Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
951819 43/PA/2024 43/PA/2024 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy zlokalizowanych w obrębie działania Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 2 Arleta Krywiel 2024-07-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
951717 46/PA/2024 Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) przy ul. Szarych Szeregów 14/72, Franciszka Kiedrowskiego 2/28, gen. Władysława Sikorskiego 2/3 w Bydgoszczy zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. Jolanta Koczorowska 2024-07-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
952108 44/PA/2024 44/PA/2024 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy zlokalizowanych w obrębie działania Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 3 Arleta Krywiel 2024-07-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
952193 45/PA/2024 45/PA/2024 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy zlokalizowanych w obrębie działania Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 4 Arleta Krywiel 2024-07-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
951641 50/PA/2024 50/PA/2024 Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) przy ul. Witebskiej 28/9, gen. Leopolda Okulickiego 5/16 oraz Skromnej 4/37 w Bydgoszczy Wioleta Michalska 2024-07-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
951580 48/PM/2024 Modernizacja lokalu mieszkalnego (pustostan) przy ul. Nakielskiej 32/8 w Bydgoszczy Anita Danilewicz 2024-07-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
951988 49/PA/2024 Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) przy ul. Stawowej 47/17, Stawowa 47/50 i Unii Lubelskiej 1/10 w Bydgoszczy zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. Jolanta Koczorowska 2024-07-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
953674 51/PM/2024 Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z budową instalacji c.o. i przebudową instalacji c.w.u. w lokalu mieszkalnym przy ul. Dworcowej 75/10 oraz w lokalach mieszkalnych nr 2 i 2A w budynku przy ul. Warszawskiej 2 w Bydgoszczy Jolanta Koczorowska 2024-07-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
952116 47/PA/2024 Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) przy ul. Tadeusza Kościuszki 42/14, Czerkaskiej 26/20, Przemysłowej 36/10 oraz Przemysłowej 36/15 w Bydgoszczy zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. Anita Danilewicz 2024-07-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
954924 52/PM/2024 52/PM/2024 Termomodernizacja ścian piwnicznych wraz z izolacją przeciwwilgociową budynku mieszkalnego przy ul. ks. Piotra Skargi 12 w Bydgoszczy Wioleta Michalska 2024-07-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
937425 41/PM/2024 41/PM/2024 Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Łokietka 23-25 / Długosza 16 w Bydgoszczy Wioleta Michalska 2024-07-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
945454 40/PA/2024 Roboty ogólnobudowlane w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. Anita Danilewicz 2024-07-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
918426 31/PM/2024 31/PM/2024 Termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Rycerskiej 5 i ul. Rycerskiej 7 (budynek frontowy i budynek oficyny) oraz przy ul. Granicznej 13 w Bydgoszczy (wraz z budową węzłów cieplnych) Wioleta Michalska 2024-05-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
827460 58/PA/2023 Remont płyt balkonowych w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. Jolanta Koczorowska 2023-11-10 12:43:49 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
629941 37/PM/2022 Renowacja ścian (frontowej i szczytowej) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jagiellońskiej 63 w Bydgoszczy Arleta Krywiel 2022-06-29 12:54:51 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
460455 9/PM/2021 Roboty instalacyjne branży gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Topazowej 6, Pod Skarpą 94 oraz Witebskiej 28 w Bydgoszczy Jolanta Koczorowska 2021-05-20 09:36:04 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
941139 42/PA/2024 42/PA/2024 Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Jagiellońskiej 38/9 zarządzanego przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy Arleta Krywiel 2024-07-15 13:28:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
936488 39/PM/2024 39/PM/2024 Modernizacja lokalu mieszkalnego (pustostan) przy ul. 11 Listopada 20/3 w Bydgoszczy Arleta Krywiel 2024-07-05 13:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
935163 38/PA/2024 38/PA/2024 Sukcesywne dostawy papieru ksero format A3 i A4 dla Spółki ADM Wioleta Michalska 2024-07-01 12:33:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
928963 35/PA/2024 35/PA/2024 Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych położonych w Bydgoszczy przy ul. Śląskiej 13 lok. 5/5A, przy Alejach Ossolińskich 3A lok. 6 oraz przy ul. Pomorskiej 54 lokal nr 3 i nr 8 Wioleta Michalska 2024-07-04 13:31:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
928994 36/PA/2024 36/PA/2024 Remont ściany frontowej i bocznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Toruńskiej 86 w Bydgoszczy Arleta Krywiel 2024-07-05 13:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
928303 37/PA/2024 Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 53 w Bydgoszczy Jolanta Koczorowska 2024-07-04 13:13:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
926434 34/PA/2024 Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) przy ul. Murarzy 2/17, gen. Tadeusza Bora – Komorowskiego 10/94 i Odrzańskiej 2/3 w Bydgoszczy zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. Jolanta Koczorowska 2024-06-11 13:05:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
924955 33/PM/2024 Modernizacja lokalu mieszkalnego (pustostanu) przy ul. Jakuba Wojciechowskiego 12/74 w Bydgoszczy Jolanta Koczorowska 2024-06-04 10:56:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
926979 30/PA/2024 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty rozbiórkowe budynków zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy Anita Danilewicz 2024-06-21 08:36:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
921304 32/PA/2024 32/PA/2024 Odwodnienie terenu z budową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z robotami drogowymi na terenie nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 61 w Bydgoszczy Arleta Krywiel 2024-07-15 13:29:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to