Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
No proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
410307 ZP/28/2020 Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania dla Akademii Pomorskiej w Słupsku Zamówienia Publiczne 2021-02-26 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
381931 ZP/16/2020 Wytworzenie i wdrożenie platformy do zarządzania oraz publikacji danych i zasobów Herbarium Pomeranicum Zamówienia Publiczne 2020-12-17 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
391215 ZP/22/2020 Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania dla Akademii Pomorskiej w Słupsku Zamówienia Publiczne 2020-12-01 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
388340 ZP/20/2020 Dostawa sprzętu medycznego, fantomów i trenażerów dla Akademii Pomorskiej w Słupsku Zamówienia Publiczne 2020-11-23 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
388023 ZP/19/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 5 pakietach dla Akademii Pomorskiej w Słupsku Zamówienia Publiczne 2020-11-20 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
372375 ZP/14/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 9 pakietach Zamówienia Publiczne 2020-09-24 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
366955 ZP/13/2020 Dostawa oprogramowania na kierunek Logistyka, urządzeń, monitorów wielkoformatowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla Akademii Pomorskiej w Słupsku Zamówienia Publiczne 2020-09-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
355962 ZP/11/2020 Opracowanie i wdrożenie systemów informatycznych dla Akademii Pomorskiej w Słupsku Zamówienia Publiczne 2020-08-13 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
365867 Szacowanie wartości zamówienia na wykonanie platformy Herbarium Pomeranicum na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020” Zamówienia Publiczne 2020-07-31 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
354284 ZP/10/2020 Dostawa oprogramowania Matlab lub równoważnego w ramach realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku projektu "Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl Zamówienia Publiczne 2020-06-15 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Mode Proceeding type Action
No proceedings