Postępowanie: REGENERACJA amortyzatorów hydraulicznych

Irena Przeorska
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Oddział Świętokrzyski z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 10-10-2017 09:10:41
Zakończenie: 13-10-2017 09:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1.Przedmiotem postępowania jest regeneracja 15 szt amortyzatorów hydraulicznych o numerze rysunku X073000-5-00 w kolorze RAL czarny 9011.
2.Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawach technicznych jest Dariusz Markiewicz - tel. 695 315 039 , w sprawach formalnych -Irena Przeorska -tel.782555581
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
3.Postępowanie jest dwuetapowe: I etap - złożenie oferty wstępnej, II etap – negocjacje w formie elektronicznej bądź telefonicznej.
4.Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (bez dokonania wyboru oferty) bez podania przyczyny.
5.Dostarczone amortyzatory muszą posiadać Świadectwo Odbioru 3.2 potwierdzone przez Komisarza Odbiorczego Przewozów Regionalnych.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Przewozy Regionalne Oddział Świetokrzyski Sekcja Utrzymania Taboru
ul. Towarowa 2
26-110 Skarżysko-Kam.

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot postępowania

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Dołącz
Plik
1 Amortyzator hydrauliczny nr rysunku X073000-5-00 kolor RAL czarny 9011, siła tłumienia 730 15 szt. (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.1750 PLN

Pytania i kryteria

Lp Nazwa Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Koszt dostawy do Wykonawcy i Zamawiającego Po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Świadectwo Odbioru 3.2 potwierdzone przez Komisarza Odbiorczego Przewozów Regionalnych,proszę potwierdzić (0)
4 Warunki płatności przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
5 czas realizacji usługi 2 tygodnie od dostarczenia amortyzatorów wraz z zamówieniem, proszę potwierdzić (0)
(0)
Pytania do specyfikacji