Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
627697 2022/BZP 00210590/01 Usługa – utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne Zamówienia Publiczne 33 WOG 2022-06-24 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
627237 2022/BZP 00208963/01 „Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń szkolno- treningowych oraz pozostałego wyposażenia Strzelnicy Piechoty Bojanów w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych- Dęba” Zamówienia Publiczne 33 WOG 2022-06-22 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
626406 2022/BZP 00206262/01 „Dostawa papieru do drukarek” Zamówienia Publiczne 33 WOG 2022-06-21 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
622714 2022/BZP 00193890/01 „Dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej (zamówienie z podziałem na 16 części)” Zamówienia Publiczne 33 WOG 2022-06-20 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
626037 2022/BZP 00204888/01 „Usługa – odbiór odpadów pokonsumpcyjnych” Zamówienia Publiczne 33 WOG 2022-06-20 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
626048 202/BZP 00204876/01 „Usługa – serwis i konserwacja kotłowni centralnej w budynku nr 74 w Kielcach” Zamówienia Publiczne 33 WOG 2022-06-20 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
625992 2022/BZP 00204779/01 „Usługa – wywóz stałych odpadów komunalnych wraz z umożliwieniem ich segregacji, utylizacją oraz wyposażeniem w pojemniki do składowania odpadów w m. Mielec (ul. Lotniskowa 30)” Zamówienia Publiczne 33 WOG 2022-06-20 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
618164 Zp36/2022 Dostawa miału węglowego IIA w klasie 22-20-0,8 do celów grzewczych Zamówienia Publiczne 33 WOG 2022-06-20 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
608252 2022/S 087-235282 „Kompleksowa dostawa i dystrybucja paliwa gazowego wysokometanowego do budynków kotłowni oraz stołówki na terenie kompleksu wojskowego w m. Nowa Dęba” Zamówienia Publiczne 33 WOG 2022-06-15 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
622513 2022/S107-299447 Wynajem kontenerów sanitarnych wraz ze zbiornikiem na wodę, hydroforem i zbiornikami na nieczystości płynne, dostawą wody, wywozem nieczystości, serwisem sprzątającym, agregatami prądotwórczymi oraz dostawą paliwa do m. Mielec Zamówienia Publiczne 33 WOG 2022-06-15 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
424370 Zppp1 Ogłoszenie testowe Sławomir KARKUT 2021-02-12 14:58:03 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
372056 2020/S 075-178371 „Usługa ochrony mienia realizowana w formie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej terenów, obszarów, obiektów i urządzeń stanowiących jego wyposażenie (zamówienie z podziałem na 12 części)" - dotyczy części 1, 2, 5, 6, 12 Zamówienia Publiczne 33 WOG 2020-09-14 12:42:14 Przetarg ograniczony - oferty Service Go to
363735 2020/S 075-178371 „Usługa ochrony mienia realizowana w formie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej terenów, obszarów, obiektów i urządzeń stanowiących jego wyposażenie (zamówienie z podziałem na 12 części)" Zamówienia Publiczne 33 WOG 2020-09-14 12:39:49 Przetarg ograniczony - oferty Service Go to