Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
391215 ZP/22/2020 Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania dla Akademii Pomorskiej w Słupsku Zamówienia Publiczne 2020-12-01 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
381931 ZP/16/2020 Wytworzenie i wdrożenie platformy do zarządzania oraz publikacji danych i zasobów Herbarium Pomeranicum Zamówienia Publiczne 2020-12-04 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
388340 ZP/20/2020 Dostawa sprzętu medycznego, fantomów i trenażerów dla Akademii Pomorskiej w Słupsku Zamówienia Publiczne 2020-11-23 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
388023 ZP/19/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla Akademii Pomorskiej w Słupsku Zamówienia Publiczne 2020-11-20 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
372375 ZP/14/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 9 pakietach Zamówienia Publiczne 2020-09-24 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
366955 ZP/13/2020 Dostawa oprogramowania na kierunek Logistyka, urządzeń, monitorów wielkoformatowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Akademii Pomorskiej w Słupsku Zamówienia Publiczne 2020-09-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
355962 ZP/11/2020 Opracowanie i wdrożenie systemów informatycznych dla Akademii Pomorskiej w Słupsku Zamówienia Publiczne 2020-08-13 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
365867 Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie platformy Herbarium Pomeranicum na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020” Zamówienia Publiczne 2020-07-31 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
354284 ZP/10/2020 Dostawa oprogramowania Matlab lub równoważnego w ramach realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku projektu "Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl Zamówienia Publiczne 2020-06-15 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
331289 ZP/7/2020 Dostawa analizatorów dla potrzeb Akademii Pomorskiej w Słupsku Zamówienia Publiczne 2020-05-15 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
329214 ZP/4/2020 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. „Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Slupensis w budynku Domu Studenckiego nr 1 oraz Stołówki i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku” na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” Zamówienia Publiczne 2020-04-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
316547 ZP/2/2020 Dostawa mikroskopów fluorescencyjnych dla potrzeb Akademii Pomorskiej w Słupsku Zamówienia Publiczne 2020-03-30 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to