Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
952971 RID.III.271.3.2024.WK 2024/BZP 00405461 Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych g. Barlinku (znak: RID.III.271.3.2024.WK) Referat Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych 2024-08-08 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
947348 RID.V.271.6.2024.RB 2024/BZP 00386330/01 Odtworzenie walorów historycznych średniowiecznych murów obronnych w Barlinku Referat Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych 2024-07-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
938143 RID.VII.271.4.2024 RID.VII.271.4.2024 2024/BZP 00357154 Budowa ul. Źródlanej w Moczkowie Referat Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych 2024-06-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
935200 RID.III.271.7.2024 2024/BZP 00347765 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Okrętowej (znak sprawy: RID.III.271.7.2024) Referat Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych 2024-06-20 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
934103 RID.VIII.271.7.2024 Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz wymiana lamp na lampy LED na kompleksie boisk sportowych w Barlinku przy ul. Leśnej 10 w Barlinku. Referat Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych 2024-06-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
930476 RID.V.271.4.2024 2024/BZP 00333006 Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie Referat Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych 2024-06-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
931259 RID.VIII.271.9.2024 Dowóz i opieka w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Barlinek do ośrodków i placówek oraz placówek oświatowych w terminie 01.09.2024 do 30.06.2025 Referat Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych 2024-06-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
926895 RID.VIII.271.8.2024 Przewóz uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli Gminy Barlinek, realizowany w oparciu o komunikację regularną – na podstawie biletów miesięcznych od 01.09.2024 r. do 30.06.2025 r. Referat Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych 2024-05-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
871734 RID.VIII.271.1.2024 Przebudowa drogi do m. Słowicze w Gminie Barlinek Referat Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych 2024-01-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
864302 RID.VIII.271.17.2023 Usługa opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego / zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z niezbędnymi opracowaniami Referat Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych 2023-12-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
855103 RID.VIII.271.14.2023 Utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Barlinek i zapobieganie bezdomności zwierząt. Referat Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych 2023-12-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
729740 RID.VI.7013.02.2023 Przebudowa ul. Słonecznej w Barlinku Referat Inwestycji, Dróg i Zamówień Publicznych 2023-03-20 09:49:24 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to