Lista postępowań firmy: Urząd Miasta Bydgoszcz

Poniższa lista przedstawia aktualnie odbywające się na platformie Open Nexus Zapytania Ofertowe oraz Aukcje elektroniczne firmy

POSTĘPOWANIA AKTUALNEPOSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

id Nazwa transakcji Wystawiający Data zakończenia Rodzaj Akcje
150752 Dostawa i montaż 2 gablot informacyjnych zewnętrzn... Wydział Zintegrownego Rozwoju 2018-08-20 13:08:00 Zapytanie przejdź
150477 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej mo... Wydział Inwestycji Miasta 2018-08-20 09:00:00 Zapytanie przejdź
150590 Dostawa i montaż 2 gablot informacyjnych zewnętrzn... Wydział Zintegrownego Rozwoju 2018-08-17 13:00:00 Zapytanie przejdź
150153 Dostawa fabrycznie nowego silnika zaburtowego Hond... Wydział Edukacji i Sportu 2018-08-14 16:00:00 Zapytanie przejdź
149511 naprawa zasilacza awaryjnego UPS z wymianą 64 akum... Wydział Zarządzania Kryzysowego 2018-08-14 12:00:00 Zapytanie przejdź
149760 Dstawa i montaż 2 gablot informacyjnych zewnętrzny... Wydział Zintegrownego Rozwoju 2018-08-14 10:00:00 Zapytanie przejdź
149738 Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo... Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą 2018-08-10 11:00:00 Zapytanie przejdź
149537 Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych z logo... Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą 2018-08-10 10:00:00 Zapytanie przejdź
149470 Wykonanie i dostawa 3.000 szt. body- dziecięce z ... Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą 2018-08-09 10:00:00 Zapytanie przejdź
148555 Wyk. robót budowlanych: wymiana pokrycia dachowego... Wydział Inwestycji Miasta 2018-08-07 09:00:00 Zapytanie przejdź
148943 Zakup biletów lotniczych do Ljubljany Wydział Zintegrownego Rozwoju 2018-08-06 08:30:00 Zapytanie przejdź
146875 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowi... Wydział Inwestycji Miasta 2018-08-02 09:43:00 Zapytanie przejdź
147065 ZZE.271.34.2018 Zakup, dostarczenie, oraz wymiana ... Zespół ds. Zarządzania Energią 2018-07-27 10:00:00 Zapytanie przejdź
145498 Świadczenie usług telefonicznych dla Urzędu Miasta... Wydział Informatyki 2018-07-27 10:00:00 Zapytanie przejdź
146516 Zakup biletów lotniczych na spotkanie projektowe C... Zespół ds. Zarządzania Energią 2018-07-25 16:00:00 Zapytanie przejdź
145811 licencje BVMS oraz dostawa sprzętu do monitoringu ... Wydział Zarządzania Kryzysowego 2018-07-19 15:00:00 Zapytanie przejdź
136904 Bydgoska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycz... Wydział Zamówień Publicznych 2018-07-19 11:00:00 Zapytanie przejdź
144539 ZZE.271.28.2018 zakup/wykonanie oraz dostawa artyk... Zespół ds. Zarządzania Energią 2018-07-17 14:36:00 Zapytanie przejdź
144769 ZZE,271.30.2018 Akcje promocyjne projektu międzyna... Zespół ds. Zarządzania Energią 2018-07-17 12:15:00 Zapytanie przejdź
143966 Wykonanie prac związanych z pielęgnacją drzew i kr... Wydział Gospodarki Komunalnej 2018-07-16 12:00:00 Zapytanie przejdź
145229 Remont pomieszczeń biurowych i technicznych. Wydział Organizacyjno-Administracyjny 2018-07-16 10:00:00 Zapytanie przejdź
143985 Produkcja filmu promocyjnego obejmujących nowo bud... Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi 2018-07-13 13:00:00 Zapytanie przejdź
144179 Identyfikacji terenu zanieczyszczonego - dz. 6/5,... Wydział Zintegrownego Rozwoju 2018-07-12 16:00:00 Zapytanie przejdź
144135 Identyfikacja terenu zanieczyszczonego - działka 6... Wydział Zintegrownego Rozwoju 2018-07-12 16:00:00 Zapytanie przejdź
143980 Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3... Wydział Inwestycji Miasta 2018-07-11 09:00:00 Zapytanie przejdź
144314 Dostawa fabrycznie nowego systemu chłodzenia GameR... Wydział Edukacji i Sportu 2018-07-06 12:00:00 Zapytanie przejdź
143644 Wykonania prac rekonstrukcji zieleni na 6 kwaterac... Wydział Gospodarki Komunalnej 2018-07-06 11:00:00 Zapytanie przejdź
143643 Wykonanie prac rekonstrukcyjno - renowacyjnych na ... Wydział Gospodarki Komunalnej 2018-07-06 11:00:00 Zapytanie przejdź
142762 Opracowanie raportu ex-ante przewidzianego w proje... Wydział Zintegrownego Rozwoju 2018-07-06 11:00:00 Zapytanie przejdź
142943 ZZE.271.33.2018. Wykonanie usługi zaprojektowania... Zespół ds. Zarządzania Energią 2018-07-06 10:00:00 Zapytanie przejdź