Postępowania Aktualne

ID Nazwa Wystawiający Data Zakończenia Akcje
199872 Dostawa narzędzi mikrochirurgicznych do operacji wątroby - powtórne postępowanie Sylwia Komorek 2019-02-25 10:30:00 Przejdź
194097 4WSzKzP.SZP.2612.3.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę zastawek, stabilizatorów, retraktorów, pierścieni, łat, systemu do plastyki zastawki trójdzielnej dla Kliniki Kardiochirurgii. Agnieszka Karpińska 2019-03-06 10:30:00 Przejdź
200095 4WSzKzP.SZP.2612.4.2019 Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych. Agnieszka Karpińska 2019-03-25 10:30:00 Przejdź

Postępowania Zakończone

ID Nazwa Wystawiający Data Zakończenia Akcje
165056 „Dostawa urządzenia medycznego– bronchoskop optyczny -1 sztuka” Agnieszka Mikulska 2018-10-23 10:30:00 Przejdź
165907 Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG Agnieszka Mikulska 2018-10-29 10:30:00 Przejdź
171486 „Dostawa jaj do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2018-11-20 09:00:00 Przejdź
173405 Dostawa narzędzi chirurgicznych wg pakietów Agnieszka Mikulska 2018-11-20 10:30:00 Przejdź
173907 Dostawa Posturografu z modułem translacyjnym- wersja dynamiczna – 1 kpl. Sylwia Komorek 2018-11-22 10:30:00 Przejdź
174427 Dostawa części i materiałów zużywalnych do sprzętu medycznego Edyta Janicka 2018-11-23 10:30:00 Przejdź
173143 „Dostawa ryb i ich przetworów do 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu” Agnieszka Jakubik 2018-12-03 09:30:00 Przejdź
180286 Wykonanie okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej prod. GE Healtcare Edyta Janicka 2018-12-12 10:00:00 Przejdź
180494 "Obsługa serwisowa sprzętu medycznego: pomp do krążenia pozaustrojowego oraz systemu podciśnienia w układzie żylnym do krążenia udowego" Edyta Janicka 2018-12-12 10:30:00 Przejdź
181921 "Obsługa serwisowa sprzętu medycznego: pomp do krążenia pozaustrojowego oraz systemu podciśnienia w układzie żylnym do krążenia udowego" Edyta Janicka 2018-12-13 10:30:00 Przejdź