List of proceedings: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

The following list is presenting inquiries and auctions are taking place at the Open Nexus purchasing platform

ACTUAL PROCEEDINGSPROCEEDINGS ENDED

id Transaction name Buyer Ends at Kind Actions
287236 - Sekcja zaopatrzenia 2019-12-09 09:52:21 - go to
287232 - Sekcja zaopatrzenia 2019-12-09 09:50:24 - go to
280473 Szacowanie wartości zamówienia - wyposażenie Labor... Sekcja zaopatrzenia 2019-12-04 12:14:00 Inquiry go to
280146 Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych. Sekcja zaopatrzenia 2019-12-04 07:27:00 Inquiry go to
279430 Sukcesywna dostawa wody pitnej w butlach o pojemno... Sekcja zaopatrzenia 2019-12-03 14:47:00 Inquiry go to
279536 SILNIK Sekcja zaopatrzenia 2019-12-02 08:59:00 Inquiry go to
278931 Dostawa podzespołów komputerowych Sekcja zaopatrzenia 2019-11-29 08:42:00 Inquiry go to
278621 Dostawa ksiązek, podręczników Sekcja zaopatrzenia 2019-11-29 08:16:00 Inquiry go to
278240 Regulator,Rotametr,Czujnik Sekcja zaopatrzenia 2019-11-27 10:49:00 Inquiry go to
276958 Wykonanie czynności przygotowania do użytkowania s... Sekcja zaopatrzenia 2019-11-26 09:35:00 Inquiry go to
275633 Szacowanie wartości na dostawę helu klasy 4.0 i tl... Sekcja zaopatrzenia 2019-11-21 11:49:00 Inquiry go to
275530 Dostawa stanowisk laboratoryjnych Sekcja zaopatrzenia 2019-11-21 10:05:00 Inquiry go to
275028 Dostawa techniki operacyjnej do Laboratorium krymi... Sekcja zaopatrzenia 2019-11-20 09:24:00 Inquiry go to
276233 Dostawa kotleciarki- prasy do mięsa Sekcja Materiałowa 2019-11-19 15:04:00 Inquiry go to
271365 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJONALNO-PRZESTRZ... Sekcja Zamówień Publicznych 2019-11-19 14:30:00 - go to
274574 Szacowanie wartości zamówienia na dostawę krzeseł ... Sekcja zaopatrzenia 2019-11-19 09:56:00 Inquiry go to
274530 Zakup książek z dziedziny kryminalistyki i detekty... Sekcja zaopatrzenia 2019-11-19 08:51:00 Inquiry go to
274607 Wdrożenie oprogramowania do zarządzania pracami ed... Sekcja zaopatrzenia 2019-11-19 08:36:00 Inquiry go to
274112 Cykliczna dostawa czasopism krajowych w terminie o... Sekcja zaopatrzenia 2019-11-18 11:16:00 Inquiry go to
274033 Cykliczna dostawa czasopism zagranicznych w termin... Sekcja zaopatrzenia 2019-11-18 10:19:00 Inquiry go to
273814 Rozbudowa chłodni Sekcja Materiałowa 2019-11-15 12:00:00 Inquiry go to
274392 Zestaw pomiarowy Sekcja zaopatrzenia 2019-11-14 14:10:00 Inquiry go to
273653 Wymiana kotła RWT 1500 w budynku nr 256 na terenie... Sekcja Zakwaterowania i Utrzymania Nieruchomosci 2019-11-14 11:54:00 Inquiry go to
272491 Dostawa sprzetu gastronomicznego Sekcja Materiałowa 2019-11-13 12:00:00 Inquiry go to
272895 Przeprowadzenie warsztatów pomocy przedmedycznej Sekcja zaopatrzenia 2019-11-13 09:00:00 Inquiry go to
272963 Dostawa telefonu, podzespołów komputerowych i nisz... Sekcja zaopatrzenia 2019-11-13 08:05:00 Inquiry go to
273302 Zakup modułu i rozbudowa Expertus WWW Sekcja zaopatrzenia 2019-11-12 13:26:00 Inquiry go to
272692 Dostawa podzespołów komputerowych Sekcja zaopatrzenia 2019-11-12 08:18:00 Inquiry go to
271806 Dostawa niszczarki, gilotyny oraz laminatora Sekcja zaopatrzenia 2019-11-12 08:09:00 Inquiry go to
264622 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie pię... Pracownik Socjalny 2019-11-07 12:43:38 Inquiry go to