List of proceedings: Starostwo Powiatowe w Jaworze

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

LATEST PROCEEDINGSCLOSED PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
447470 Dostawa nowego 7-9 osobowego samochodu przystosowa... Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze 2021-05-06 14:00:00 - go to
449427 Zakup wraz z dostawą pionowych znaków drogowych Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2021-04-28 12:00:00 Inquiry go to
449378 Zakup wraz z dostawą rur do montażu oznakowania pi... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2021-04-28 12:00:00 Inquiry go to
447914 Dostawa artykułów higienicznych dla Domu Pomocy Sp... Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 2021-04-27 14:00:00 Inquiry go to
438064 Remont drogi powiatowej i budowa kanalizacji deszc... Biuro Zamówień Publicznych 2021-04-09 12:00:00 - go to
435749 Remont drogi powiatowej, budowa kanalizacji deszcz... Biuro Zamówień Publicznych 2021-04-07 12:00:00 - go to
406196 Zakup i sukcesywna dostawa warzyw i owoców od 01.0... Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze 2020-12-17 09:00:00 Inquiry go to
406193 Zakup i sukcesywna dostawa mrożonek Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze 2020-12-17 09:00:00 Inquiry go to
406328 Zakup i sukcesywna dostawa ryb mrożonych oraz prze... Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze 2020-12-17 09:00:00 Inquiry go to
399618 Zakup wraz z dostawą posiłków profilaktycznych dla... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2020-11-30 12:00:00 Inquiry go to
399226 Zakup i sukcesywna dostawa nabiału i przetworów ml... Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze 2020-11-30 09:00:00 Inquiry go to
396083 Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze 2020-11-24 11:00:00 Inquiry go to
395498 Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania Geodeta Powiatowy 2020-11-19 14:00:00 Inquiry go to
386962 Zakup wraz z dostawą kruszywa naturalnego (piasku)... Biuro Zamówień Publicznych 2020-10-26 12:00:00 Inquiry go to
386756 Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylacze... Biuro Zamówień Publicznych 2020-10-26 12:00:00 Inquiry go to
380355 Zakup i dostawa laptopów Lenovo V310-151KB wraz z ... Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze 2020-10-01 12:00:00 Inquiry go to
377686 Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych i woje... Biuro Zamówień Publicznych 2020-09-23 12:00:00 Inquiry go to
366980 „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy windy... Wydział Inwestycji i Funduszy 2020-08-10 15:00:00 Inquiry go to
364451 Koszenie poboczy dróg powiatowych administrowanych... Biuro Zamówień Publicznych 2020-07-24 12:00:00 Inquiry go to
361378 Audyt baz BDOT500 i GESUT Biuro Zamówień Publicznych 2020-07-15 10:00:00 Inquiry go to
356402 Zrębkowanie gałęzi na drogach wojewódzkich adminis... Biuro Zamówień Publicznych 2020-06-24 12:00:00 Inquiry go to
354460 Zakup i sukcesywna dostawa chemii gospodarczej i ś... Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze 2020-06-16 11:30:00 Inquiry go to
354501 Zrębkowanie gałęzi na drogach wojewódzkich adminis... Biuro Zamówień Publicznych 2020-06-16 09:47:29 Inquiry go to
351921 Koszenie poboczy i przeciwskarp dróg wojewódzkich ... Biuro Zamówień Publicznych 2020-06-09 12:00:00 Inquiry go to
346482 Sporządzenie dokumentacji technicznej dla zadania... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2020-05-25 14:00:00 Inquiry go to
345269 Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych d... Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 2020-05-20 12:00:00 Inquiry go to
338415 Zakup wraz z dostawą kruszywa do remontów cząstkow... Biuro Zamówień Publicznych 2020-05-04 12:00:00 Inquiry go to
335619 Zestaw do kształcenia podstaw elektryki i elektrot... Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze 2020-04-22 12:00:00 Inquiry go to
333982 Zakup sprzętu informatycznego do zdalnego nauczani... Biuro Zamówień Publicznych 2020-04-15 10:00:00 Inquiry go to
330235 Opracowanie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówie... Wydział Inwestycji i Funduszy 2020-04-03 15:00:00 Inquiry go to