Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
402615 Dostawa akcesoriów Edyta Janicka 2020-12-07 14:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
400578 „Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2020-12-11 09:30:00 - Supply Go to
400579 „Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2020-12-11 09:30:00 - Supply Go to
400581 „Dostawa wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2020-12-11 09:30:00 - Supply Go to
394917 4WSzKzP.SZP.2612.76.2020 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI WRAZ Z NAJMEM APARATÓW DO POMIARU ACT Piotr Strąk 2020-12-11 10:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
396677 4WSzKzP.SZP.2612.80.2020 Dostawa specjalistycznych materiałów medycznych dla Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej wraz z najmem 2 systemów do elektroanatomicznego mapowania serca, 3 programatorów do kardiowerterów/stymulatorów oraz generatora RF wraz z pompą irygacyjną do ablacji Piotr Strąk 2020-12-18 10:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
401658 4WSzKzP.SZP.2612.77.2020 Nadzór autorski i serwis oprogramowania AMMS/InfoMedica w latach 2021-2022. Piotr Strąk 2020-12-22 10:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
400658 Dostawa Ultrasonografu z wyposażeniem (1 kpl.), Sylwia Komorek 2020-12-02 10:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
399192 Przeglądy okresowe i przeglądy konserwacyjne wraz z bieżącą naprawą wózków widłowych oraz dokonaniem odpowiednich wpisów w dokumentacji tych urządzeń zgodnie z wymogami przepisów UDT w 2021 roku Jacek Golonka 2020-11-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
399164 Dostawa soli tabletkowej i preparatów chemicznych do Stacji Uzdatniania Wody w 2021 roku. Jacek Golonka 2020-11-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
397949 Dostawa Podgrzewacza krwi i płynów infuzyjnych do szybkich przetoczeń Edyta Janicka 2020-11-25 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
397600 Dostawa wideorhinolaryngoskopu Edyta Janicka 2020-11-24 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
396051 Opracowanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej w celu wykonania drogi przeciwpożarowej do budynku nr 1 wraz z uzyskaniem postanowienia Szefa Delegatury na zastosowanie rozwiązań zamiennych. Małgorzata Domańska 2020-11-23 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
388598 Najem 1 m2 powierzchni 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu dla ustawienia Bankomatu Wiesław Przybylak 2020-11-23 08:48:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
394159 "Wykonanie testów specjalistycznych”-POWTÓRKA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Edyta Janicka 2020-11-17 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
395132 Wykonanie usługi w zakresie dezynsekcji i deratyzacji oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu w 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu. Wiesław Przybylak 2020-11-16 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
394806 Dostawa Systemu monitorowania pacjenta na 10 stanowisk z centralą intensywnego nadzoru (1 kpl.) Sylwia Komorek 2020-11-13 10:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to