Plan of proceedings for a year 2022

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Przebudowa ulic w m. Babiak: Szkolna, Wodna Construction work Basic mode - no negotiation 622000 45233220-7 II quarter No - - 2022-03-07 15:16:43 2022-01-27 14:49:37
Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Babiak - etap V: rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Brdów i Mchowo, studni rezerwowej nr 4 w Mchowie i nr 5 w Babiaku, dokumentacja dla SUW-ów Construction work Basic mode - no negotiation 160000 45330000-9 III quarter No - - 2022-01-27 14:51:57 2022-01-27 14:51:00
Budowa instalacji fotowoltaicznych w ramach rozbudowy gospodarki wodnościekowej w gminie Babiak Construction work Basic mode - no negotiation 186000 09332000-5 III quarter No - - 2022-01-27 14:53:49 2022-01-27 14:51:43
Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w gminie Babiak - etap VII: budowa kanalizacji sanitarnej z siecią wodociągową w m. Żurawieniec - etap I i w m. Mchowo-Polonisz, aktual. granic aglom. Babiak Construction work Basic mode - no negotiation 1050000 45330000-9 III quarter No - - 2022-01-27 14:55:32 2022-01-27 14:55:32
Laboratoria przyszłości – rozwój szkolnej infrastruktury Szkoły Podstawowej w Babiaku, Szkoły Podstawowej w Bogusławicach i Szkoły Podstawowej w Brdowie Delivery Basic mode - no negotiation 165000 39162100-6 I quarter No - - 2022-01-27 14:57:24 2022-01-27 14:57:24
Zakup urządzeń do utrzymania dróg Delivery Basic mode - no negotiation 138000 34144400-2 II quarter No - - 2022-01-27 14:58:20 2022-01-27 14:58:20
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Babiak w okresie 01.05.2022-30.04.2023 r. Service Basic mode - no negotiation 1050000 90500000-2 I quarter No - - 2022-01-27 15:07:44 2022-01-27 15:07:44
Zakup i dostawa kruszywa drogowego łamanego z rodzaju: melafir, bazalt, granit o granulacji 0-31,5 mm w ilości 2 500 ton Delivery Basic mode - no negotiation 205000 14212200-2 I quarter No - - 2022-02-16 13:52:00 2022-02-16 13:52:00
Dowóz i odwóz dzieci do szkół z terenu gminy Babiak w okresie od 01.09.2022r. do 23.12.2022r. Service Basic mode - no negotiation 180644.1 60000000-8 II quarter No - - 2022-06-14 14:27:27 2022-06-09 09:17:30
Zakup i dostawa kruszywa drogowego łamanego z przeznaczeniem na przebudowę dróg o numerach: 492651P, 492646P, 492565P, 492559P, 492527P, 492570P, 492573P, 492656P, 492715P,492716P,492719P, 492547P Delivery Basic mode - no negotiation 130100 14212200-2 II quarter Yes - - 2022-06-23 13:01:53 2022-06-23 12:57:06