List of proceedings: Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

ACTUAL PROCEEDINGSPROCEEDINGS ENDED

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
375516 Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego u... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-09-22 08:30:00 - go to
374811 Zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego u... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-09-18 09:00:00 - go to
374827 zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego u... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-09-18 08:30:00 - go to
367916 zakup odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla La... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-09-14 09:30:00 - go to
374065 Zakup (dostawa) produktu leczniczego - RADIUM DICH... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-09-14 08:30:00 - go to
368553 zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego u... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-09-11 09:30:00 - go to
367926 Dzierżawa aparatów wraz z dostawą odczynników dla ... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-09-07 09:30:00 - go to
367005 Zakup (dostawa) produktów leczniczych (leków) i wy... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-09-07 08:30:00 - go to
372685 Zakup (dostawa) produktów leczniczych, substancji... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-09-04 10:30:00 - go to
372928 zakup (dostawa) zastawki nadpierścieniowej dla Pr... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-09-03 08:30:00 - go to
371593 zakup (dostawa) opatrunków do terapii V.A.C EZP/11... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-08-28 08:30:00 - go to
370758 ZAKUP ( dostawa) produktu leczniczego Traztuzumabu... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-08-28 08:30:00 - go to
360015 Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatyc... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-08-25 09:30:00 - go to
370179 zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego u... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-08-21 09:00:00 - go to
370186 zakup (dostawa) zastawki nadpierścieniowej dla Pr... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-08-21 08:30:00 - go to
369574 ZAKUP (DOSTAWA) PRODUKTU LECZNICZEGO Alfibercept -... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-08-19 08:30:00 - go to
363563 zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego u... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-08-17 09:30:00 - go to
361648 zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego u... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-08-12 09:30:00 - go to
361461 Zakup (dostawa) artykułów do utrzymania czystości Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-08-10 09:30:00 - go to
366964 zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego u... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-08-10 08:30:00 - go to
367138 ZAKUP (DOSTAWA) PRODUKTU LECZNICZEGO DURWALUMABUM ... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-08-10 08:30:00 - go to
367269 zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego u... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-08-07 09:00:00 - go to
366287 ZAKUP (DOSTAWA), INSTALACJA I PRZEKAZANIE DO EKS... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-08-07 08:30:00 - go to
367264 zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego u... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-08-07 08:30:00 - go to
359332 Całodzienne żywienie pacjentów hospitalizowanych w... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-08-03 09:30:00 - go to
359142 Zakup (dostawa) artykułów różnego przeznaczenia dl... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-07-31 08:30:00 - go to
355875 Dzierżawa aparatów do podawania tlenu nie starszyc... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-07-24 09:30:00 - go to
355243 zakup (dostawa) sprzętu medycznego dla Oddziałów ... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-07-20 09:30:00 - go to
355937 Zakup (dostawa) testów molekularnych do diagnostyk... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-07-17 09:30:00 - go to
354454 zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego u... Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu 2020-07-17 09:30:00 - go to