Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGN.271.20.2024.JD Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu

Justyna Darłak
Gmina Mirosławiec
Deadlines:
Published : 09-07-2024 14:31:00
Placing offers : 08-08-2024 10:00:00
Offers opening : 08-08-2024 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
IGN.271.20.2024.JD SWZ.pdf pdf 354.41 2024-07-09 14:31:00 Proceeding
IGN.271.20.2024.JD Załącznik nr 1a do SWZ - opis wyposażenia.pdf pdf 603.21 2024-07-09 14:31:00 Proceeding
IGN.271.20.2024.JD Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.doc doc 303.5 2024-07-09 14:31:00 Proceeding
IGN.271.20.2024.JD Załącznik nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowne.pdf pdf 606.01 2024-07-09 14:31:00 Proceeding
IGN.271.20.2024.JD Załącznik nr 4a do SWZ - zobowiązanie podmiotu udost. zasoby.doc doc 69.5 2024-07-09 14:31:00 Proceeding
IGN.271.20.2024.JD Załącznik nr 4b do SWZ - oświadczenie podmiotu udost. zasoby.doc doc 68 2024-07-09 14:31:00 Proceeding
2024_BZP 00403864_01.pdf pdf 137.93 2024-07-09 14:31:00 Proceeding
IGN.271.20.2024.JD Załącznik nr 1 do SWZ - PFU.zip zip 21293.11 2024-07-09 14:31:00 Proceeding
2024_BZP 00417502_01.pdf pdf 48.64 2024-07-17 14:36:28 Public message
IGN.271.20.2024.JD Zmiana i wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.pdf pdf 394.77 2024-07-17 14:36:28 Public message

Announcements

2024-07-17 14:36 Justyna Darłak Zmiana i wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2024_BZP 00417502_01 [...].pdf

IGN.271.20.2024.JD Z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 732