List of proceedings: Starostwo Powiatowe w Jaworze

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

LATEST PROCEEDINGSCLOSED PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
606314 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowoś... Biuro Zamówień Publicznych 2022-05-13 12:00:00 - go to
603189 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2815D r... Biuro Zamówień Publicznych 2022-05-10 12:00:00 - go to
604629 Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RCdo ... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2022-05-06 10:00:00 - go to
603872 Dostawa kruszywa do remontów cząstkowych dróg. Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2022-04-29 14:00:00 Inquiry go to
600988 Zakup wraz z dostawą masy na zimno Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2022-04-29 12:00:00 - go to
593785 Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowośc... Biuro Zamówień Publicznych 2022-04-15 12:00:00 - go to
598479 Zakup i dostawa mięsa i wyrobów wieprzowych i drob... Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 2022-04-15 11:00:00 - go to
597834 Zakup i dostawa NABIAŁU dla Domu Pomocy Społecznej... Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 2022-04-15 08:00:00 - go to
597830 Zakup i dostawa pieczywa dla Domu Pomocy Społeczne... Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 2022-04-15 08:00:00 - go to
592157 Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj... Biuro Zamówień Publicznych 2022-04-12 12:00:00 - go to
594064 Zakup wraz z dostawą pionowych znaków drogowych - ... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2022-04-11 12:00:00 Inquiry go to
591433 Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj... Biuro Zamówień Publicznych 2022-04-11 12:00:00 - go to
592825 Sprzątanie nawierzchni dróg wojewódzkich wraz z wy... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2022-04-08 12:00:00 Inquiry go to
590302 Remont drogi, budowa kanalizacji i chodnika w rama... Biuro Zamówień Publicznych 2022-04-07 12:00:00 - go to
584678 Wymiana kotła gazowego w budynku Powiatowego Ośrod... Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze 2022-03-22 12:00:00 Inquiry go to
585994 Zakup i sukcesywna dostawa artykułów chemicznych Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze 2022-03-21 12:00:00 Inquiry go to
587558 Sukcesywne dostawy chemii gospodarczej i środków c... Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 2022-03-21 11:00:00 Inquiry go to
583164 Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inw... Wydział Inwestycji i Funduszy 2022-03-18 14:00:00 Inquiry go to
582715 Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inw... Wydział Inwestycji i Funduszy 2022-03-18 14:00:00 Inquiry go to
584147 Zakup wyposażenia w ramach programu "Laboratoria p... Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze 2022-03-18 12:20:00 Inquiry go to
584003 Zakup wyposażenia w ramach programu "Laboratoria p... Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze 2022-03-18 12:10:00 Inquiry go to
583932 Zakup wyposażenia w ramach programu "Laboratoria p... Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze 2022-03-18 12:05:00 Inquiry go to
583584 Zakup wyposażenia w ramach programu "Laboratoria p... Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze 2022-03-18 12:00:00 Inquiry go to
573481 Przebudowa muru oporowego wzdłuż drogi powiatowej ... Wydział Inwestycji i Funduszy 2022-03-01 12:00:00 - go to
575157 Zakup wraz z dostawą pionowych znaków drogowych- d... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2022-03-01 12:00:00 Inquiry go to
573449 Zakup i dostawa sprzętu TIK i pomocy dydaktycznych... Biuro Zamówień Publicznych 2022-02-23 12:00:00 - go to
571487 Zakup i dostawa oleju opałowego- 50 000 litrów, dl... Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 2022-02-16 12:00:00 - go to
561396 Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowośc... Biuro Zamówień Publicznych 2022-01-31 12:00:00 - go to
562963 Dostawa chemii i artykółów do sprzątania na potrze... Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 2022-01-19 09:30:00 Inquiry go to
557567 Przebudowa muru oporowego wzdłuż drogi powiatowej ... Biuro Zamówień Publicznych 2022-01-13 12:00:00 - go to