Lista postępowań prowadzonych przez Urząd Miasta Inowrocławia

Poniższa lista przedstawia aktualnie odbywające się na platformie Open Nexus Zapytania Ofertowe oraz Aukcje elektroniczne firmy

POSTĘPOWANIA AKTUALNEPOSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

id Nazwa transakcji Wystawiający Data zakończenia Rodzaj Akcje
163309 Remont ściany szczytowej (od strony ul. Staszica p... Wydział Gospodarki Lokalowej 2018-10-17 13:00:00 Zapytanie przejdź
162261 Dostarczenie oraz montaż na budynku Ośrodka Sportu... Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych 2018-10-16 10:00:00 Zapytanie przejdź
162563 Remont elewacji ścian frontowej i szczytowej poł... Zespół Zamówień Publicznych 2018-10-16 10:00:00 Zapytanie przejdź
163280 Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej do komplek... Zespół Zamówień Publicznych 2018-10-16 10:00:00 Zapytanie przejdź
160222 Remont uszkodzonej szafy sterowniczej sygnalizacji... Wydział Dróg i Transportu 2018-10-12 12:00:00 Zapytanie przejdź
163301 Remont ściany szczytowej (od strony ul. Staszica p... Wydział Gospodarki Lokalowej 2018-10-11 13:41:00 Zapytanie przejdź
161474 Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstaw... Zespół Zamówień Publicznych 2018-10-11 10:00:00 Zapytanie przejdź
161635 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskieg... Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich 2018-10-10 14:30:00 Zapytanie przejdź
158082 Remont chodnika przy ulicy Janusza Kusocińskiego I... Wydział Dróg i Transportu 2018-10-05 14:00:00 Zapytanie przejdź
160020 Remont elewacji ścian frontowej i szczytowej połud... Zespół Zamówień Publicznych 2018-10-05 10:00:00 Zapytanie przejdź
157758 Utwardzenie ciągów pieszych w Parku Solankowym ora... Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich 2018-10-04 14:00:00 Zapytanie przejdź
159898 Wykonanie wycen nieruchomości na terenie miasta In... Zespół Zamówień Publicznych 2018-10-04 10:00:00 Zapytanie przejdź
157799 Wykonanie oraz dostawa tablic Systemu Informacji M... Wydział Dróg i Transportu 2018-10-01 09:30:00 Zapytanie przejdź
157258 Remont dachu - montaż nowego pokrycia dachu blacho... Wydział Gospodarki Lokalowej 2018-09-26 12:00:00 Zapytanie przejdź
156210 Remont chodnika przy ulicy Janusza Kusocińskiego I... Wydział Dróg i Transportu 2018-09-21 12:00:00 Zapytanie przejdź
156340 Przebudowa instalacji gazowej c.o. i wodociągowej ... Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa 2018-09-21 08:00:00 Zapytanie przejdź
156189 Opracowanie projektu likwidacji kolizji kabla OTK ... Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich 2018-09-20 14:00:00 Zapytanie przejdź
156002 Remont nawierzchni ulicy Warsztatowej w Inowrocław... Zespół Zamówień Publicznych 2018-09-20 10:00:00 Zapytanie przejdź
156056 Remont nawierzchni ulicy Poznańskiej w Inowrocławi... Zespół Zamówień Publicznych 2018-09-20 10:00:00 Zapytanie przejdź
156172 Remont dachu - montaż nowego pokrycia dachu blacho... Wydział Gospodarki Lokalowej 2018-09-18 13:00:00 Zapytanie przejdź
153061 Dostawa wraz montażem: 20 szt. kwietników wiszącyc... Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa 2018-09-17 12:25:00 Zapytanie przejdź
153056 Dostawa wraz z montażem: 24 szt. ławek żeliwnych p... Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa 2018-09-17 12:18:00 Zapytanie przejdź
154816 Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstaw... Zespół Zamówień Publicznych 2018-09-14 10:00:00 Zapytanie przejdź
154087 Przebudowa instalacji gazowej, c.o. i wodociągowej... Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa 2018-09-13 23:59:59 Zapytanie przejdź
154323 Wykonanie analizy kosztów i korzyści związanych z ... Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich 2018-09-13 13:00:00 Zapytanie przejdź
153961 Remont nawierzchni ulicy Poznańskiej w Inowrocławi... Zespół Zamówień Publicznych 2018-09-12 10:00:00 Zapytanie przejdź
154443 Remont dachu - montaż nowego pokrycia dachu blacho... Wydział Gospodarki Lokalowej 2018-09-11 13:00:00 Zapytanie przejdź
153598 Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni zewnętr... Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa 2018-09-11 11:39:00 Zapytanie przejdź
153770 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizy... Zespół Zamówień Publicznych 2018-09-10 10:00:00 Zapytanie przejdź
152117 Dostarczanie na potrzeby Urzędu Miasta Inowrocławi... Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej 2018-09-07 10:00:00 Zapytanie przejdź