.3134.5.2021 "Wykonanie wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego w celu ustalenia opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej podziałem działki nr 1687/1 położonej w obrębie Sucha, gmina Białobrzegi". Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 2021-06-07 13:53:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
461149 ZPiN.6840.6.2021 Wyceny nieruchomości składającej się z dz. nr: 1243/184, 1243/185, 1243/186 w Białobrzegach. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 2021-05-27 13:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to