List of proceedings: Urząd Gminy Inowrocław

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

LATEST PROCEEDINGSCLOSED PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
842385 Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2023-11-29 10:00:00 - go to
852486 Sporządzenie dokumentacji kosztorysowo - techniczn... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2023-11-28 10:00:00 Inquiry go to
850398 Dostawa zewnętrznej tabliczki dostosowanej do osób... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2023-11-22 14:00:00 Inquiry go to
845834 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2023-11-21 10:00:00 - go to
849005 Dostawa zewnętrznej tabliczki dostosowanej do osób... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2023-11-20 10:00:00 Inquiry go to
846489 Dostawa zewnętrznych tablic edukacyjnych na rzecz ... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2023-11-16 10:00:00 Inquiry go to
838112 Przebudowa drogi gminnej nr 150511C w miejscowości... Urząd Gminy Inowrocław 2023-11-15 10:00:00 - go to
836721 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2023-11-10 10:00:00 - go to
834641 Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegani... Urząd Gminy Inowrocław 2023-11-10 10:00:00 - go to
812593 Świadczenie usług transportowych w ramach przewozó... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2023-11-09 10:00:00 - go to
839754 Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników oraz pr... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2023-11-07 10:00:00 Inquiry go to
824307 Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowani... Urząd Gminy Inowrocław 2023-10-18 10:00:00 - go to
826310 Zakup sadzonek drzew i krzewów na akcje zadrzewien... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2023-10-06 11:00:00 Inquiry go to
811104 Remont elewacji oraz podjazdu dla osób niepełnospr... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2023-09-19 10:00:00 - go to
811375 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej by... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2023-09-15 10:00:00 - go to
800201 Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2023-09-15 10:00:00 - go to
815247 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo- ko... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2023-09-14 11:00:00 Inquiry go to
816371 Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o ... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2023-09-11 12:10:00 - go to
813120 Sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysow... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2023-09-06 12:00:00 Inquiry go to
808843 Zakup urn wyborczych - Badanie rynku Urząd Gminy Inowrocław 2023-08-31 12:00:00 Inquiry go to
809484 Dostawa zewnętrznych tablic edukacyjnych na rzecz ... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2023-08-31 10:00:00 Inquiry go to
809491 Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Inowrocław wraz ... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2023-08-31 10:00:00 Inquiry go to
810868 Zakup kabin wyborczych, w tym dla osób niepełnospr... Urząd Gminy Inowrocław 2023-08-31 08:00:00 Inquiry go to
800681 Remont elewacji oraz podjazdu dla osób niepełnospr... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2023-08-23 10:00:00 - go to
804306 Dostawa zewnętrznych tablic edukacyjnych na rzecz ... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2023-08-18 11:00:00 Inquiry go to
800482 Remont drogi gminnej nr 150522C Inowrocław - Marul... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2023-08-17 10:00:00 - go to
801529 Sporządzenie dokumentacji kosztorysowo - techniczn... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2023-08-11 10:00:00 Inquiry go to
801179 Dowóz dziecka niepełnosprawnego do Szkoły Podstawo... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2023-08-10 10:00:00 Inquiry go to
800665 Dostawy oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze ... Urząd Gminy Inowrocław 2023-08-10 10:00:00 - go to
785450 Inowrocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elek... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2023-08-03 10:00:00 - go to