Lista postępowań firmy: Urząd Miasta Bydgoszcz

Poniższa lista przedstawia aktualnie odbywające się na platformie Open Nexus Zapytania Ofertowe oraz Aukcje elektroniczne firmy

POSTĘPOWANIA AKTUALNEPOSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

id Nazwa transakcji Wystawiający Data zakończenia Rodzaj Akcje
163008 Wykonanie opinii technicznej na temat stanu techni... Wydział Gospodarki Komunalnej 2018-10-16 10:00:00 Zapytanie przejdź
162856 ZZE-271.48.2018 Zakup i dostarczenie mobilnego wie... Zespół ds. Zarządzania Energią 2018-10-15 12:00:00 Zapytanie przejdź
161737 ZZE.271.43.2018 Realizacja pakietu komunikacyjnego... Zespół ds. Zarządzania Energią 2018-10-15 12:00:00 Zapytanie przejdź
161741 ZZE.271.44.2018 Realizacja pakietu szkolenioweg... Zespół ds. Zarządzania Energią 2018-10-15 12:00:00 Zapytanie przejdź
162701 Prace renowacyjne elementów małej architektury, w... Biuro Konserwatora Zabytków 2018-10-15 11:00:00 Zapytanie przejdź
163016 Usługa nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn... Zespół ds. Zarządzania Energią 2018-10-15 10:00:00 Zapytanie przejdź
162705 Przewóz dokumentacji papierowej Wydział Organizacyjno-Administracyjny 2018-10-12 12:00:00 Zapytanie przejdź
161311 Zakup urządzenia do pomiaru pyłu PM10, PM2,5. Wydział Zintegrownego Rozwoju 2018-10-11 09:00:00 Zapytanie przejdź
161542 Oczyszczenie i pomalowanie 170 mb. ogrodzenia cm... Wydział Gospodarki Komunalnej 2018-10-10 11:00:00 Zapytanie przejdź
161172 Wykonanie opinii technicznej na temat stanu techni... Wydział Gospodarki Komunalnej 2018-10-10 10:30:00 Zapytanie przejdź
160267 Usługa nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn... Zespół ds. Zarządzania Energią 2018-10-09 12:00:00 Zapytanie przejdź
160703 Całodobowe zbieranie i utylizowanie martwych zwier... Wydział Zarządzania Kryzysowego 2018-10-04 13:00:00 Zapytanie przejdź
151806 Bydgoska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ... Wydział Zamówień Publicznych 2018-10-02 11:00:00 Zapytanie przejdź
158177 Usługa nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn... Zespół ds. Zarządzania Energią 2018-10-01 10:00:00 Zapytanie przejdź
157179 Przygotowanie ekspertyzy budowlanej ściany frontow... Wydział Gospodarki Komunalnej 2018-09-25 12:00:00 Zapytanie przejdź
155647 Zagospodarowanie terenu zieleni u zbiegu ulic Gdań... Wydział Gospodarki Komunalnej 2018-09-24 12:00:00 Zapytanie przejdź
156361 Naprawa nawierzchni bitumicznej na cmentarzu komun... Wydział Gospodarki Komunalnej 2018-09-21 09:00:00 Zapytanie przejdź
155140 Zakup 1017 sztuk czujników tlenku węgla. Wydział Zarządzania Kryzysowego 2018-09-19 12:00:00 Zapytanie przejdź
156075 Wykonanie i dostarczenie pendrive ze smyczą – 80 s... Wydział Zintegrownego Rozwoju 2018-09-17 14:30:00 Zapytanie przejdź
154701 Wykonanie stacji boockrosingu w formie ażurowej ko... Wydział Gospodarki Komunalnej 2018-09-14 11:00:00 Zapytanie przejdź
153959 Zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnyc... Wydział Zintegrownego Rozwoju 2018-09-14 10:00:00 Zapytanie przejdź
155007 Identyfikacja terenu zanieczyszczonego - dz. 7/50,... Wydział Zintegrownego Rozwoju 2018-09-14 09:29:00 Zapytanie przejdź
154404 Wykonanie i dostarczenie pendrive ze smyczą – 80 s... Wydział Zintegrownego Rozwoju 2018-09-13 12:00:00 Zapytanie przejdź
153458 Zapytanie poniżej progu - dostawy Straż Miejska w Bydgoszczy 2018-09-11 10:00:00 Zapytanie przejdź
152428 Dostawa fabrycznie nowych dwóch kajaków K-2. Wydział Edukacji i Sportu 2018-09-10 12:00:00 Zapytanie przejdź
149583 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pr... Wydział Inwestycji Miasta 2018-08-21 10:00:00 Zapytanie przejdź
150752 Dostawa i montaż 2 gablot informacyjnych zewnętrzn... Wydział Zintegrownego Rozwoju 2018-08-20 13:08:00 Zapytanie przejdź
150477 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej mo... Wydział Inwestycji Miasta 2018-08-20 09:00:00 Zapytanie przejdź
150590 Dostawa i montaż 2 gablot informacyjnych zewnętrzn... Wydział Zintegrownego Rozwoju 2018-08-17 13:00:00 Zapytanie przejdź
150153 Dostawa fabrycznie nowego silnika zaburtowego Hond... Wydział Edukacji i Sportu 2018-08-14 16:00:00 Zapytanie przejdź