List of proceedings: Starostwo Powiatowe we Wrześni

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

LATEST PROCEEDINGSCLOSED PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
613656 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2911P w m. ... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2022-06-02 10:00:00 - go to
591414 Dostawa wyposażenia teleinformatycznego dla bursy ... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2022-05-20 10:00:00 - go to
606239 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa cią... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2022-05-19 10:00:00 - go to
606417 Zakup i dostawa wyposażenia kuchennego, wyposażen... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2022-05-17 10:00:00 - go to
593958 Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą se... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2022-04-19 10:00:00 - go to
593990 zakup i dostawa sprzętu informatycznego i elektro... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2022-04-08 11:00:00 - go to
574056 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P na odcinku G... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2022-03-03 10:00:00 - go to
574067 „Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni dróg na ter... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2022-03-02 10:00:00 - go to
549099 272.35.2021.„Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2021-12-23 10:00:00 - go to
527943 Maszyny, urządzenia i oprzyrządowanie narzędziow... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2021-11-30 10:00:00 - go to
534240 Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 4.448... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2021-11-18 10:00:00 - go to
518776 „Dostawa serwera, macierzy dyskowej NAS, dysków tw... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2021-11-17 10:00:00 - go to
530472 Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Starostwa Powia... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2021-11-10 10:00:00 - go to
518802 Zakup energii elektrycznej na rok 2022 Starostwo Powiatowe we Wrześni 2021-11-05 10:00:00 - go to
528306 „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie pow... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2021-11-05 10:00:00 - go to
512561 Zakup i dostawa materiałów pomocniczych i stalowyc... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2021-10-29 10:00:00 - go to
484540 Dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia dla prac... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2021-09-06 10:00:00 - go to
479262 Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla pracowni w... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2021-09-06 10:00:00 - go to
496396 Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo – gr.... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2021-08-31 10:00:00 - go to
494103 Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P Czerniejewo –... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2021-08-25 10:00:00 - go to
479296 Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla pracowni i... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2021-08-16 10:00:00 - go to
485262 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 30... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2021-08-03 10:00:00 - go to
483085 Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiato... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2021-07-27 10:00:00 - go to
471080 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2922P na od... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2021-06-30 10:00:00 - go to
467837 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2908P w m. Mikusze... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2021-06-25 10:00:00 - go to
467870 Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka –... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2021-06-24 10:00:00 - go to
471068 Zakup, dostawa wyposażenia kuchennego i wyposażeni... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2021-06-23 11:00:00 - go to
471067 Inwentaryzacja i opracowanie projektu modernizacji... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2021-06-23 10:00:00 - go to
462140 Przebudowa drogi powiatowej nr 2159P w m. Nowy Fol... Starostwo Powiatowe we Wrześni 2021-06-11 10:00:00 - go to
439758 272.11.2021.„Budowa bursy w Grzymysławicach 10 w r... Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich 2021-05-07 10:00:00 - go to