List of proceedings: Starostwo Powiatowe w Jaworze

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

LATEST PROCEEDINGSCLOSED PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
817590 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanyc... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2023-09-22 12:00:00 - go to
817045 Dostawa kruszywa naturalnego (piasku) do zimowego ... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2023-09-20 13:00:00 Inquiry go to
817115 Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2023-09-20 10:00:00 Inquiry go to
812750 Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz o... Geodeta Powiatowy 2023-09-11 13:00:00 Inquiry go to
811632 Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz o... Geodeta Powiatowy 2023-09-11 13:00:00 Inquiry go to
811545 Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz o... Geodeta Powiatowy 2023-09-11 13:00:00 Inquiry go to
810651 Dostawa używanego samochodu dla potrzeb Referatu Z... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2023-09-06 10:00:00 Inquiry go to
801654 Dostawa używanego samochodu dla potrzeb Referatu Z... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2023-08-16 10:00:00 Inquiry go to
795199 Dostawa używanego samochodu dla potrzeb Referatu Z... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2023-07-25 10:00:00 Inquiry go to
793287 Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2023-07-21 10:00:00 Inquiry go to
792892 Montaż barier energochłonnych na drogach powiatowy... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2023-07-20 10:00:00 Inquiry go to
790226 Dostawa używanego samochodu dla potrzeb Referatu Z... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2023-07-17 10:00:00 Inquiry go to
789096 „Dostawa artykułów ogólnospożywczych na potrzeby D... Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 2023-07-17 09:00:00 - go to
789580 „Zakup 3 szt. dysków zewnętrznych do przechowywan... Geodeta Powiatowy 2023-07-11 13:21:00 Inquiry go to
786130 Wykonanie dokumentcji na remont obiektu mostowego ... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2023-07-07 10:00:00 Inquiry go to
787704 Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2023-07-07 10:00:00 Inquiry go to
782251 Remont łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze... Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 2023-07-04 10:00:00 - go to
783544 Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powia... Wydział Inwestycji i Funduszy 2023-06-30 14:00:00 Inquiry go to
779424 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudow... Wydział Inwestycji i Funduszy 2023-06-23 14:00:00 Inquiry go to
776342 Izolacja pionowa z odwodnieniem budynku Powiatoweg... Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze 2023-06-19 11:07:00 Inquiry go to
773588 Remont łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze... Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 2023-06-13 10:00:00 - go to
773527 Remont pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanita... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2023-06-12 10:00:00 Inquiry go to
768553 Przebudowa drogi powiatowej nr 2805D relacji Nieda... Biuro Zamówień Publicznych 2023-06-05 12:00:00 - go to
759536 Koszenie poboczy i przeciwskarp dróg powiatowych a... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2023-05-15 10:00:00 - go to
761937 Wykonanie projektu odwodnienia chodnika dla zadani... Wydział Inwestycji i Funduszy 2023-05-12 13:00:00 Inquiry go to
761989 Wykonanie projektu odwodnienia w ciągu projektowan... Wydział Inwestycji i Funduszy 2023-05-12 13:00:00 Inquiry go to
750101 Odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2023-04-18 10:00:00 Inquiry go to
750267 Sprzątanie pozimowe nawierzchni dróg wojewódzkich ... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2023-04-12 10:00:00 Inquiry go to
750285 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich nr... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2023-04-12 10:00:00 Inquiry go to
746552 Wykonanie projektu przebudowy obiektu mostowego w ... Wydział Inwestycji i Funduszy 2023-04-11 15:00:00 Inquiry go to