List of proceedings: Gmina Miechów

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

LATEST PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
No data


CLOSED PROCEEDINGS

id Transaction name Buyer Ends at Type Actions
701222 „Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie... Gmina Miechów 2023-01-04 10:00:00 - go to
690598 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskieg... Gmina Miechów 2022-11-28 10:00:00 - go to
676696 „ Odbiór, transport i zagospodarowanie ( odzysk lu... Gmina Miechów 2022-11-25 10:00:00 - go to
687004 Zimowe utrzymanie dróg gminnych administrowanych p... Gmina Miechów 2022-11-16 10:00:00 - go to
676106 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 1A WRAZ Z PRZEBUDOWĄ, RO... Gmina Miechów 2022-10-31 10:00:00 - go to
659554 Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dwor... Gmina Miechów 2022-10-19 10:00:00 - go to
666791 „Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie... Gmina Miechów 2022-10-11 10:00:00 - go to
662750 Przebudowa nawierzchni pieszych Plac Kościuszki Gmina Miechów 2022-10-03 10:00:00 - go to
653719 „Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie... Gmina Miechów 2022-09-08 10:00:00 - go to
651457 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 1A WRAZ Z PRZEBUDOWĄ, RO... Gmina Miechów 2022-08-29 10:00:00 - go to
642823 "Termomodernizacja budynku remizy i świetlicy wiej... Gmina Miechów 2022-08-16 10:00:00 - go to
640018 pn.: Remonty dróg gminnych oraz ciągów pieszych n... Gmina Miechów 2022-08-01 10:00:00 - go to
637277 „Cyfryzacja Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie w ra... Gmina Miechów 2022-07-21 10:00:00 - go to
633513 ZP.271.21.22 Remont drogi gminnej ulica Janów Gó... Gmina Miechów 2022-07-18 10:00:00 - go to
627487 „Głęboka termomodernizacja budynków szkół w Gminie... Gmina Miechów 2022-07-13 10:00:00 - go to
632153 „Cyfryzacja Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie w ra... Gmina Miechów 2022-07-08 10:00:00 - go to
616120 Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym ul. ... Gmina Miechów 2022-07-07 10:00:00 - go to
624978 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 1A WRAZ Z PRZEBUDOWĄ, RO... Gmina Miechów 2022-06-28 10:00:00 - go to
622025 „Cyfryzacja Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie w ra... Gmina Miechów 2022-06-20 12:00:00 - go to
620414 Remont dróg gminnych na terenie miasta Miechów. Z... Gmina Miechów 2022-06-20 11:00:00 - go to
607636 Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro... Gmina Miechów 2022-06-20 10:00:00 - go to
615101 „Termomodernizacja i remont budynku remizy i świe... Gmina Miechów 2022-06-20 10:00:00 - go to
615074 „Cyfryzacja Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie w ra... Gmina Miechów 2022-06-07 11:00:00 - go to
605763 Remonty budynków gminnych zlokalizowanych na teren... Gmina Miechów 2022-05-31 10:00:00 - go to
612343 Remont ( modernizacja) dróg dojazdowych do pól Gmina Miechów 2022-05-30 10:00:00 - go to
607472 Remont drogi gminnej K140250 ulica Jagiellońska w ... Gmina Miechów 2022-05-20 10:00:00 - go to
601352 "Cyfryzacja Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie w ra... Gmina Miechów 2022-05-17 10:00:00 - go to
603537 Remont dróg gminnych na terenie gminy i miasta Mi... Gmina Miechów 2022-05-10 10:00:00 - go to
599790 Remonty dróg gminnych na terenie gminy i miasta Mi... Gmina Miechów 2022-04-29 10:00:00 - go to
591856 „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna i ul. Pod... Gmina Miechów 2022-04-22 10:00:00 - go to