Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: półbuty sportowe typu ADIDAS

Deadlines:
Published : 30-08-2017 13:09:30
Placing offers : 01-09-2017 14:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

1). Zakupy KWP zs. w Radomiu wystawione na platformie zakupowej Open Nexus realizowane są tylko i wyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania).
2). Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a Wykonawca składający ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.
3). Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.
4). Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 90 dni od zakończenia postępowania.
5). Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6). Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.
7). Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
8). Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania, wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
osoba do kontaktu: Elwira Rybicka tel. 0-48-3452859

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2017-09-05 12:37 Elwira Rybicka Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Z uwagi,iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej KWP z s. w Radomiu jako Zamawiający unieważnił prowadzone postępowanie bez zakupu.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 półbuty sportowe typu ADIDAS męskie Parametry równoważne lub wyższe: • przeznaczone do biegania po różnym podłożu (z ukierunkowaniem na podłoże twarde:np.asfalt, itp); • cholewka wodoodporna z oddychającą membraną, zapewniająca stabilizację stopy; • sznurowane wiązania; • podeszwa profilowana z amortyzacją (dopuszczalna typu AIR), wytrzymała z bieżnikiem zapewniającym stabilizację na różnym podłożu; • anatomiczna (ergonomiczna) wkładka; • spadek pięta-palce (drop) – ok. 10 milimetrów; • preferowane ciemne kolory: cholewki (czarny, ciemny granat, grafit) i podeszwy (czarny); • preferowany czarny kolor podeszwy, dopuszczalne ciemne tonacje innych kolorów; LP. DŁUGOŚĆ WKŁADKI ilość 1. 28 cm 3 pary 2. 28,5 cm 3 pary 3. 27 cm 1 para 4. 29,5 cm 1 para 8 pair - (0)
2 półbuty sportowe typu ADIDAS damskie Parametry równoważne lub wyższe: • przeznaczone do biegania po różnym podłożu (z ukierunkowaniem na podłoże twarde: np. asfalt, itp); • cholewka wodoodporna z oddychającą membraną, zapewniająca stabilizację stopy; • sznurowane wiązania; • podeszwa profilowana z amortyzacją (dopuszczalna typu AIR), wytrzymała z bieżnikiem zapewniającym stabilizację na różnym podłożu; • anatomiczna (ergonomiczna) wkładka; • spadek pięta-palce (drop) – ok. 10 milimetrów; • dowolność w kolorystyce cholewki i podeszwy; LP. DŁUGOŚĆ WKŁADKI ilość 1. 24,5 cm 1 para 2. 23 cm 1 para 2 pair - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 do 15 dni - do 15 dni od złożenia zamówienia (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)

The number of page views: 403