List of proceedings: Starostwo Powiatowe w Jaworze

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

LATEST PROCEEDINGSCLOSED PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
519443 Dostawa materiałów jednorazowego użytku- rękawicze... Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 2021-10-13 10:30:00 Inquiry go to
507583 Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji ... Wydział Inwestycji i Funduszy 2021-10-04 12:00:00 - go to
504520 Zakup wraz z dostawą posiłków profilaktycznych dla... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2021-09-21 12:00:00 Inquiry go to
506803 Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylacze... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2021-09-21 12:00:00 - go to
506629 Wymiana kotła gazowego w budynku Powiatowego Ośrod... Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze 2021-09-20 12:00:00 Inquiry go to
505910 Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania Geodeta Powiatowy 2021-09-17 11:03:00 Inquiry go to
504327 Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji ... Wydział Inwestycji i Funduszy 2021-09-14 12:00:00 - go to
503286 Wspomaganie zimowego utrzymania dróg powiatowych a... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2021-09-10 13:00:00 - go to
503224 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich oraz drogi pow... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2021-09-10 12:00:00 - go to
501388 Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylacze... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2021-09-07 12:00:00 - go to
499786 Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji ... Biuro Zamówień Publicznych 2021-09-06 12:00:00 - go to
498304 Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji ... Biuro Zamówień Publicznych 2021-08-30 12:00:00 - go to
496425 Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych- nabiału ... Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 2021-08-23 14:00:00 - go to
488480 Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylacze... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2021-08-04 12:00:00 Inquiry go to
487041 Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu d... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2021-07-30 12:00:00 Inquiry go to
484772 Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg po... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2021-07-28 12:00:00 Inquiry go to
485637 Zakup i dostawa wyposażenia kuchni w ramach rządow... Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze 2021-07-27 11:00:00 Inquiry go to
482308 Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Bolk... Zespół Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie 2021-07-27 09:00:00 - go to
481647 Budowa windy osobowej w budynku Starostwa Powiatow... Biuro Zamówień Publicznych 2021-07-26 12:00:00 - go to
483641 Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych i woje... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2021-07-23 12:00:00 Inquiry go to
482454 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego... Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze 2021-07-21 11:00:00 - go to
478154 Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu d... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2021-07-09 12:00:00 Inquiry go to
475426 Zakup wraz z dostawą masy na zimno Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2021-07-02 12:00:00 - go to
476085 Dostawa materiałów jednorazowego użytku- rękawicze... Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 2021-06-28 10:00:00 Inquiry go to
470316 Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji ... Biuro Zamówień Publicznych 2021-06-22 12:00:00 - go to
468076 Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu d... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2021-06-17 12:00:00 Inquiry go to
461134 Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę skrzyżow... Biuro Zamówień Publicznych 2021-06-07 12:00:00 - go to
458560 Zakup i dostawa sprzętu TIK do pracowni w Powiatow... Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze 2021-05-28 12:00:00 - go to
459438 Koszenie poboczy i przeciwskarp dróg wojewódzkich ... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2021-05-27 12:00:00 - go to
459684 Dostawa wraz z wniesieniem i zamontowaniem trzech ... Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 2021-05-21 12:00:00 Inquiry go to