Postępowanie: usługa archiwizacji 11 mb. zasobu archiwalnego Urzędu Stanu Cywilnego w Mysłowicach

Paulina Kalisz
Gmina Miasto Mysłowice Oddział: Urząd Stanu Cywilnego
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 12-09-2017 12:07:25
Zakończenie: 14-09-2017 11:55:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Prace obejmują:
1. Rozpakowanie paczek z dokumentami oraz chronologiczne ułożenie zasobu archiwalnego.
2. Uporządkowanie powyższego zasobu poprzez podział na dokumenty dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego i inne oraz podział dokumentów Urzędu Stanu Cywilnego na zespoły: Mysłowice, dzielnice Mysłowic.
3. Przyporządkowanie dokumentów dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego do akt zbiorowych zgodnie z zawartymi danymi.
4. Chronologiczne ułożenie dokumentów niezwiązanych z Urzędem Stanu Cywilnego.
5. Uporządkowanie chronologicznie zasobu archiwalnego w rozsypie.
6. Podział dokumentów rozsypu na dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego i inne oraz podział dokumentów Urzędu Stanu Cywilnego na zespoły: Mysłowice, dzielnice Mysłowic.
7. Przyporządkowanie dokumentów Urzędu Stanu Cywilnego do akt zbiorowych Urzędu Stanu Cywilnego.
8. Chronologiczne ułożenie dokumentów wyłonionych z rozsypu niedotyczących Urzędu Stanu Cywilnego.
9. Połączenie dokumentów z teczek i rozsypu, ułożenie chronologiczne wg wzoru: rok, data, temat – wykonanie spisu.
10. Wyżej wymienione prace obejmują:
- przekazanie do tłumaczenia niektórych dokumentów w języku niemieckim
- rozszycie teczek celem dołączenia dodatkowych dokumentów
- ponowne zszycie teczek.


Wykonanie zamówienia odbywać się będzie w siedzibie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Mysłowicach w terminie do 15 grudnia 2017 roku, wszystkie czynności muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Archiwum Państwowe w Katowicach. Płatność za wykonanie usługi nastąpi w transzach, zgodnie z harmonogramem prac, bądź po zrealizowaniu zlecenia.

WYMAGANIA
Przedmiot prac obejmuje zagadnienia archiwalne, wymagane doświadczenie oraz wykształcenie w kierunku „archiwista”.

W przypadku, gdy cena oferty będzie niższa od wartości środków przeznaczonych przez zmawiającego na realizację zadania, zamawiający zleci wykonanie usług w oparciu o cenę jednostkową.

OFERTA PODLEGA ODRZUCENIU W PRZYPADKU KIEDY:
- WYPEŁNIONY POPRAWNIE FORMULARZ OFERTOWY NIE ZOSTANIE DOŁĄCZONY DO OFERTY.
- FORMULARZ OFERTOWY ZOSTANIE WYPEŁNIONY BŁĘDNIE.

WYBÓR OFERTY NASTĄPI W OPARCIU O CAŁKOWITĄ SUMARYCZNĄ WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY OBEJMUJĄCĄ PRACE ARCHIWALNE 11 MB. ZASOBU ARCHIWALNEGO URZĘDU STANU CYWILNEGO W MYSŁOWICACH.

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Urząd Miasta
Powstańców 1
41-400 Mysłowice

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 archiwizacja 11 mb.zasobu archiwalnego Urzędu Stanu Cywilnego w Mysłowicach - 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2802 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Pytania do postępowania