Lista postępowań firmy: Urząd Miasta Bydgoszcz

Poniższa lista przedstawia aktualnie odbywające się na platformie Open Nexus Zapytania Ofertowe oraz Aukcje elektroniczne firmy

POSTĘPOWANIA AKTUALNEPOSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

id Nazwa transakcji Wystawiający Data zakończenia Rodzaj Akcje
139430 Przygotowanie graficzne, opracowanie wkładu grafic... Wydział Zintegrownego Rozwoju 2018-06-19 11:30:00 Zapytanie przejdź
137202 Zakup/wykonanie oraz dostarczenie materiałów promo... Zespół ds. Zarządzania Energią 2018-06-18 12:00:00 Zapytanie przejdź
136099 Sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z... Wydział Gospodarki Komunalnej 2018-06-15 12:00:00 Zapytanie przejdź
138499 Wykonania prac rekonstrukcji zieleni na 6 kwaterac... Wydział Gospodarki Komunalnej 2018-06-15 11:00:00 Zapytanie przejdź
138494 Wykonanie prac rekonstrukcyjno - renowacyjnych na ... Wydział Gospodarki Komunalnej 2018-06-15 11:00:00 Zapytanie przejdź
137605 wymiana serwera w miejskim systemie monitoringu Wydział Zarządzania Kryzysowego 2018-06-13 12:00:00 Zapytanie przejdź
136483 Wykonanie prac rekonstrukcyjno - renowacyjnych na ... Wydział Gospodarki Komunalnej 2018-06-07 11:00:00 Zapytanie przejdź
136487 Wykonania prac rekonstrukcji zieleni na 6 kwaterac... Wydział Gospodarki Komunalnej 2018-06-07 11:00:00 Zapytanie przejdź
135820 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej od... Wydział Gospodarki Komunalnej 2018-06-07 10:00:00 Zapytanie przejdź
136855 Transport 31 reprezentantów Bydgoszczy wraz z tren... Wydział Edukacji i Sportu 2018-06-06 12:00:00 Zapytanie przejdź
136507 rozbudowa monitoringu miejskiego Wydział Zarządzania Kryzysowego 2018-06-05 13:00:00 Zapytanie przejdź
135782 Infrastruktura użytkowa w miejscu publicznym CitiE... Zespół ds. Zarządzania Energią 2018-06-04 12:00:00 Zapytanie przejdź
135800 Wyk. dok. proj.-kosztorysowej modernizacji i dopos... Wydział Inwestycji Miasta 2018-06-04 10:00:00 Zapytanie przejdź
135625 Dostawa fabrycznie nowego modułowego pomostu pływa... Wydział Edukacji i Sportu 2018-06-01 11:00:00 Zapytanie przejdź
135834 Dostawa fabrycznie nowego zestawu elektronicznego ... Wydział Edukacji i Sportu 2018-06-01 11:00:00 Zapytanie przejdź
135610 Dostawa fabrycznie nowej strzeleckiej tarczy elekt... Wydział Edukacji i Sportu 2018-06-01 11:00:00 Zapytanie przejdź
136133 Dostawa fabrycznie nowych dwóch wioseł długich or... Wydział Edukacji i Sportu 2018-06-01 10:00:00 Zapytanie przejdź
135608 Dostawa fabrycznie nowej sportowej łodzi wioślarsk... Wydział Edukacji i Sportu 2018-05-30 12:00:00 Zapytanie przejdź
134918 rozbudowa monitoringu miejskiego Wydział Zarządzania Kryzysowego 2018-05-29 12:00:00 Zapytanie przejdź
134771 Wyk. robót budowlanych polegających na zaprojektow... Wydział Inwestycji Miasta 2018-05-29 09:00:00 Zapytanie przejdź
134937 Zakup, dostarczenie oraz montaż; inteligentnych cz... Zespół ds. Zarządzania Energią 2018-05-28 12:00:00 Zapytanie przejdź
133900 Wyk. robót budowl. polegających na wyk. wylotu do ... Wydział Inwestycji Miasta 2018-05-28 09:00:00 Zapytanie przejdź
132744 Wykonanie robót budowlano-wykończeniowych w budynk... Wydział Inwestycji Miasta 2018-05-23 09:00:00 Zapytanie przejdź
134232 ZZE.271.24.2018 zakup biletów lotniczych do Brukse... Zespół ds. Zarządzania Energią 2018-05-22 12:00:00 Zapytanie przejdź
133845 Zakup wraz z montażem 2 platform przyschodowych dl... Wydział Organizacyjno-Administracyjny 2018-05-17 10:00:00 Zapytanie przejdź
132111 rozbudowa monitoringu miejskiego Wydział Zarządzania Kryzysowego 2018-05-16 12:00:00 Zapytanie przejdź
133144 Dostawa fabrycznie nowego kompletu kół karbonowych... Wydział Edukacji i Sportu 2018-05-15 15:00:00 Zapytanie przejdź
131487 Wyk. dwóch wariantów koncepcji zagospodarowania te... Wydział Inwestycji Miasta 2018-05-15 10:00:00 Zapytanie przejdź
131851 Zakup wraz z montażem 2 platform przyschodowych dl... Wydział Organizacyjno-Administracyjny 2018-05-14 10:00:00 Zapytanie przejdź
131644 ZZE-271.18.2018 - Infrastruktura użytkowa w miejsc... Zespół ds. Zarządzania Energią 2018-05-11 12:00:00 Zapytanie przejdź