Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
819486 ZP.271.16.2023 „Modernizacja ulicy Malinowej w Augustowie” Olga Krause 2023-10-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
822500 ZP.271.18.2023 „Budowa mini tężni solankowej wraz z elementami małej architektury- ABO” Olga Krause 2023-10-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
822719 ZP.271.17.2023 „Usługa zaciągnięcia kredytu wypłacanego w transzach do kwoty 15.931.808,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów” Wioleta Dragunajtys 2023-10-24 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
815375 ZP.271.14.2023 „Przebudowa ciągu pieszego - ul. Gęsiej w Augustowie” Olga Krause 2023-09-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
808633 - Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych i/lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stanu wody, mogącej mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie, na: 1. Działce nr 1806/5 i 1806/6 obręb 1 w Augustowie. 2. Działce nr 2142/1 obręb 2 w Augustowie Wioleta Dragunajtys 2023-08-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
804879 ZP.271.15.2023 Augustów dla bioróżnorodności Olga Krause 2023-08-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
794634 ZP.271.13.2023 „Przeprowadzenie modernizacji elementów konstrukcji drewnianej daszków wraz z wymianą poszycia dachowego znajdujących się wzdłuż bulwaru rzeki Netta, jeziora Necko, parkingu, na działkach o nr geodezyjnych 2903/3, 1/60, 10/4 w miejscowości Augustów” Wioleta Dragunajtys 2023-08-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
793644 GKRiOŚ.271.11.2023 „Rewitalizacja ławek na bulwarach miejskich w Augustowie” Wioleta Dragunajtys 2023-07-25 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
783616 GKRiOŚ.271.8.2023 Wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Uproszczonym Planie Urządzania Lasu lasów komunalnych Miasta Augustów na lata 2016 – 2025. Wioleta Dragunajtys 2023-06-27 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
779708 ZP.271.11.2023 „Pielęgnacja i urządzanie zieleni na terenie miasta Augustów- zakładanie oraz utrzymanie zieleńców oraz rabat wieloletnich i mieszanych” Olga Krause 2023-06-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
780404 I.7013.13.2023 Wyposażenie Centrum Aktywności Seniora w Augustowie. Dostawa i montaż mebli i wyposażenia wnętrz Centrum Aktywności Seniora w Augustowie Olga Krause 2023-06-21 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
777474 GKRiOŚ.271.8.2023 Wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Uproszczonym Planie Urządzania Lasu lasów komunalnych Miasta Augustów na lata 2016 – 2025 Wioleta Dragunajtys 2023-06-16 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
773213 I.7013.13.2023 „Wyposażenie Centrum Aktywności Seniora w Augustowie.” CZĘŚĆ I: „Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia wnętrz Centrum Aktywności Seniora w Augustowie” CZĘŚĆ II: „ Dostawa sprzętu sportowego do sali pobytu dziennego z rehabilitacją do Centrum Aktywności Seniora w Augustowie” Wioleta Dragunajtys 2023-06-12 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings