List of proceedings: Urząd Gminy Inowrocław

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

LATEST PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
No data


CLOSED PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
933813 Kontrola okresowa (roczna i pięcioletnia) stanu te... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2024-06-05 11:00:00 Inquiry go to
933678 Kontrola okresowa stanu technicznego obiektów budo... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2024-06-05 11:00:00 Inquiry go to
933247 Przemurowanie dwóch kominów na budynku mieszkalnym... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2024-06-04 11:00:00 Inquiry go to
932378 Przegląd techniczny urządzeń klimatyzacyjnych i ce... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2024-05-29 11:00:00 Inquiry go to
919688 Przebudowa drogi wew. przy posesji nr 31 i 32 w m.... Urząd Gminy Inowrocław 2024-05-13 10:00:00 - go to
913496 Remont drogi gminnej nr 150520C w m. Balczewo Urząd Gminy Inowrocław 2024-05-08 10:00:00 - go to
922349 Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wy... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2024-05-07 09:00:00 Inquiry go to
904250 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2024-04-23 10:00:00 - go to
902785 „Dostawa różnych artykułów spożywczych” Urząd Gminy Inowrocław 2024-04-02 09:30:00 - go to
904126 Utwardzenie dróg dojazdowych do boiska sportowego ... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2024-03-28 11:00:00 Inquiry go to
896161 Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy I... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2024-03-21 10:00:00 - go to
898892 Zakup nowego 9-osobowego samochodu do przewozu osó... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2024-03-19 10:00:00 - go to
893065 Zakup nowego 9-osobowego samochodu do przewozu osó... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2024-03-07 10:00:00 - go to
892893 Zakup foteli /krzeseł biurowych - badanie rynku Urząd Gminy Inowrocław 2024-02-29 12:00:00 Inquiry go to
876157 Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitu... Urząd Gminy Inowrocław 2024-02-09 10:00:00 - go to
881476 Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo - ... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2024-02-09 10:00:00 Inquiry go to
880371 Usługa pełnienia funkcji inżyniera kontraktu pn.: ... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2024-02-09 10:00:00 Inquiry go to
876161 Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni nie... Urząd Gminy Inowrocław 2024-02-09 10:00:00 - go to
876168 Zakup kruszywa drogowego w celu wbudowania w drogi... Urząd Gminy Inowrocław 2024-02-02 10:00:00 - go to
875027 Zakup nowego samochodu skrzyniowego z podwójną kab... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2024-01-31 10:00:00 - go to
878549 Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo - ... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2024-01-30 11:00:00 Inquiry go to
876126 Dostawa telefonu systemowego - badanie rynku Urząd Gminy Inowrocław 2024-01-22 08:30:00 Inquiry go to
873017 WS.271.2 2024 Świadczenie usługi monitoringu skład... Gospodarka odpadami i ochrona środowiska 2024-01-20 10:00:00 Inquiry go to
873550 Dostawa materiałów budowlanych branży wod-kan niez... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2024-01-19 10:00:00 - go to
872359 Sukcesywna dostawa węgla kamiennego typu ekogrosze... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2024-01-15 11:00:00 Inquiry go to
860354 Przebudowa trzech odcinków dróg na terenie Gminy I... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2024-01-05 10:00:00 - go to
861742 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2023-12-19 10:00:00 - go to
857696 „Dostawa różnych artykułów spożywczych dla Centrum... Urząd Gminy Inowrocław 2023-12-12 09:30:00 - go to
855768 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2023-12-08 10:00:00 - go to
853178 Świadczenie usług transportowych w ramach przewozó... Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne 2023-12-07 10:00:00 - go to