Witamy na dedykowanej stronie platformy zakupowej dla dostawców Urzędu Miasta i Gminy Września. Zapraszamy do współpracy!

Platforma zakupowa

Znajdujecie się Państwo na platformie zakupowej Miasta i Gminy Września. Na platformie prowadzane są postępowania zakupowe na towary, usługi i prace budowlane o wartości szacowanej poniżej 30 tys. EUR. Zapraszamy do składania ofert w zakładce "Postępowania". Znajdziecie tam Państwo wykaz prowadzonych przez nas postępowań. Zachęcamy również, do dołaćzenia do naszej bazy dostawców w zakłądce "zostań dostawcą". Platforma Zakupowa Open Nexus gwarantuje przejrzystość procesu zakupowego oraz równe traktowanie wszystkich oferentów. Platforma jest otwarta dla wszystkich dostawców, zachęcamy zatem do współpracy.