Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
719394 BZzp.261.2.2023 Wykonywanie stałej konserwacji, przeglądów oraz opcjonalnie wykonywanie napraw i usuwanie awarii pięciu dźwigów towarowo-osobowych w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Składnicy w Zalesiu. Klaudia Banaszek 2023-02-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
713476 BZzp.261.112.2022 Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego do obiektów Zamawiającego zlokalizowanych w Konstancinie-Jeziornie Klaudia Banaszek 2023-02-03 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
718470 BZzp.260.1.2023 Realizacja usług prawniczych w obrębie działalności ustawowej Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w zakresie doradztwa regulacyjnego, legislacyjnego oraz w obszarze zamówień publicznych. Patryk Stankiewicz 2023-01-24 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
707296 BZ.261.125.2022 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Patryk Stankiewicz 2023-01-10 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
697278 BZzp.261.122.2022 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 70 m3 na potrzeby zasilania kotłowni olejowej w Składnicy w Komorowie Patryk Stankiewicz 2022-12-28 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
697729 BZ.260.16.2022 Tworzenie procedury zakupowej Klaudia Banaszek 2022-12-05 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
688155 BZzp.261.120.2022 Zakup usługi odbioru (transportu) produktów leczniczych stanowiących odpady medyczne i ich zagospodarowania (unieszkodliwienia) Patryk Stankiewicz 2022-11-21 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
673581 BZzp.261.108.2022 Zakup usług ubezpieczenia RARS na lata 2023 – 2025 z opcją przedłużenia na rok 2026 Patryk Stankiewicz 2022-11-10 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
675494 BZzp.261.114.2022 Kompleksowa budowa sieci WLAN w magazynach w Składnicach RARS Patryk Stankiewicz 2022-11-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
677516 BZzp.261.117.2022 Dostawa do zapasów agencyjnych do 133 000 m3 oleju napędowego w gat. F Klaudia Banaszek 2022-11-04 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
675923 BZzp.261.113.2022 Kompleksowa dostawa i świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego do Składnicy RARS w Zalesiu Patryk Stankiewicz 2022-11-03 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
675686 BZzp.261.118.2022 Modernizacja posadzek przemysłowych w Składnicach RARS Bogdan Bator 2022-10-28 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings