Lista postępowań firmy: Urząd Miasta Bydgoszcz

Poniższa lista przedstawia aktualnie odbywające się na platformie Open Nexus Zapytania Ofertowe oraz Aukcje elektroniczne firmy

POSTĘPOWANIA AKTUALNEPOSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

id Nazwa transakcji Wystawiający Data zakończenia Rodzaj Akcje
206260 wykonanie filmu promocyjnego dokumentującego dział... Wydział Zintegrownego Rozwoju 2019-03-20 10:44:00 Zapytanie przejdź
148583 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowi... Wydział Zamówień Publicznych 2019-03-15 11:00:00 Zapytanie przejdź
207047 Zakup biletów kotniczych na przelot międzynarodowy... Wydział Organizacyjno-Administracyjny 2019-03-14 14:00:00 Zapytanie przejdź
204455 Konserwacja przeciwpowodziowego wału ochronnego Fo... Wydział Zarządzania Kryzysowego 2019-03-14 12:00:00 Zapytanie przejdź
204911 Dostawa nowego samochodu dostawczego do 3,5 tony p... Wydział Inwestycji Miasta 2019-03-14 10:00:00 Zapytanie przejdź
204004 zakup specjalistycznego sprzętu stolarskiego do wy... Wydział Zintegrownego Rozwoju 2019-03-12 11:29:00 Zapytanie przejdź
203983 zakup specjalistycznego wyposażenia Pracowni Maker... Wydział Zintegrownego Rozwoju 2019-03-12 11:04:00 Zapytanie przejdź
204569 Zakup pendrive wraz z smyczami do celów promocyjny... Wydział Zintegrowanego Rozwoju 2019-03-08 12:45:00 Zapytanie przejdź
204264 Zakup pendrive do celów promocyjnych Wydział Zintegrowanego Rozwoju 2019-03-08 11:00:00 Zapytanie przejdź
201912 Usługa kolportażu materiałów informacyjnych Urzędu... Biuro Komunikacji Społecznej 2019-03-05 12:00:00 Zapytanie przejdź
201021 Pielęgnacja terenów zielonych wraz z nasadzeniami ... Wydział Organizacyjno-Administracyjny 2019-03-01 12:00:00 Zapytanie przejdź
199581 Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego do... Wydział Inwestycji Miasta 2019-02-28 10:00:00 Zapytanie przejdź
197530 Zakup i Dostawa Leków, Produktów Farmaceutycznych ... Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 2019-02-26 11:00:00 Zapytanie przejdź
195103 Naprawa i konserwacja ławek na terenach zieleni mi... Wydział Gospodarki Komunalnej 2019-02-22 12:00:00 Zapytanie przejdź
199335 Wyposażenie gablot w materiały edukacyjne o odpada... Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi 2019-02-22 10:00:00 Zapytanie przejdź
199908 Zakup Biletów lotniczych i noclegu dla trzech prac... Wydział Zintegrowanego Rozwoju 2019-02-21 11:30:00 Zapytanie przejdź
198085 Dostarczenie specjalistycznych mebli warsztatowych... Wydział Zintegrownego Rozwoju 2019-02-18 15:00:00 Zapytanie przejdź
198119 Dostarczenie specjalistycznych narzędzi warsztatow... Wydział Zintegrownego Rozwoju 2019-02-18 15:00:00 Zapytanie przejdź
196661 Wyposażenie gablot w materiały edukacyjne o odpada... Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi 2019-02-18 10:00:00 Zapytanie przejdź
196670 Zakup mebli dla potrzeb Miasta Bydgoszczy w ramac... Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi 2019-02-15 12:00:00 Zapytanie przejdź
196544 Utrzymanie lasów komunalnych Miasta Bydgoszczy w 2... Wydział Gospodarki Komunalnej 2019-02-15 10:00:00 Zapytanie przejdź
196683 Dostawa 12 koszy siatkowych, paletowych dla potrze... Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi 2019-02-13 12:00:00 Zapytanie przejdź
192598 Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego pr... Wydział Inwestycji Miasta 2019-02-12 10:00:00 Zapytanie przejdź
194288 Zakup oraz dostarczenie sprzętu multimedialnego wr... Wydział Zintegrowanego Rozwoju 2019-02-07 12:00:00 Zapytanie przejdź
191796 Zakup i Dostawa Leków, Produktów Farmaceutycznych ... Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 2019-02-07 10:00:00 Zapytanie przejdź
193171 dostawa urządzeń do systemu monitoringu w Bydgoszc... Wydział Zarządzania Kryzysowego 2019-02-06 14:00:00 Zapytanie przejdź
195654 Zakup biletów lotniczych na przelot międzynarodowy Wydział Organizacyjno-Administracyjny 2019-02-06 13:00:00 Zapytanie przejdź
192765 Wykonanie, montaż i wyposażenie gablot w materiały... Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi 2019-02-06 10:00:00 Zapytanie przejdź
192816 Zakup mebli dla potrzeb Miasta Bydgoszczy w ramach... Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi 2019-02-05 12:00:00 Zapytanie przejdź
191483 Odbudowa grobli Portu Drzewnego przy ul. Toruńskie... Wydział Zarządzania Kryzysowego 2019-01-31 11:00:00 Zapytanie przejdź