Postępowanie: Wyposażenie suwnicy na magazynie paliw alternatywnych w miernik prądu - projekt i wykonanie

Anna Dudka Kalinowska
Górażdże Cement S.A. Oddział: Centrala
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 06-09-2017 09:28:20
Zakończenie: 14-09-2017 09:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

W imieniu Górażdże Cement S.A. zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie wykonania projektu i podłączenia miernika prądu do suwnicy na magazynie paliw alternatywnych w cementowni Górażdże.
Proszę o podanie ceny ryczałtowej na wykonanie całej usługi wraz ze wszystkimi kosztami według załączonej specyfikacji.
Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Marcelem Nowakiem tel. 77 777 8451, e-mail marcel.nowak@gorazdze.pl

Górażdże Cement S.A. zastrzega sobie prawo do rozmów z wybranymi oferentami oraz do anulowania postępowania bez podania przyczyny.

Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
- Marcel Nowak, tel. 77 777 8413, e-mail marcel.nowak@gorazdze.pl – w sprawach merytorycznych/technicznych
- Anna Dudka-Kalinowska, tel. 77 777 8721, e-mail anna.dudka@gorazdze.pl – w sprawach handlowych

Załączniki:
• Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy
w Górażdże Cement S.A.
• Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.
• Kodeks Etyczny Dostawców
• Specyfikacja
• Ogólne warunki zakupów w GC

Adres dostawy

Górażdże Cement S.A.
Cementowa 1, Chorula
47-316 Górażdże

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Projekt i podłączenie miernika prądu do suwnicy na magazynie paliw alternatywnych cena ryczałtowa za wykonanie całości usługi wg specyfikacji 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2802 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych - prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań (0)
2 Termin realizacji - 30 dni od daty otrzymania zamówienia (0)
3 Termin płatności - wymagane 60 dni zgodnie z harmonogramem płatności GC

Harmonogram płatnośc [...].docx

(0)
4 Gwarancje - proszę o podanie długości gwarancji na wykonana usługę (0)
5 Referencje - prosimy o załączenie co najmniej 2 listów referencyjnych (0)
6 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Pytania do postępowania