List of proceedings: Starostwo Powiatowe w Jaworze

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

LATEST PROCEEDINGSCLOSED PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
667435 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich oraz drogi pow... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2022-10-03 12:00:00 - go to
660835 Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2184D... Biuro Zamówień Publicznych 2022-09-23 12:00:00 - go to
660598 Remont cząstkowy drogi powiatowejJawor-Jenków (daw... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2022-09-21 10:00:00 Inquiry go to
617261 Zakup zestawów komputerowych dla Starostwa Powiato... Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 2022-09-19 13:06:00 Inquiry go to
661091 Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2022-09-16 12:00:00 - go to
650794 dostawa i montaż rynien dachowych na budynku Powia... Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze 2022-09-15 12:00:00 Inquiry go to
659278 Wspomaganie zimowego utrzymania dróg powiatowych a... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2022-09-14 13:00:00 - go to
650466 "Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów r... Biuro Zamówień Publicznych 2022-09-06 12:00:00 - go to
649610 Przebudowa drogi powiatowej nr 2836D - ul. Piastow... Biuro Zamówień Publicznych 2022-08-26 12:00:00 - go to
651707 Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2022-08-25 12:00:00 - go to
652525 Poziome oznakowanie dróg iulic powiatowych i wojew... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2022-08-25 12:00:00 Inquiry go to
651797 Zakup i jednorazowa dostawa oleju opałowego dla Do... Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 2022-08-22 08:00:00 - go to
640216 Dostawa kruszywa naturalnego (piasku) do zimowego ... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2022-08-18 13:00:00 Inquiry go to
649553 Dostawa materiałów jednorazowego użytku- rękawicze... Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 2022-08-11 10:30:00 Inquiry go to
649551 Dostawa środka pioraco-dezynfekującego dla potrzeb... Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 2022-08-11 10:00:00 Inquiry go to
640853 Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2184D... Biuro Zamówień Publicznych 2022-08-02 12:00:00 - go to
645705 Zakup, dostawa i montaż łóżek rehabilitacyjnych, ... Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 2022-08-01 12:00:00 Inquiry go to
640198 Mechaniczna ścinka poboczy na drodze wojewódzkiej ... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2022-07-22 10:00:00 Inquiry go to
638530 Świadczenie usługi Inwestora Zastępczego dla proje... Biuro Zamówień Publicznych 2022-07-20 12:00:00 - go to
638357 Zakup zintegrowanego urządzenia do skanowania i dr... Geodeta Powiatowy 2022-07-15 12:00:00 Inquiry go to
631620 Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowośc... Biuro Zamówień Publicznych 2022-07-13 12:00:00 - go to
631258 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.... Wydział Inwestycji i Funduszy 2022-07-11 15:00:00 Inquiry go to
630623 Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu d... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2022-07-05 12:00:00 - go to
634004 Dostawa odzieży pracowniczej dla potrzeb Domu Pomo... Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 2022-07-04 10:00:00 Inquiry go to
625317 Świadczenie usługi Inwestora Zastępczego dla proje... Biuro Zamówień Publicznych 2022-06-20 12:00:00 - go to
620771 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2815D r... Biuro Zamówień Publicznych 2022-06-15 12:00:00 - go to
619146 Przebudowa drogi powiatowej nr 2188D w miejscowośc... Biuro Zamówień Publicznych 2022-06-13 12:00:00 - go to
617320 Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj... Biuro Zamówień Publicznych 2022-06-09 13:00:00 - go to
617232 Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj... Biuro Zamówień Publicznych 2022-06-09 12:00:00 - go to
613048 Koszenie poboczy i przeciwskarp dróg wojewódzkich ... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2022-05-27 10:00:00 - go to