Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
620450 ZP/80/2022 Wykonanie pełnej dezynfekcji obuwia skórzanego (typu trzewiki) przyjętego od żołnierzy służby przygotowawczej, rezerwy oraz TSW, będących na zaopatrzeniu 26 WOG w Zegrzu, w ilości około 3000 par. Karolina Dydek 2022-06-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Service Go to
610677 ZP/67/2022 Zakup i dostawa materiałów elektrycznych, elementów sterujących, opraw oświetleniowych oraz sprzętu elektrycznego dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu. Małgorzata Skalińska 2022-06-10 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
614068 ZP/90/2022 ROBOTY BUDOWLANE W KOMPLEKSIE BIAŁOBRZEGI: 1. WYKONANIE ŚCIANKI Z GK I WSTAWIENIE DRZWI W BUDYNKU NR 93. 2. NAPRAWA PODŁOGI W BUDYNKU NR 4. 3. MALOWANIE POMIESZCZEŃ I NAPRAWA SUFITÓW W BUDYNKU NR 38. 4. WYMIANA OKNA W BUDYNKU NR 21. Jadwiga Żurowska 2022-06-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
613413 ZP/95/2022 USŁUGA KRAWIECKA NA USZYCIE UMUNDUROWANIA WYJŚCIOWEGO KRWP Z TKANIN I DODATKÓW KRAWIECKICH WYKONAWCY DLA ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Agnieszka Krupa 2022-05-24 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
608182 ZP/79/2022 ROBOTY BUDOWLANE:ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU NR 34 CELESTYNÓW, ROBOTY BUDOWLANE NA PLACU PRZY BUDYNKU NR 25 CELESTYNÓW 3. REMONT BUDYNKU NR 4 W ZEGRZU SKRZYDŁO A 4. ROBOTY BUDOWLANE – STRZELNICA GARNIZONOWA ZIELONKA 5. ROBOTY BUDOWLANE – STRZELNICA GARNIZONOWA WESOŁA Anna Jaworska 2022-05-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
608165 ZP/82/2022 Wykonanie wielobranżowego projektu dla budynków nr 36 i 65 w Rembertowie znajdujących się na terenach administrowanych przez 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy Małgorzata Skalińska 2022-05-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
607591 ZP/61/2022 ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW BUDOWLANYCH: 1. ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH; 2. ZAKUP I DOSTAWA FARB, LAKIERÓW, KLEJI; 3. ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH; 4. ZAKUP ZASIEKÓW CONCERTINA WRAZ Z ELEMENTAMI MOCUJĄCYMI ORAZ DRUTU KOLCZASTEGO. Dominika Garbarczyk 2022-05-16 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
608687 ZP/71/2022 Zakup i dostawa narzędzi i materiałów, tarcz i elektronarzędzi dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu. Małgorzata Skalińska 2022-05-13 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
607587 ZP/56/2022 Zakup i dostawa sprzętu ogrodowego Agnieszka Krupa 2022-05-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
608193 ZP/57/2022 Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do celów grzewczych na potrzeby kompleksów administrowanych przez 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu. Martyna Figarska 2022-05-12 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
579359 PU/81/2022 Przeglądy i konserwację, usługi napraw awaryjnych oraz demontażu i montażu Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), Systemów Kontroli Dostępu (SKD) oraz Systemów Telewizji Przemysłowej (STVP) zwanych systemami i urządzeniami alarmowymi (SiUA) w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni będącym na zaopatrzeniu w 26 Wojskowym Oddziale Gospodarczym Dominika Garbarczyk 2022-06-28 09:45:00 Przetarg ograniczony - wnioski Service Go to
551086 ZP/4/2022 Wycinka drzew (w tym wywrotów i złomów), pielęgnacja drzew i krzewów (poza strefą konserwatorską), usuwanie samosiewów i frezowanie karp na terenach kompleksów wojskowych w rejonie działania 26 WOG Dominika Garbarczyk 2022-06-21 15:27:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
531272 ZP/3/2022 Dostawa gazu ziemnego i świadczenie usług dystrybucji do obiektu sportowego w Zegrzu Angelika Wiraszka 2021-11-16 15:03:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
502648 ZP/60/2021 Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia lub odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych w rejonie działań 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu Dominika Garbarczyk 2022-06-30 12:26:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
501460 ZP/41/2021 Zakup i realizacja usługi w zakresie specjalistycznych szkoleń informatycznych oraz szkoleń komputerowych dla jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu Dominika Garbarczyk 2022-06-30 11:57:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
463288 ZP/29/2021 Zakup i dostawa oleju opałowego do celów grzewczych do kompleksów administrowanych przez 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu Dominika Garbarczyk 2022-06-30 11:09:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
438048 ZP/18/2021 Wycinka drzew (w tym wywrotów i złomów), pielęgnacja drzew (poza strefą konserwatorską), usuwanie samosiewów i frezowanie karp Dominika Garbarczyk 2022-06-20 07:33:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to