Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
614233 ZP.271.8.2022 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowościach Karolew i Nakielnica Wydział Zamówień Publicznych 2022-06-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
619395 ZP.271.9.2022 Przebudowa drogi powiatowej nr 1112E w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzywiec Wydział Zamówień Publicznych 2022-06-14 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
594226 ZP.271.6.2022 Remont stadionu lekkoatletycznego zlokalizowanego przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim Wydział Zamówień Publicznych 2022-05-23 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
612025 IR.271.31.2022.DA Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i budowa ronda w ciągu drogi krajowej nr 71 na skrzyżowaniu z ulicą Pabianicką w Aleksandrowie Łódzkim”. Danuta Antczak-Mastalerz 2022-05-20 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
608187 ZP.271.7.2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Fasolowej w Rąbieniu na terenie gminy Aleksandrów Łódzki Wydział Zamówień Publicznych 2022-05-20 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
596203 1.2022 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Górnym OSP Jastrzębie Górne 2022-04-14 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
584329 ZP.271.5.2022 Zaprojektowanie i budowa ronda w ciągu drogi krajowej nr 71 na skrzyżowaniu z ulicą Pabianicką w Aleksandrowie Łódzkim Wydział Zamówień Publicznych 2022-04-12 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
562337 ZP.271.3.2022 Wykonywanie bieżących napraw dróg będących w zarządzie Gminy Aleksandrów Łódzki Wydział Zamówień Publicznych 2022-01-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
560925 ZP.271.2.2022 Dostawa dolomitowego kruszywa drogowego na potrzeby Gminy Aleksandrów Łódzki Wydział Zamówień Publicznych 2022-01-26 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
559845 ZP.271.1.2022 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim w 2022 r. Wydział Zamówień Publicznych 2022-01-18 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
557225 ZP.271.24.2021 Budowa szybu windowego z dźwigiem osobowym na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Piotrkowskiej 4/6 - powtórzony Wydział Zamówień Publicznych 2022-01-12 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
551639 ZP.721.22.2021 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz druków akcydensowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim w 2022 r. Wydział Zamówień Publicznych 2021-12-29 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings