Postępowanie: Dostawa krat pomostowych

Monika Czubaszewska
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Oddział Dolnośląski we Wrocławiu
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 31-08-2017 09:57:08
Zakończenie: 14-09-2017 11:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Przed złożeniem oferty wstępnej, Wykonawcy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z warunkami Ogłoszenia, stanowiącymi załącznik do niniejszego Zapytania;
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w warunkach Ogłoszenia;
3. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia, warunki płatności oraz inne istotne postanowienia zostały zawarte we wzorze Druku zakupu;
4. Postępowanie jest dwuetapowe: I etap - złożenie oferty wstępnej, II etap – negocjacje;
5. O terminie II etapu Wykonawcy zostaną poinformowani oddzielną korespondencją;
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (bez dokonania wyboru oferty) bez podania przyczyny.
7. Postępowanie oznaczone jest znakiem PRL-252/282/2017.

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Wrocław II - Magazyn Oddziałowy
ul. Paczkowska 26 (budynek WARS)
50-503 Wrocław

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 kraty pomostowe wg opisu w załączonym zapytaniu ofertowym 80 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2802 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy Zamówienia; jeżeli Wykonawca proponuje inny termin to proszony jest o jego wpisanie (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni od daty otrzymania faktury (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Pytania do postępowania