Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
917253 04/TP/2024 Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont i modernizację budynków Domu Studenta Zamówienia Publiczne 2024-04-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
917276 05/TP/2024 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami na remont i modernizację budynku K1 przy ul. Kozietulskiego 6 w Słupsku Zamówienia Publiczne 2024-04-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
920161 D03/TP/2024 Sukcesywna dostawa materiałów reklamowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku-D03/TP/2024 Zamówienia Publiczne 2024-05-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
908253 02/TP/2024 Świadczenie usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasy zagraniczne oraz krajowe Zamówienia Publiczne 2024-04-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
908521 03/TP/2024 Sukcesywna dostawa materiałów reklamowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku-03/TP/2024 Zamówienia Publiczne 2024-04-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
879056 01/TP/2024 Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego - Inspektorzy nadzoru Zamówienia Publiczne 2024-02-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
852745 22/PN/2023 Usługa ochrony, dozoru mienia i obsługi portiernio-recepcji w obiektach Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku Zamówienia Publiczne 2024-01-03 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
856748 21/TP/2023 Dostawa oprogramowania zarządzania sytuacją kryzysową VRS Zamówienia Publiczne 2023-12-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
842167 23/TP/2023 Wykonywanie prac konserwatorskich i naprawczych oraz usuwanie awarii w obiektach Osiedla Akademickiego Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku Zamówienia Publiczne 2023-11-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
844873 24/TP/2023 Szkolenie kadr Uczelni z zakresu zwiększania ich świadomości o potrzebach osób niepełnosprawnych Zamówienia Publiczne 2023-11-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
832080 20/TP/2023 Budowa Stacji Badawczo-Dydaktycznej w miejscowości Grzmiąca – Etap I Zamówienia Publiczne 2023-11-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
826573 19/TP/2023 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku Zamówienia Publiczne 2023-10-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
818605 16/TP/2023 Wykonywanie prac konserwatorskich i naprawczych oraz usuwanie awarii w obiektach Osiedla Akademickiego Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku Zamówienia Publiczne 2023-10-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings