Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
643450 28/INFR/22 Remont kanalizacji opadowej i nawierzchni dróg w kompleksie wojskowym przy ul. Tynieckiej w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych 2 2022-08-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
645146 29/INFR/22 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu obiektów administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rząsce Sekcja Zamówień Publicznych 4 2022-08-11 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
641743 27/SAM/22 Dostawa części samochodowych do pojazdów i silników do nich oraz ogumienia do pojazdów dla 35 WOG i jednostek będących na zaopatrzeniu gospodarczym na terenie m. Kraków w roku 2022 Sekcja Zamówień Publicznych 2 2022-08-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
645959 48/INF/U/22 Konserwacja wymiennikowni ciepła, kotłowni gazowych oraz warzelnych kotłów gazowych znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w latach 2022-2023. Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości 2022-08-05 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
630347 17/SOO/22 Ochrona kompleksów wojskowych na terenie miasta Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa oraz Rząski w zakresie bezpośredniej i pośredniej ochrony fizycznej terenu, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia realizowana przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) Sekcja Zamówień Publicznych 4 2022-08-04 10:30:00 Przetarg ograniczony - wnioski Service Go to
643846 47/INF/U/22 Konserwacja, czyszczenie i udrażnianie rowów melioracyjnych i przepustów na terenie kompleksu wojskowego Pasternik. Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości 2022-08-01 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
626295 20/MUND/22 „Usługa szycia na miarę przedmiotów umundurowania i wyekwipowania” Sekcja Zamówień Publicznych 3 2022-07-29 10:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
643099 45/INF/U/2022 Wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego instalacji przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wraz z czyszczeniem i usunięciem zanieczyszczeń z kominów na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 WOG w latach 2022-2023. Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości 2022-07-29 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
643132 46/INF/U/22 Wykonywanie czynności konserwacyjno-serwisowych central wentylacyjnych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych VTS znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 35 WOG w latach 2022-2024. Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości 2022-07-29 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
640119 26/WYCH/22 Wykonanie usług poligraficznych i introligatorskich dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu oraz dostarczenie Zamawiającemu wykonanych materiałów Sekcja Zamówień Publicznych 4 2022-07-28 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
470067 10/ŁĄCZ/21 Dostawa tuszy, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów do 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Rząsce k/Krakowa. Sekcja Zamówień Publicznych 3 2021-08-02 08:12:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to