Lista postępowań prowadzonych przez Urząd Miasta Inowrocławia

Poniższa lista przedstawia aktualnie odbywające się na platformie Open Nexus Zapytania Ofertowe oraz Aukcje elektroniczne firmy

POSTĘPOWANIA AKTUALNEPOSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

id Nazwa transakcji Wystawiający Data zakończenia Rodzaj Akcje
128200 Audyt wypłaconej rekompensaty za 2017 r. oraz wyli... Wydział Dróg i Transportu 2018-04-20 14:00:00 Zapytanie przejdź
129505 Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych ... Komenda Straży Miejskiej 2018-04-20 10:00:00 Zapytanie przejdź
129311 Podjęcie prac związanych z leczeniem 800 szt. kasz... Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa 2018-04-18 12:11:00 Zapytanie przejdź
127630 Wykonanie dokumentacji projektowych branży drogowe... Wydział Dróg i Transportu 2018-04-16 14:00:00 Zapytanie przejdź
126269 Dostawa urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu ... Zespół Zamówień Publicznych 2018-04-16 10:00:00 Zapytanie przejdź
127079 Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Urzędu Mias... Wydział Organizacyjny i Informatyki 2018-04-13 12:00:00 Zapytanie przejdź
127172 CorelDRAW Graphics Suite 2017 BOX - wieczysta lice... Wydział Organizacyjny i Informatyki 2018-04-13 11:00:00 Zapytanie przejdź
126980 Budowa kompleksu sportowego pomiędzy ul. Długą a u... Zespół Zamówień Publicznych 2018-04-13 10:00:00 Zapytanie przejdź
126552 Remont ciągów komunikacyjnych oraz modernizacja i ... Zespół Zamówień Publicznych 2018-04-12 10:00:00 Zapytanie przejdź
126510 Demontaż i montaż klimatyzatora w Urzędzie Miasta ... Wydział Organizacyjny i Informatyki 2018-04-11 11:00:00 Zapytanie przejdź
126267 Wykonanie dokumentacji projektowych branży drogowe... Wydział Dróg i Transportu 2018-04-10 14:00:00 Zapytanie przejdź
124524 Rozbudowa monitoringu wizyjnego Urzędu Miasta Inow... Wydział Organizacyjny i Informatyki 2018-04-05 10:00:00 Zapytanie przejdź
124740 Zakup wraz z dostawą 10 sztuk biurowych krzeseł ob... Wydział Organizacyjny i Informatyki 2018-03-29 12:00:00 Zapytanie przejdź
121921 Zakup Stacji meteo wraz z monitorom i montażem Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa 2018-03-22 08:58:00 Zapytanie przejdź
123777 Wykonanie dokumentacji projektowych branży drogowe... Wydział Dróg i Transportu 2018-03-20 11:19:00 Zapytanie przejdź
121167 Wymiana ciepłomierzy w budynkach komunalnych przy... Zespół Zamówień Publicznych 2018-03-12 10:00:00 Zapytanie przejdź
120958 Budowa zatoki postojowej przy ul. Stanisława Wacho... Zespół Zamówień Publicznych 2018-03-09 10:00:00 Zapytanie przejdź
120683 NAPRAWA NAWIERZCHNI ALEJEK W PARKU SOLANKOWYM W ... Zespół Zamówień Publicznych 2018-03-07 10:00:00 Zapytanie przejdź
119065 Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu drogo... Wydział Dróg i Transportu 2018-02-27 13:44:00 Zapytanie przejdź
118297 Sprzedaż wraz z montażem wykładzin podłogowych w b... Wydział Organizacyjny i Informatyki 2018-02-22 12:00:00 Zapytanie przejdź
117990 Kolportaż druków bezadresowych- informatora „Nasze... Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej 2018-02-19 12:00:00 Zapytanie przejdź
117621 Miasto Inowrocław Wydział Organizacyjny i Informat... Wydział Organizacyjny i Informatyki 2018-02-16 13:00:00 Zapytanie przejdź
117614 Miasto Inowrocław zleca wymianę linki stalowej o ... Wydział Organizacyjny i Informatyki 2018-02-16 12:00:00 Zapytanie przejdź
116452 Wykonanie dokumentacji projektowej organizacji ruc... Wydział Dróg i Transportu 2018-02-14 12:00:00 Zapytanie przejdź
116576 Rozbiórka pomnika Wdzięczności i Polsko - Radzieck... Zespół Zamówień Publicznych 2018-02-09 15:00:00 Zapytanie przejdź
116435 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drog... Wydział Dróg i Transportu 2018-02-09 11:00:00 Zapytanie przejdź
115288 Subskrypcje Fortinet Wydział Organizacyjny i Informatyki 2018-02-05 14:00:00 Zapytanie przejdź
115920 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskieg... Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich 2018-02-02 14:00:00 Zapytanie przejdź
114158 Wydział Dróg i Transportu Urzędu Miasta Inowrocław... Wydział Dróg i Transportu 2018-02-01 11:00:00 Zapytanie przejdź
114697 Dostawa 5 sztuk nowych niszczarek do papieru HSM S... Wydział Organizacyjny i Informatyki 2018-01-31 12:00:00 Zapytanie przejdź