Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
879946 ZPIZ/PN/US/1/2024 Świadczenie usług gastronomicznych wraz z dystrybucją posiłków na poszczególne oddziały Spec. Psych. ZOZ w Łodzi. DZPiZ . 2024-02-26 10:00:00 Zamówienie na usługi społeczne Service Go to
892684 7/2024 Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów hydraulicznych oraz elektrycznych na potrzeby Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159. DZPiZ . 2024-03-01 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
891611 4/2024 Zakup z sukcesywnymi dostawami i rozładunkiem do magazynu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi środków czystości z podziałem na dwa pakiety. DZPiZ . 2024-03-14 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
882267 1/2024 Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem diet odżywczych płynnych do Apteki szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi. DZPiZ . 2024-02-23 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
882299 2/2024 Zakup wraz z sukcesywną dostawą i rozładunkiem płynów infuzyjnych do Apteki szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi. DZPiZ . 2024-02-23 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
883269 ZPIZ/TP/RB/5/2024 Dostosowanie pomieszczeń Pawilonu IX na potrzeby utworzenia II Oddziału psychiatrycznego dla młodzieży w ramach Programu wieloletniego pn. Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022-2024 DZPiZ . 2024-02-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
890125 ZPIZ/PN/D/3/2024 Zakup wraz z sukcesywną dostawą i rozładunkiem do Apteki szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi leku Spravato do Programu Lekowego leczenia chorych na depresję lekooporną. DZPiZ . 2024-02-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
879853 ZPIZ/PN/D/4/2024 Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych do Apteki szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi. DZPiZ . 2024-02-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
849083 ZPIZ/PN/D/29/2023 ZAKUP I DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH DO APTEKI SZPITALNEJ SPEC. PSYCH. ZOZ W ŁODZI. DZPiZ . 2023-12-18 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
849086 ZPIZ/PN/D/30/2023 Zakup wraz z sukcesywną dostawą i rozładunkiem leków psychotropowych i narkotycznych do Apteki szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi. DZPiZ . 2023-12-18 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
856407 ZPIZ/PN/D/35/2023 Zakup łóżek wraz z wyposażeniem dla pacjentów Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży. DZPiZ . 2023-12-15 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
855280 ZPIZ/TP/U/33/2023 Przygotowanie wykładów i opracowanie scenariuszy do szkolenia e-learning. Zamówienie realizowane w ramach projektu Kadry DiM pn.: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. DZPiZ . 2023-12-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
855276 ZPIZ/TP/U/34/2023 Przygotowanie wykładów i opracowanie scenariuszy do szkolenia e-learning. Zamówienie realizowane w ramach projektu „PrzyStań DiM " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. DZPiZ . 2023-12-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
879837 ZPIZ/PN/D/3/2024 Zakup wraz z sukcesywną dostawą i rozładunkiem do Apteki szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi leku Spravato do Programu Lekowego leczenia chorych na depresję lekooporną. DZPiZ . 2024-02-19 12:55:35 Przetarg nieograniczony Supply Go to
822355 ZPIZ/TP/U/19/2023 Samochodowy transport sanitarny świadczony przez Wykonawcę na rzecz Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi. DZPiZ . 2023-09-26 13:50:34 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
370323 13/2020 Zakup wraz z sukcesywnymi dostawami oraz rozładunkiem do magazynu Spec. Psych. ZOZ w Łodzi artykułów do sprzątania. DZPiZ . 2020-08-14 09:21:21 Zapytanie ofertowe Supply Go to
370405 ZPIZ/PN/U/3/2020 Kompleksowa usługa sprzątania w obiektach Spec.Psych. ZOZ w Łodzi. DZPiZ . 2020-08-14 09:04:36 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
685174 18/2022 Świadczenie stałej kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Zamawiającego. DZPiZ . 2022-11-09 17:30:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
685176 ZPIZ/US/25/2022 Świadczenie usług gastronomicznych wraz z dystrybucją posiłków na poszczególne oddziały Spec. Psych. ZOZ w Łodzi. DZPiZ . 2022-11-09 17:32:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
619327 ZPIZ/TP/U/9/2022 Kompleksowa usługa dzierżawy, prania i dystrybucji bielizny oraz pozostałego asortymentu szpitalnego zgodnie z zapotrzebowaniem Spec. Psych ZOZ w Łodzi. DZPiZ . 2022-09-04 00:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
606739 ZPIZ/TP/D/7/2022 Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi. DZPiZ . 2022-09-05 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
565831 Usługa w zakresie całodobowego samochodowego transportu sanitarnego na rzecz Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi. DZPiZ . 2022-09-04 00:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
562730 ZPIZ/TP/D/2/2022 Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem pieluchomajtek i podkładów higienicznych do Apteki Szpitalnej Spec. Psych. ZOZ w Łodzi. DZPiZ . 2022-09-04 00:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
553272 4/D/COV/2021 Zakup wraz z sukcesywnymi dostawami oraz rozładunkiem do magazynu Spec. Psych. ZOZ w Łodzi preparatów do dezynfekcji powierzchni. Magdalena Mrówka 2022-09-04 00:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
543286 3/RB/COV/2021 „Budowa budynku Pawilonu 12 Centrum Rehabilitacji i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży wraz budową, rozbudową i przebudową urządzeń budowlanych przy ul. Aleksandrowskiej 159 w Łodzi, obręb B-37, działka nr 51/37” w ramach realizacja zadania pn. „Utworzenie Centrum Rehabilitacji i PsychoTERAPII DiM” w związku z COVID-19. Magdalena Mrówka 2022-09-04 00:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
537333 ZPIZ/US/3/2021 ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH WRAZ Z DYSTRYBUCJĄ POSIŁKÓW NA POSZCZEGÓLNE ODDZIAŁY SPEC. PSYCH. ZOZ W ŁODZI. DZPiZ . 2022-09-04 00:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
527748 ZPIZ/TP/D/5/2021 Wymiana dostępowych przełączników sieciowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa informacji i modernizacji sieci teleinformatycznej. Magdalena Mrówka 2022-09-04 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to