Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
237889 ZP/777/2019 Usługa wdrożenia nowego lub modernizacja posiadanego systemu dziekanatowo - dydaktycznego obsługi studiów dla Akademii Pomorskiej w Słupsku wraz z dostawą niezbędnego sprzętu IT i oprogramowania oraz szkoleniem użytkowników systemu. Zamówienia Publiczne 2019-10-28 08:00:00 Announcement about order Go to

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
248354 ZP/582/2019 Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do dostosowania struktur zarządzania i organizacji pracy do realizacji projektu "Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl" Zamówienia Publiczne 2019-09-16 10:00:00 Announcement about order Go to
246055 ZP/934/2019 Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania dla Akademii Pomorskiej w Słupsku Zamówienia Publiczne 2019-09-06 10:00:00 Announcement about order Go to
237291 ZP/582/2019 Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do dostosowania struktur zarządzania i organizacji pracy do realizacji projektu "Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl" Zamówienia Publiczne 2019-08-02 10:00:00 Announcement about order Go to