Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
917579 Dostawa, montaż i najem dystrybutorów filtrujących wodę z sieci wodociągowej wraz z ich obsługą w okresie najmu Agnieszka Jakubik 2024-04-25 08:00:00 Zapytanie o propozycję Service Go to
905555 4WSzKzP.SZP.2612.38.2024 DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, ZAMKNIĘTYCH SYSTEMÓW ASPIRACYJNO PRÓŹNIOWYCH DO POBIERANIA KRWI ORAZ SYSTEMÓW DO POBIERANIA I TRANSPORTU MOCZU PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Piotr Strąk 2024-04-25 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
917538 „Dostawa wody mineralnej do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2024-04-26 08:00:00 - Supply Go to
919382 Dostawa protezy hybrydowej AMDS dla Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii- 2 sztuki Bogumiła Tomaszewska 2024-04-26 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
920074 Dostawa monitorów poleasingowych Monitor HP E24 G4 Magdalena Błaszczyk 2024-04-26 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
917726 1/informatyka/2024 Wydruk i zaprojektowanie według dostarczonego wzoru ulotki informacyjnej - 4WSK 2024 Magdalena Kałuska 2024-04-26 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
913675 Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu aktywności związanych z realizacją fazy start-up eksperymentu badawczego Notice-CAS Agnieszka Andrejków 2024-04-29 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
917141 SWZ 4WSzKzP.SZP.2612.25.2024 Dostawa sprzętu i wyposażenia gospodarczego na 2024/2025 rok. Piotr Strąk 2024-04-29 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
920172 Dostawa paneli ściennych z gazami medycznymi na 6 stanowisk. Sylwia Komorek 2024-04-30 10:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
920069 Przedłużenie ważności posiadanych 2 szt. licencji Oracle Database Standard Edition 2 bez wsparcia Magdalena Błaszczyk 2024-04-30 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
916810 Dostawa pompy irygacyjnej do generatora do ablacji – 1 kpl. Sylwia Komorek 2024-04-24 10:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
914197 4WSzKzP.SZP.2612.54.2024 DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO: WIDEOLARYNGOSKOPU Z WYPOSAŻENIEM – 1 KPL ORAZ STOŁU OPERACYJNEGO UROLOGICZNEGO – 1KPL Piotr Strąk 2024-04-23 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
904917 4WSzKzP.SZP.2612.48.2024 DOSTAWA APARATU RTG Z RAMIENIEM C Piotr Strąk 2024-04-22 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
913484 4WSzKzP.SZP.2612.24.2024 DOSTAWA PIECZYWA I CIASTA CUKIERNICZEGO Piotr Strąk 2024-04-22 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
905871 4WSzKzP.SZP.2612.21.2024 Świadczenie usługi zarządzania, prowadzenia, monitorowania i realizacji eksperymentu medycznego GENTLE-PACE STUDY. Piotr Strąk 2024-04-22 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
915949 Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego przez okres 48 miesięcy z opcją odkupu urządzenia Magdalena Błaszczyk 2024-04-19 13:55:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
915269 Rozbudowa macierzy 3PAR 8200 Magdalena Błaszczyk 2024-04-19 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
901561 4WSzKzP.SZP.2612.35.2024 Dostawa odczynników do wykonywania badań wraz z najmem analizatorów parametrów krytycznych Piotr Strąk 2024-04-19 11:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
909214 „Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2024-04-15 08:00:00 - Supply Go to
910684 SWZ 4WSzKzP.SZP.2612.50.2024 Dostawa sprzętu medycznego: - Tromboelastometr z wyposażeniem oraz podłączeniem do systemu informatycznego - 1 kpl wraz z dostawą odczynników i kontroli w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Piotr Strąk 2024-04-12 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
899090 Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu aktywności związanych z realizacją fazy start-up eksperymentu badawczego Notice-CAS Agnieszka Andrejków 2024-04-08 14:34:54 Zapytanie ofertowe Service Go to
892934 Dostawa ureterorenoskopów giętkich cyfrowych - 35 szt. wraz z najmem jednostki sterującej w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy Sylwia Komorek 2024-03-11 16:52:44 Zapytanie ofertowe Supply Go to
876033 Sprzedaż wraz z demontażem środka trwałego stanowiącego własność 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu Sylwia Komorek 2024-01-26 19:31:42 Zapytanie ofertowe Service Go to
874878 „Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi drzwi sterowanych i automatycznych oraz 2 bram rolowanych (wjazdowa i wyjazdowa sieni ciepła SOR) zainstalowanych w obiektach 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu.” Mariusz Patynkiewicz 2024-01-29 10:34:51 Zapytanie ofertowe Service Go to
873533 Dostawa olejów do konserwacji narzędzi oraz systemów motorowych Sylwia Komorek 2024-01-11 16:44:13 Zapytanie ofertowe Supply Go to
853731 Dostawa fartuchów ochronnych rtg oraz osłon tarczycy Sylwia Komorek 2023-12-05 10:49:43 Zapytanie ofertowe Supply Go to
830430 Remont łazienki w budynku nr 43 Wydział Administracji Ogólnej na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu. Mariusz Patynkiewicz 2023-10-13 12:04:09 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
798736 Usługa dostępu do systemu teletransmisji zapisów badań EKG z defibrylatorów wykorzystywanych przez zespoły ratownictwa medycznego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu i 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinika SP ZOZ wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem aplikacji odbiorczej Sylwia Komorek 2023-10-16 12:20:47 Zapytanie ofertowe Supply Go to
753367 Najem części powierzchni użytkowej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu dla zorganizowania, wyposażenia i prowadzenia Automatów z napojami i przekąskami przez firmę zewnetrzną na potrzeby pacjentów, odwiedzajacych i personelu. Ewa Pyrsz 2023-04-13 11:37:55 Zapytanie ofertowe Service Go to
753446 Najem części powierzchni użytkowej 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu dla zorganizowania, wyposażenia i prowadzenia Automatów z napojami i przekąskami na potrzeby pacjentów, odwiedzających i personelu przez firmę zewnętrzną. Ewa Pyrsz 2023-04-13 11:31:08 Przetarg nieograniczony Service Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
878154 4 WSzKzP.SZP.2612.14.2024 DOSTAWA POMP AKTYWNIE WSPOMAGAJĄCYCH KRĄŻENIE WRAZ Z NAJMEM 2 SZT KONSOLI Piotr Strąk 2024-03-08 08:34:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
838941 4WSZKZP.SZP.2612.112.2023 DOSTAWA JEDNORAZOWYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DO KRĄŻENIA POZAUSTROJOWEGO DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU KARDIOCHIRURGII ORAZ KLINICZNEGO ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Piotr Strąk 2024-03-25 10:25:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
824799 4 WSzKzP.SZP.2612.113.2023 DOSTAWA ZESTAWU DIAGNOSTYCZNO – TERAPEUTYCZNEGO Z WIDEOENDOSKOPEM Z OPCJĄ NBI ORAZ KANAŁEM ROBOCZYM – 1 KPL Piotr Strąk 2023-11-09 14:43:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
821447 4WSzKzP.SZP.2612.95.2023 Dostawa transmiterów kompatybilnych z urządzeniami do elektroterapii dla Pracowni Elektrofizjologii Piotr Strąk 2023-10-26 10:22:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
821592 4WSzKzP.SZP.2612.109.2023 Dostawa retraktora do plastyk zastawkowych serca – 1kpl, Piotr Strąk 2023-10-17 11:16:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
805006 4WSzKzP.SZP.2612.82.2023 DOSTAWA MATERIAŁÓW OKULISTYCZNYCH DLA KLINICZNEGO ODDZIAŁU OKULISTYKI Piotr Strąk 2023-12-19 13:02:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
801110 4WSzKzP.SZP.2612.78.2023 DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA PRACOWNI HEMODYNAMIKI WRAZ Z NAJMEM 2 SZT. URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ORAZ SYSTEMU DO ULTRASONOGRAFII WEWNĄTRZNACZYNIOWEJ IVUS Piotr Strąk 2023-12-19 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
800023 4WSzKzP.SZP.2612.80.2023 DOSTAWA SPECJALISTYCZNYCH MATERIAŁOW MEDYCZNYCH DLA KLINIKI ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU I KLINICZNEGO ODDZIAŁU CHIRURGII SZCZĘKOWO - TWARZOWEJ Piotr Strąk 2024-01-12 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
796594 4WSzKzP.SZP.2612.58.2023 Dostawa specjalistycznego sprzętu jednorazowego wraz z najmem: bezolejowej pompy próżniowej, 2 szt. aparatu do pomiaru ACT, generatora do litotrypsji dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej Piotr Strąk 2023-12-19 14:03:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
786304 4WSzKzP.SZP.2612.63.2023 Dostawa wyposażenia Zakładu Patomorfologii Piotr Strąk 2023-10-02 11:01:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to