Postępowanie: Przegląd instalacji uzdatniania wody w budynku na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w roku 2018.

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 04-10-2017 09:45:08
Zakończenie: 20-10-2017 10:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Usługa polegająca na wykonaniu dwóch przeglądów instalacji uzdatniania wody basenowej w 2018 roku, zgodnie z DTR oraz reakcja na awarię przy nieprawidłowej pracy urządzeń w budynku nr 42 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Reakcja na awarię i nieprawidłową pracę urządzeń - do 24 godzin od zgłoszenia i obowiązywać będzie przez 12 miesięcy od czasu obowiązywania umowy. Osobą do kontaktów będzie Łukasz Mrozowski nr tel. 606 148 090

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DOSTAWCÓW CENTRUM SZKOLENIA POLICJI

1) Zakupy Centrum Szkolenia Policji wystawione na platformie zakupowej Open Nexus realizowane są tylko i wyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania). Wyjątkiem są ogłoszenia o przetargu, gdzie ofertowanie odbywa się w sposób opisany w ogłoszeniu.

2) Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.

3) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

4) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

5) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - Centrum Szkolenia Policji odsyła towar na koszt wykonawcy.

6) Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy, jednak jeśli tak będzie to Centrum Szkolenia Policji opublikuje za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus informacje o wyniku.

Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki - proszę nie składać swojej oferty.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Centrum Szkolenia Policji
Zegrzyńska 121
05-119 Legionowo

Zmiany w postępowaniu

2017-11-21 14:27 Renata Zych W postępowaniu ID 97621 dotyczącej przeglądów instalacji uzdatniania wody basenowej w budynku nr 42 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wybrano ofertę firmy NTW Jarosław Stec, ul. Brzozowa nr 1, 05-091 Ząbki .Wartość oferty 3321 zł brutto.

Przedmiot postępowania

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 pierwszy przegląd należy wykonać w terminie 1 - 30 kwietnia 2018 r. - 1 usługa - (0)
2 drugi przegląd należy wykonać w terminie 2 - 30 listopada 2018 r. - 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP

Kryteria rankingowe i nierankingowe

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Koszt dojazdu - Po stronie dostawcy (0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni (0)
3 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Pytania do specyfikacji