Lista postępowań prowadzonych przez Urząd Miasta Inowrocławia

Poniższa lista przedstawia aktualnie odbywające się na platformie Open Nexus Zapytania Ofertowe oraz Aukcje elektroniczne firmy

POSTĘPOWANIA AKTUALNEPOSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

id Nazwa transakcji Wystawiający Data zakończenia Rodzaj Akcje
113129 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy d... Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa 2018-01-22 12:00:00 Zapytanie przejdź
113485 Naprawa, konserwacja i utrzymanie w sprawności tec... Wydział Dróg i Transportu 2018-01-19 12:30:00 Zapytanie przejdź
113586 Wynajem i obsługa urządzeń kopiujących na potrzeby... Wydział Organizacyjny i Informatyki 2018-01-19 12:00:00 Zapytanie przejdź
113447 Drukowanie informatora „Nasze Miasto Inowrocław” Zespół Zamówień Publicznych 2018-01-19 10:00:00 Zapytanie przejdź
112419 Przegląd okresowy przewodów kominowych w 4 budynka... Wydział Organizacyjny i Informatyki 2018-01-11 12:00:00 Zapytanie przejdź
111577 Wykonanie dokumentacji projektowych na remonty uli... Wydział Dróg i Transportu 2017-12-22 14:00:00 Zapytanie przejdź
111729 Wykonanie wycinki drzew i krzewów w rejonie ul. Bo... Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich 2017-12-22 12:00:00 Zapytanie przejdź
110956 Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Mi... Wydział Organizacyjny i Informatyki 2017-12-21 12:00:00 Zapytanie przejdź
110918 Analiza systemu gospodarki odpadami w mieście Inow... Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa 2017-12-21 08:28:00 Zapytanie przejdź
111211 Wykonanie dokumentacji projektowych na remoty ulic... Wydział Dróg i Transportu 2017-12-20 14:00:00 Zapytanie przejdź
109213 Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Zygmunta W... Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich 2017-12-12 14:00:00 Zapytanie przejdź
108578 Dostarczanie do Urzędu Miasta Inowrocławia papieru... Zespół Zamówień Publicznych 2017-12-12 10:00:00 Zapytanie przejdź
107894 Utrzymanie czystości w pomieszczeniach Urzędu Mias... Wydział Organizacyjny i Informatyki 2017-12-08 12:00:00 Zapytanie przejdź
108141 Dostawa do Urzędu Miasta Inowrocławia w 2018 roku ... Wydział Organizacyjny i Informatyki 2017-12-07 12:00:00 Zapytanie przejdź
108303 Dostawa urządzeń komputerowych Wydział Organizacyjny i Informatyki 2017-12-07 11:00:00 Zapytanie przejdź
107378 Wycena nieruchomości na terenie Inowrocławia w 201... Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 2017-12-05 08:00:00 Zapytanie przejdź
105824 Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji d... Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa 2017-12-04 11:06:00 Zapytanie przejdź
106705 Dostarczanie do Urzędu Miasta Inowrocławia środków... Wydział Organizacyjny i Informatyki 2017-12-01 12:00:00 Zapytanie przejdź
107160 Usługa wymiany baterii w laptopach Wydział Organizacyjny i Informatyki 2017-12-01 12:00:00 Zapytanie przejdź
107003 Wykonywanie usług drukowania na potrzeby Urzędu Mi... Wydział Organizacyjny i Informatyki 2017-11-30 12:00:00 Zapytanie przejdź
105838 Dostarczanie do Urzędu Miasta Inowrocławia wyrobów... Wydział Organizacyjny i Informatyki 2017-11-28 12:00:00 Zapytanie przejdź
105876 Dostawa do Urzędu Miasta Inowrocławia w 2018 roku ... Wydział Organizacyjny i Informatyki 2017-11-27 12:00:00 Zapytanie przejdź
105947 Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych S... Komenda Straży Miejskiej 2017-11-27 10:00:00 Zapytanie przejdź
104028 Wykonanie dokumentacji dot. ,,Przeglądu rocznego s... Wydział Dróg i Transportu 2017-11-23 13:00:00 Zapytanie przejdź
104872 Naprawa murków oporowych zlokalizowanych wzdłuż bu... Wydział Dróg i Transportu 2017-11-21 13:00:00 Zapytanie przejdź
104862 Zaprojektowanie i wykonanie oraz montaż tablic Sys... Wydział Dróg i Transportu 2017-11-21 10:00:00 Zapytanie przejdź
104472 Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Woj... Zespół Zamówień Publicznych 2017-11-20 10:00:00 Zapytanie przejdź
104375 Wykonywanie usług geodezyjnych na terenie miasta I... Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 2017-11-20 08:51:00 Zapytanie przejdź
104290 Modernizacja monitoringu wizyjnego w budynku Urzęd... Wydział Organizacyjny i Informatyki 2017-11-17 12:00:00 Zapytanie przejdź
104061 Wykonanie remontu 4 lokali mieszkalnych w budynkac... Zespół Zamówień Publicznych 2017-11-17 10:00:00 Zapytanie przejdź