Register as a supplier Gmina Jejkowice

Groups of Suppliers are a form of organizing Suppliers providing the same type or family of assortments. As a member of the group, your company will be notified by e-mail to the ongoing proceedings.

You want to be a Supplier to Gmina Jejkowice? Follow these three steps:

1

Highlight groups of Suppliers your company is interested in, and if you are logged in, click a btton Become a Supplier

2

If you are not logged on the platform but you have an account on the platform, enter your e-mail address and click a button Become a Supplier

3

If you do not have an account on the platform, enter your e-mail and click on the button Become a Supplier

List of groups of Suppliers of Gmina Jejkowice

Become a Supplier Name Description
Druki i produkty podobne 22000000-0
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne 14000000-1
Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste 98000000-3
Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne 37000000-8
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) 44000000-0
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 31000000-6
Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania 30000000-9
Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany 43000000-3
Maszyny przemysłowe 42000000-6
Maszyny rolnicze 16000000-5
Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące 39000000-2
Obiekty użyteczności publicznej 65000000-3
Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki 18000000-9
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48000000-8
Produkty chemiczne 24000000-4
Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 09000000-3
Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne 03000000-1
Roboty budowlane 45000000-7
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma 19000000-6
Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny 35000000-4
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 38000000-5
Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 32000000-3
Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu 34000000-7
Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 33000000-0
Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego 75000000-6
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71000000-8
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 73000000-2
Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania 79000000-4
Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 63000000-9
Usługi edukacyjne i szkoleniowe 80000000-4
To become a Supplier please log in or enter e-mail address.