Postępowanie: Konserwacja kotła olejowego w Bazie Szkoleniowej w Kalu k/Węgorzewa

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 06-09-2017 13:53:56
Zakończenie: 14-09-2017 09:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Usługa polegająca na wykonaniu przeglądu, konserwacji kotła olejowego – typ kotła: VIESSMANN PAROMAT – TRIPLEX-RN, moc kotła : 70-80 KW, rodzaj paliwa olej opałowy lekki oraz zbiornika ciepłej wody Biawar W-E 500.81 w budynku Bazy Szkoleniowej w Kalu.

Z przeprowadzonego przeglądu oraz konserwacji należy przedstawić protokół, który będzie podstawą do zapłaty wynagrodzenia. Dokładny dzień wykonania usługi, należy uzgodnić z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego: Panią Justyną Wróblewską tel. 0 604-495-631 w godz. 8-15.30REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DOSTAWCÓW CENTRUM SZKOLENIA POLICJI

1) Zakupy Centrum Szkolenia Policji wystawione na platformie zakupowej Open Nexus realizowane są tylko i wyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania). Wyjątkiem są ogłoszenia o przetargu, gdzie ofertowanie odbywa się w sposób opisany w ogłoszeniu.

2) Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.

3) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

4) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

5) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - Centrum Szkolenia Policji odsyła towar na koszt wykonawcy.

6) Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy, jednak jeśli tak będzie to Centrum Szkolenia Policji opublikuje za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus informacje o wyniku.

Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki - proszę nie składać swojej oferty.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Baza Szkoleniowa Policji Wodnej w Kalu
Kal 34
11-600 Węgorzewo

Zmiany w postępowaniu

2017-09-22 09:47 Renata Zych W postępowaniu ID 93933 dotyczącym przeglądu i konserwacji kotła olejowego i zasobnika ciepłej wody w budynku Bazy Szkoleniowej w Kalu wybrano ofertę Pana Piotra Ziółowskiego "Termo-Serwis" z siedzibą w Polskiej Wsi 30A, 11-700 Mrągowo za cenę 2091 zł brutto.

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Przegląd i konserwacja kotła olejowego- VIESSMAN PAROMAT-TRIPLEX-RN, moc kotła 70-80 KW, rodzaj paliwa - olej opałowy lekki Czynności związane z przeglądem i konserwacją obejmują: czyszczenie komory spalania i palnika, wymianę dyszy olejowej oraz wkładu filtra olejowego, regulację palnika, analizę spalin wraz z wydrukiem, regulację automatyki kotłowej, kontrolę szczelność oraz drożność przewodów olejowych, kontrolę napięcia zasilania kotła, kontrolę podłączeń elektrycznych zasilania i sterowania, kontrolę urządzeń regulujących (termostaty, sterowniki), czyszczenie lub wymianę elektrod zapłonowych/ jonizacyjnych, kontrolę urządzeń zabezpieczających, sporządzenie protokołu z wykonanego przeglądu. 1 usługa - (0)
2 Wykonanie przeglądu i konserwacji zasobnika ciepłej wody Biawar W-E 500.81. Czynności związane z przeglądem i konserwacją obejmują: wymiane magnezowej anody ochronnej oraz czyszczenie zbiornika z nagromadzonych osadów, sporządzenie protokołu z wykonanego przeglądu. 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
2 Koszt dojazdu - Po stronie dostawcy (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Pytania do postępowania