List of proceedings: Starostwo Powiatowe w Jaworze

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

LATEST PROCEEDINGSCLOSED PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
487041 Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu d... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2021-07-30 12:00:00 Inquiry go to
484772 Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg po... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2021-07-28 12:00:00 Inquiry go to
485637 Zakup i dostawa wyposażenia kuchni w ramach rządow... Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze 2021-07-27 11:00:00 Inquiry go to
482308 Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Bolk... Zespół Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa w Bolkowie 2021-07-27 09:00:00 - go to
481647 Budowa windy osobowej w budynku Starostwa Powiatow... Biuro Zamówień Publicznych 2021-07-26 12:00:00 - go to
483641 Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych i woje... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2021-07-23 12:00:00 Inquiry go to
482454 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego... Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze 2021-07-21 11:00:00 - go to
478154 Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu d... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2021-07-09 12:00:00 Inquiry go to
475426 Zakup wraz z dostawą masy na zimno Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2021-07-02 12:00:00 - go to
476085 Dostawa materiałów jednorazowego użytku- rękawicze... Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 2021-06-28 10:00:00 Inquiry go to
470316 Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji ... Biuro Zamówień Publicznych 2021-06-22 12:00:00 - go to
468076 Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu d... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2021-06-17 12:00:00 Inquiry go to
461134 Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę skrzyżow... Biuro Zamówień Publicznych 2021-06-07 12:00:00 - go to
458560 Zakup i dostawa sprzętu TIK do pracowni w Powiatow... Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze 2021-05-28 12:00:00 - go to
459438 Koszenie poboczy i przeciwskarp dróg wojewódzkich ... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2021-05-27 12:00:00 - go to
459684 Dostawa wraz z wniesieniem i zamontowaniem trzech ... Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 2021-05-21 12:00:00 Inquiry go to
456344 Dostawa nowego 7-9 osobowego samochodu przystosowa... Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze 2021-05-19 13:00:00 - go to
457665 Sukcesywne dostawy chemii gospodarczej i środków c... Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 2021-05-18 12:00:00 Inquiry go to
457899 Dostawa materiałów jednorazowego użytku- rękawicze... Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 2021-05-17 13:00:00 Inquiry go to
452885 ZP.272.3.2021 Zakup wraz z dostawą kationowej emul... Biuro Zamówień Publicznych 2021-05-12 12:00:00 - go to
447470 Dostawa nowego 7-9 osobowego samochodu przystosowa... Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze 2021-05-06 14:00:00 - go to
449427 Zakup wraz z dostawą pionowych znaków drogowych Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2021-04-28 12:00:00 Inquiry go to
449378 Zakup wraz z dostawą rur do montażu oznakowania pi... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2021-04-28 12:00:00 Inquiry go to
447914 Dostawa artykułów higienicznych dla Domu Pomocy Sp... Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 2021-04-27 14:00:00 Inquiry go to
438064 Remont drogi powiatowej i budowa kanalizacji deszc... Biuro Zamówień Publicznych 2021-04-09 12:00:00 - go to
435749 Remont drogi powiatowej, budowa kanalizacji deszcz... Biuro Zamówień Publicznych 2021-04-07 12:00:00 - go to
406328 Zakup i sukcesywna dostawa ryb mrożonych oraz prze... Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze 2020-12-17 09:00:00 Inquiry go to
406196 Zakup i sukcesywna dostawa warzyw i owoców od 01.0... Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze 2020-12-17 09:00:00 Inquiry go to
406193 Zakup i sukcesywna dostawa mrożonek Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze 2020-12-17 09:00:00 Inquiry go to
399618 Zakup wraz z dostawą posiłków profilaktycznych dla... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2020-11-30 12:00:00 Inquiry go to