List of proceedings: Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

ACTUAL PROCEEDINGSPROCEEDINGS ENDED

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
238670 Demontaż istniejącej instalacji oraz dostawa i mon... Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-07-19 12:00:00 Inquiry go to
240536 33/TO/2019 Łańcuch rolkowy Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-07-17 13:00:00 Inquiry go to
238482 TC/08/ZS/2019- Przebudowa magistralnej sieci ciepł... Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-07-17 11:00:00 Inquiry go to
239816 31/TO/2019 Łańcuch rolkowy Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-07-15 12:00:00 Inquiry go to
235121 Uszczelka krawędziowa Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-07-08 12:00:00 Inquiry go to
224605 Wykonanie remontu zbiornika wody w obiekcie wieży ... Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-06-24 12:00:00 Inquiry go to
232146 29/TO/2019 Sukcesywny odbiór oraz dalsze zagospoda... Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-06-21 12:00:00 Inquiry go to
231092 26/TO/2019 Siatka ochronna na murze oporowym z kur... Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-06-19 12:00:00 Inquiry go to
231094 27/TO/2019 Szczotki do zamiatarek. Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-06-19 12:00:00 Inquiry go to
233010 30/TO/2019 Dostawa nowych pojemników do gromadzeni... Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-06-18 12:00:00 Inquiry go to
231613 Urządzenia pomiarowa wraz z osprzętem Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-06-17 10:00:00 Inquiry go to
231433 28/TO/2019 Remont kontenera KP 7 Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-06-12 13:00:00 Inquiry go to
230494 Remont dachu na budynku garażowym. Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-06-12 13:00:00 Inquiry go to
230329 Podchloryn sodu stabilizowany Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-06-11 09:00:00 Inquiry go to
230499 Części układu elektrycznego Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-06-10 14:00:00 Inquiry go to
227990 Dostawa i montaż stacji zlewnej dla oczyszczani śc... Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-06-04 12:00:00 Inquiry go to
229409 25/TO/2019 Dostawa, montaż i obsługa systemu monit... Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-06-03 16:00:00 Inquiry go to
228878 24/TO/2019 Dostawa, montaż i obsługa systemu monit... Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-05-31 11:28:45 Inquiry go to
226579 Rura dystansowa Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-05-29 14:24:00 Inquiry go to
225191 Tylny wał napinający do odżużlacza OZ-57 kotła rus... Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-05-29 14:00:00 Inquiry go to
226571 Trzymacz boczny prawy i lewy. Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-05-29 14:00:00 Inquiry go to
227355 Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej ... Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-05-29 14:00:00 Inquiry go to
225202 Koło prowadzące do odżużlacza Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-05-29 12:00:00 Inquiry go to
225201 Zasuwa łukowa kosza węglowego kotła Wr-010 na łańc... Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-05-29 12:00:00 Inquiry go to
225197 Gwiazdy do odżużlacza OZ-57 Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-05-29 12:00:00 Inquiry go to
225196 Warstwownica opału na łańcuch kotła WR-010 (2Rtw 1... Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-05-28 14:00:00 Inquiry go to
226497 Płyta uszczalniająca Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-05-28 13:00:00 Inquiry go to
225130 Łańcuch górniczy Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-05-28 09:00:00 Inquiry go to
222121 Ekspertyza technicznego komina Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-05-20 09:00:00 Inquiry go to
220231 Remont dachu na budynku garażowym. Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Oleśnicy 2019-05-15 08:00:00 Inquiry go to