Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
855103 RID.VIII.271.14.2023 Utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Barlinek i zapobieganie bezdomności zwierząt. Referat Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych 2023-12-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
835365 RID.VIII.271.13.2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Barlinek oraz organizacja i prowadzenie PSZOK w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku. Referat Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych 2023-11-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
841427 RID.VI.7013.05.2023 Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Barlinku Referat Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych 2023-11-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
835751 RID.VII.271.11.2023 2023/BZP 00454944 Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa) (znak sprawy: RID.VII.271.11.2023) Referat Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych 2023-11-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
832366 RID.V.271.8.2023 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku Referat Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych 2023-10-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
826961 RID.VIII.271.11.2023 Remont drogi gminnej w ciągu ul. Kombatantów w Barlinku Referat Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych 2023-10-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
816107 RID.VIII.271.10.2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Barlinek oraz organizacja i prowadzenie PSZOK w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku. Referat Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych 2023-10-13 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
823161 RID.V.271.7.2023 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Różanej w Barlinku Referat Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych 2023-10-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
814335 RID.III.271.3.2023 2022/BZP 00382949 Budowa sieci monitoringu powietrza w Barlinku (znak sprawy: RID. III.271.3.2023) Referat Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych 2023-09-15 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
798598 RID.III.271.11.2023 2023/BZP 00326542 Dostawa i montaż obiektów małej architektury i urządzeń rekreacyjnych na wyposażenie Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej w Barlinku (znak sprawy: RID.III.271.11.2023) Referat Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych 2023-08-04 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
791917 RID.III.271.7.2023 2023/BZP 00299761 Dostawa i montaż obiektów małej architektury i urządzeń rekreacyjnych na wyposażenie Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej w Barlinku (znak sprawy: RID.III.271.7.2023) Referat Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych 2023-07-26 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
729740 RID.VI.7013.02.2023 Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku Referat Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych 2023-03-20 09:49:24 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to