Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
No proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
331289 ZP/7/2020 Dostawa analizatorów dla potrzeb Akademii Pomorskiej w Słupsku Zamówienia Publiczne 2020-05-15 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
329214 ZP/4/2020 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. „Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Slupensis w budynku Domu Studenckiego nr 1 oraz Stołówki i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku” na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” Zamówienia Publiczne 2020-04-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
316547 ZP/2/2020 Dostawa mikroskopów fluorescencyjnych dla potrzeb Akademii Pomorskiej w Słupsku Zamówienia Publiczne 2020-03-30 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
297366 ZP/1633/2019 Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania dla Akademii Pomorskiej w Słupsku Zamówienia Publiczne 2020-03-05 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
316770 Szacowanie wartości zamówienia na program funkcjonalno- użytkowy Zamówienia Publiczne 2020-02-28 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
307070 Szacowania wartości zamówienia projektu wykonawczego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020” Zamówienia Publiczne 2020-02-06 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
300789 szacowania wartości zamówienia projektu wykonawczego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020” Zamówienia Publiczne 2020-01-20 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
237889 ZP/777/2019 Usługa wdrożenia nowego lub modernizacja posiadanego systemu dziekanatowo - dydaktycznego obsługi studiów dla Akademii Pomorskiej w Słupsku wraz z dostawą niezbędnego sprzętu IT i oprogramowania oraz szkoleniem użytkowników systemu. Zamówienia Publiczne 2019-10-28 08:00:00 - - Go to
248354 ZP/582/2019 Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do dostosowania struktur zarządzania i organizacji pracy do realizacji projektu "Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl" Zamówienia Publiczne 2019-09-16 10:00:00 - - Go to
246055 ZP/934/2019 Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania dla Akademii Pomorskiej w Słupsku Zamówienia Publiczne 2019-09-06 10:00:00 - - Go to