Lista postępowań firmy: Urząd Miasta Bydgoszcz

Poniższa lista przedstawia aktualnie odbywające się na platformie Open Nexus Zapytania Ofertowe oraz Aukcje elektroniczne firmy

POSTĘPOWANIA AKTUALNEPOSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

id Nazwa transakcji Wystawiający Data zakończenia Rodzaj Akcje
180953 Całodobowe zbieranie i utylizowanie martwych zwier... Wydział Zarządzania Kryzysowego 2018-12-14 12:00:00 Zapytanie przejdź
180558 Wykonywanie opraw introligatorskich dokumentacji u... Wydział Organizacyjno-Administracyjny 2018-12-14 10:00:00 Zapytanie przejdź
181455 Wykonanie akcesoriów na rower z logo Zamawiającego Biuro Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą 2018-12-13 10:00:00 Zapytanie przejdź
180232 Utrzymywanie w sprawności technicznej, konserwacja... Wydział Zarządzania Kryzysowego 2018-12-12 13:00:00 Zapytanie przejdź
180254 Konserwacja urządzeń alarmowych Centralnego System... Wydział Zarządzania Kryzysowego 2018-12-12 13:00:00 Zapytanie przejdź
178817 Dostarczenie specjalistycznych maszyn do szycia do... Wydział Zintegrownego Rozwoju 2018-12-11 12:00:00 Zapytanie przejdź
180326 ZZE.271.64.2018 zakup biletów lotniczych do Brukse... Zespół ds. Zarządzania Energią 2018-12-11 12:00:00 Zapytanie przejdź
179784 dostawa prasy codziennej i czasopism w wersji papi... Wydział Organizacyjno-Administracyjny 2018-12-11 10:00:00 Zapytanie przejdź
179576 serwis i mycie kamer w miejskim systemie monitorin... Wydział Zarządzania Kryzysowego 2018-12-10 13:00:00 Zapytanie przejdź
179609 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych... Wydział Organizacyjno-Administracyjny 2018-12-10 12:00:00 Zapytanie przejdź
178542 Zimowe utrzymanie koksowników w przewidywalnej ilo... Wydział Zarządzania Kryzysowego 2018-12-10 12:00:00 Zapytanie przejdź
179270 Opracowanie biznes planu nowej, potencjalnej usług... Wydział Zintegrowanego Rozwoju 2018-12-07 13:00:00 Zapytanie przejdź
177530 Usługa zestawienia i utrzymania sieci teleinformat... Wydział Informatyki 2018-12-06 11:00:00 Zapytanie przejdź
177536 Zakup 200 licencji dostępowych Microsoft Windows S... Wydział Informatyki 2018-12-06 11:00:00 Zapytanie przejdź
177387 Dostarczenie specjalistycznego sprzętu do wyposaże... Wydział Zintegrownego Rozwoju 2018-12-05 15:00:00 Zapytanie przejdź
177328 Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kos... Wydział Inwestycji Miasta 2018-12-05 10:00:00 Zapytanie przejdź
177534 Dostarczenie sprzętu multimedialnego: projektora i... Wydział Zintegrownego Rozwoju 2018-12-03 15:00:00 Zapytanie przejdź
176476 Zakup fabrycznie nowych przełącznikow dostępowych ... Wydział Informatyki 2018-11-30 11:00:00 Zapytanie przejdź
176044 Dostawa łącza symetrycznego Ethernet z interfejsem... Wydział Informatyki 2018-11-30 11:00:00 Zapytanie przejdź
177452 Zakup karty AVAYA i naprawa kart posiadanych AVAYA... Wydział Informatyki 2018-11-29 11:00:00 Zapytanie przejdź
175139 Dostarczenie specjalistycznego sprzętu fotograficz... Wydział Zintegrownego Rozwoju 2018-11-28 11:00:00 Zapytanie przejdź
175131 Dostarczenie specjalistycznych 4 maszyn do szycia ... Wydział Zintegrownego Rozwoju 2018-11-28 11:00:00 Zapytanie przejdź
175120 Dostarczenie specjalistycznego sprzętu – plotera l... Wydział Zintegrownego Rozwoju 2018-11-27 15:00:00 Zapytanie przejdź
175114 Dostarczenie specjalistycznego sprzętu – dwie sztu... Wydział Zintegrownego Rozwoju 2018-11-27 15:00:00 Zapytanie przejdź
175097 Dostarczenie specjalistycznych mebli warsztatowych... Wydział Zintegrownego Rozwoju 2018-11-27 15:00:00 Zapytanie przejdź
175955 Dostawa fabrycznie nowego roweru wodnego 4-osobowe... Wydział Edukacji i Sportu 2018-11-27 12:00:00 Zapytanie przejdź
174246 Dostawa i montaż wyposażenia parków w elementy kom... Wydział Inwestycji Miasta 2018-11-27 10:00:00 Zapytanie przejdź
175480 Dostawa fabrycznie nowego pontonu YAM 388 wraz z s... Wydział Edukacji i Sportu 2018-11-26 12:00:00 Zapytanie przejdź
175386 Dostawa fabrycznie nowego 8 stanowiskowego Atlasu ... Wydział Edukacji i Sportu 2018-11-26 12:00:00 Zapytanie przejdź
174761 dostawa kamery do monitoringu miejskiego Wydział Zarządzania Kryzysowego 2018-11-23 16:00:00 Zapytanie przejdź