Postępowanie: zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów w ramach projektu "Widzę, doświadczam, rozumiem" - zajęcia rozwijające z przyrody

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 11-09-2017 13:48:30
Zakończenie: 14-09-2017 12:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Adres dostawy

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Sobieskiego 6
83-200 Starogard Gdański

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych: zajęcia rozwijające w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych z przyrody w wymiarze 58 godzin -

Zapytanie ofertowe - [...].pdf

58 godz. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2802 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 długość stażu 40% Długość stażu osoby przewidzianej do realizacji zamówienia - 40%. Przez długość stażu Zamawiający rozumie wyrażony w latach staż pracy w przedmiocie nauczania (lub pokrewnym), na który Wykonawca składa ofertę, obliczony wg wzoru: oferta badana w tym zakresie/ oferta z najdłuższym wykazanym stażem x 40%

Zapytanie ofertowe - [...].pdf

(0)
2 Cena 60% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Pytania do postępowania