List of proceedings: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

LATEST PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
No data


CLOSED PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
377601 Ogłoszenie o przetargu: Budowa sieci kanalizacji s... Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych 2020-09-30 11:00:00 - go to
370401 Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.... Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych 2020-09-11 11:00:00 - go to
369453 Ogłoszenie o przetargu: Remont sieci wodociągowej ... Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych 2020-08-25 11:00:00 - go to
364889 Ogłoszenie o przetargu: Budowa sieci wodociągowej ... Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych 2020-08-03 11:00:00 - go to
337187 Baza danych Oracle Standard Edition TWO Full Use -... Dział Informatyka 2020-05-02 15:08:00 Inquiry go to
328826 Dostawa wieńców szczotek do przesiewacza bębnowego... Zaopatrzenie 2020-03-26 07:40:00 Inquiry go to
252255 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul.... Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych 2019-09-13 11:00:00 - go to
240524 Dostawa sadzonek krzewów ozdobnych do Zakładu Wodo... Dział Obsługi Procesów Inwestycyjnych 2019-07-17 12:00:00 Inquiry go to
196276 Sukcesywne dostawy piasku do ZWiK Sp. z o.o. w Tcz... Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych 2019-02-20 12:00:00 Inquiry go to
193670 Baza danych Oracle Standard Edition TWO Full Use -... Dział Utrzymania Ruchu 2019-02-08 12:27:00 Inquiry go to
171898 Ogłoszenie o zamówieniu nr NI/061/2018 pn. "Remont... Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych 2018-11-16 11:00:00 Inquiry go to
159789 Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Przebudowa kanalizacj... Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych 2018-10-18 11:00:00 Inquiry go to
156909 Zapytanie poniżej progu - dostawy Dział Obsługi Procesów Inwestycyjnych 2018-09-26 12:00:00 Inquiry go to
156478 Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w ul. 1 Ma... Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych 2018-09-26 11:00:00 Inquiry go to
143096 Malowanie pomostów Oczyszcalni ścieków w Tczewie -... Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych 2018-07-12 11:00:00 Inquiry go to
131930 Remont (wymiana) linii kablowej nN-0,4 kV dla zasi... Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych 2018-05-24 11:00:00 Inquiry go to
126491 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami ... Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych 2018-04-20 11:00:00 Inquiry go to
126468 Ogłoszenie Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych 2018-04-20 11:00:00 Inquiry go to
108473 Remont studni kanalizacyjnych (20 szt.) przy zasto... Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych 2017-12-08 10:00:00 Inquiry go to
107981 Remont kanalizacji sanitarnej metodą bezywkowpową ... Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych 2017-12-06 10:00:00 Inquiry go to
97215 Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłącza... Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych 2017-10-06 11:00:00 Inquiry go to
95580 Malowanie pomostów Oczyszczalni ścieków w Tczewie ... Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych 2017-09-29 11:00:00 Inquiry go to
87399 Informacja o przetargu na roboty budowlane pn. "Ma... Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych 2017-07-14 11:00:00 Inquiry go to
78760 Licencja Oracle (Baza Danych) Dział Utrzymania Ruchu 2017-05-05 23:59:00 Inquiry go to