List of proceedings: Starostwo Powiatowe w Jaworze

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

LATEST PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
No data


CLOSED PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
919784 Przebudowa drogi powiatowej nr 2830D relacji Stare... Biuro Zamówień Publicznych 2024-05-09 12:00:00 - go to
922410 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Rady Pedag... Biuro Zamówień Publicznych 2024-05-08 12:00:00 - go to
913317 "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i ... Biuro Zamówień Publicznych 2024-05-07 12:00:00 - go to
912611 Zakup i dostawa sprzętu TIK i pomocy dydaktycznych... Biuro Zamówień Publicznych 2024-04-29 12:00:00 - go to
900947 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejące... Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze 2024-04-25 12:00:00 - go to
911892 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia Rady Pedag... Biuro Zamówień Publicznych 2024-04-16 12:00:00 - go to
907876 Przebudowa drogi powiatowej nr 2176D relacji Jawor... Biuro Zamówień Publicznych 2024-04-11 12:00:00 - go to
908460 Likwidacja osuwiska lewej skarpy rzeki Nysa Szalon... Wydział Inwestycji i Funduszy 2024-04-10 15:00:00 Inquiry go to
908437 Wykonanie ekspertyz stanu technicznego wraz z okre... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2024-04-04 10:00:00 Inquiry go to
906460 Dostawa kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC do... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2024-04-03 12:00:00 - go to
904626 Dostawa olejów silnikowych, hydraulicznych, przekł... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2024-04-03 10:00:00 Inquiry go to
899956 Modernizacja instalacji elektrycznej w Pałacu w Mu... Biuro Zamówień Publicznych 2024-03-27 12:00:00 - go to
903332 Zakup masy mineralno-asfaltowej na gorąco Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2024-03-22 13:00:00 Inquiry go to
901316 Dostawa kruszywa do remontów cząstkowych dróg. Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2024-03-21 10:00:00 Inquiry go to
895584 Docieplenie stropodachu wełną mineralną w Powiatow... Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze 2024-03-15 09:18:00 Inquiry go to
894966 Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów P... Biuro Zamówień Publicznych 2024-03-14 12:00:00 - go to
895752 Koszenie poboczy i przeciwskarp dróg powiatowych a... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2024-03-11 10:00:00 - go to
893497 „Sukcesywna dostawa własnym transportem oleju opał... Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 2024-03-05 15:30:00 - go to
887819 Przebudowa drogi powiatowej nr 2815D relacji Lipa ... Biuro Zamówień Publicznych 2024-02-29 12:00:00 - go to
885816 ZP.272.4.2024 Dostawa masy na zimno Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2024-02-26 11:00:00 - go to
887205 Dostawa odzieży roboczej oraz artykułów BHP dla pr... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2024-02-23 12:00:00 Inquiry go to
884296 Budowa windy zewnętrznej osobowej przy budynku I L... Biuro Zamówień Publicznych 2024-02-21 12:00:00 - go to
883303 Dostawa pionowych znaków drogowych Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2024-02-09 10:00:00 Inquiry go to
874516 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ... Biuro Zamówień Publicznych 2024-01-29 12:00:00 - go to
870939 Sukcesywna dostawa chemii gospodarczej, środków cz... Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 2024-01-09 16:00:00 Inquiry go to
865282 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego... Biuro Zamówień Publicznych 2024-01-09 12:00:00 - go to
866798 Modernizacja ciągów komunikacyjnych i parkingu prz... Biuro Zamówień Publicznych 2024-01-04 12:00:00 - go to
867452 Sukcesywna dostawa chemii gospodarczej, środków cz... Dom Pomocy Społecznej w Jaworze 2023-12-28 15:00:00 Inquiry go to
865384 Wykonywnie usług porządkowych w Referacie Zarząd D... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2023-12-22 10:00:00 Inquiry go to
857987 Zakup paliwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w J... Wydział Komunikacji i Drogownictwa 2023-12-12 12:00:00 - go to