List of proceedings: Starostwo Powiatowe we Wrześni

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

LATEST PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
No data


CLOSED PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
933782 Zakup samochodu ciężarowego na potrzeby realizacji... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2024-06-07 09:00:00 - go to
927170 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3666P Zberk... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2024-05-29 10:00:00 - go to
922568 Przebudowa drogi powiatowej nr 3665P w m. Targowa ... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2024-05-17 10:00:00 - go to
894038 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2900P Pyzdr... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2024-03-13 10:00:00 - go to
891951 „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Wrześ... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2024-03-08 10:00:00 - go to
886255 Modernizacja drogi powiatowej nr 2908P Sarnice – M... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2024-02-26 10:00:00 - go to
872290 Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Wrześn... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2024-01-29 10:00:00 - go to
872300 Renowacja elewacji zewnętrznej dawnego kościoła ew... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2024-01-24 10:00:00 - go to
846206 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie pow... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2023-11-20 10:00:00 - go to
843962 Dostawa zestawów komputerowych i akcesoriów komput... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2023-11-15 10:00:00 - go to
838555 Rozbudowie drogi powiatowej nr 2917P na odcinku K... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2023-11-10 10:00:00 - go to
834986 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2937P Sokoł... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2023-11-03 10:00:00 - go to
834992 Obsługa przeprawy promowej w Nowej Wsi Podgórnej w... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2023-10-30 10:00:00 - go to
835007 Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 3.579... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2023-10-27 10:00:00 - go to
834995 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie pow... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2023-10-27 10:00:00 - go to
828231 Przebudowa drogi powiatowej nr 2908P Sarnice - Mik... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2023-10-20 10:00:00 - go to
828217 Utwardzenie terenu przy Budynku Powiatowego Centru... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2023-10-20 10:00:00 - go to
828238 Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo –... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2023-10-20 10:00:00 - go to
821467 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2900P Pyzd... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2023-10-09 10:00:00 - go to
806762 Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P – budowa chod... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2023-09-01 10:00:00 - go to
798328 Zakup i dostawa serwerów oraz zestawów komputerowy... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2023-08-07 10:00:00 - go to
787004 Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiato... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2023-07-17 10:00:00 - go to
789648 Dostawa i montaż sprzętu sportowego do pomieszczeń... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2023-07-14 10:00:00 - go to
775776 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P na odcinku S... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2023-06-19 10:00:00 - go to
770976 „Rekonstrukcja nawierzchni stadionu lekkoatletyczn... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2023-06-16 10:00:00 - go to
767761 Obsługa bankowa Powiatu Wrzesińskiego oraz jego je... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2023-05-26 10:00:00 - go to
742996 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach real... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2023-04-11 10:00:00 - go to
737298 Przebudowa drogi powiatowej nr 2922P Gozdowo – gr... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2023-03-31 10:00:00 - go to
730781 Wykonanie usługi weryfikacji i nadzoru nad moderni... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2023-03-01 10:00:00 - go to
716548 Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej – e... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2023-01-26 10:00:00 - go to