Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
956171 ZP.271.9.2024 Remont pomieszczeń szatni krytej Pływalni Olimpijczyk w Aleksandrowie Łódzkim Wydział Zamówień Publicznych 2024-08-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
928530 ZP.271.3.2024 Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Bełdowie Wydział Zamówień Publicznych 2024-07-03 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
927337 ZP.271.7.2024 Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki Wydział Zamówień Publicznych 2024-06-14 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
936699 ZP.271.8.2024 Wykonanie usługi prowadzenia stałej konserwacji komunalnej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Aleksandrów Łódzki i części wsi Rąbień Wydział Zamówień Publicznych 2024-06-13 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
925648 ZP.271.6.2024 Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i druków akcydensowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim Wydział Zamówień Publicznych 2024-05-20 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
922436 ZP.271.5.2024 Wykonywanie robót naprawczo-konserwacyjnych na drogach nieutwardzonych będących w zarządzie Gminy Aleksandrów Łódzki Wydział Zamówień Publicznych 2024-05-17 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
921387 ZP.271.4.2024 Dowóz dzieci z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki do szkół podstawowych Wydział Zamówień Publicznych 2024-05-08 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
901957 ZP.271.2.2024 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach Karolew i Nakielnica Wydział Zamówień Publicznych 2024-04-08 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
853603 ZP.271.21.2023 Przebudowa drogi powiatowej nr 5166E i 1134E w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Wydział Zamówień Publicznych 2024-01-23 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
860499 ZP.271.24.2023 Sukcesywna dostawa kruszywa na potrzeby Gminy Aleksandrów Łódzki Wydział Zamówień Publicznych 2024-01-10 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
856542 ZP.271.23.2023 Wykonywanie w 2024 r. bieżących napraw dróg będących w zarządzie Gminy Aleksandrów Łódzki Wydział Zamówień Publicznych 2023-12-15 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings