Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
No proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
412188 73/z/2020 73/z/2020 Odbiór, transport wraz z załadunkiem i przetwarzaniem odpadów Zamówienia Publiczne 2021-01-27 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
411142 71/z/2020 71/z/2020 Czyszczenie mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków oraz odbiór, transport i utylizacja odpadów powstałych z czyszczenia w kompleksie wojskowym w m. Biedrusko będącym w administracji 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu Zamówienia Publiczne 2021-01-19 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
411250 70/z/2020 Remont strzelnicy pistoletowej przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu. Roboty remontowe realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj Zamówienia Publiczne 2021-01-18 09:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
410500 69z2020 Opracowanie projektu technicznego (PT) na remont budynków nr 7 i nr 5 w kompleksach wojskowych w Poznaniu Zamówienia Publiczne 2021-01-12 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
410745 72/z/2020 Obsługi okresowe i naprawy awaryjne wojskowych pojazdów mechanicznych Zamówienia Publiczne 2021-01-11 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
408720 68/z/2020 Wymian nawierzchni utwardzonych i wykonanie zabezpieczenia fizycznego kompleksu wojskowego przy ul. J. Kulasa 8 w Poznaniu Zamówienia Publiczne 2021-01-11 09:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
406172 66z2020 Dostawa 400 ton miału węglowego II A, gatunku I i klasie 24-15-0,6 do kompleksu wojskowego w Dolaszewie k. Piły w I półroczu 2021r Zamówienia Pubiczne 2020-12-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
406086 65/z/2020 Dostawy oleju opałowego lekkiego L-1 wg PN-C-96024:2001 do obiektu w Biedrusku przy ul. Poznańskiej 3 oraz do obiektu w Porażynie 63A w I półroczu 2021 roku. Zamówienia Publiczne 2020-12-21 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
405893 67/z/2020 67/z/2020 Dostawa mięsa drobiowego oraz dostawa wędlin z mięsa drobiowego Zamówienia Publiczne 2020-12-18 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
400762 61/z/2020 61/z/2020 Czyszczenie urządzeń sozotechnicznych oraz odbiór, transport i utylizacja odpadów powstałych z czyszczenia urządzeń zlokalizowanych w kompleksach wojskowych będących w administracji 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu Zamówienia Publiczne 2020-12-14 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Mode Proceeding type Action
No proceedings