Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Z/38/PN/24 Dostawa sprzętu medycznego - znak sprawy: Z/38/PN/24

Alina Pieniak
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 25-04-2024 10:26:00
Placing offers : 07-06-2024 12:00:00
Offers opening : 07-06-2024 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request(2).zip zip 80.09 2024-04-25 10:26:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 305.68 2024-04-25 10:26:00 Proceeding
SWZ_Z_38_PN_24.pdf pdf 481.32 2024-04-25 10:26:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 23.24 2024-04-25 10:26:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY.doc doc 42.5 2024-04-25 10:26:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ_GRUPA.docx docx 20.01 2024-04-25 10:26:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY + ZAŁĄCZNIKI.pdf pdf 626.91 2024-04-25 10:26:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ OŚWIADCZENIE_AKTUALNOŚĆ.docx docx 20.26 2024-04-25 10:26:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ ZADANIE NR 1.docx docx 22.56 2024-04-25 10:26:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ ZADANIE NR 2.docx docx 47.51 2024-04-25 10:26:00 Proceeding
MODYFIKACJA I.pdf pdf 278.09 2024-05-29 08:53:24 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE 29.05.pdf pdf 325.41 2024-05-29 08:53:24 Public message
ODPOWIEDZI I.pdf pdf 310.84 2024-05-29 12:06:19 Public message
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ ZADANIE NR 2 PO MODYFIKACJI.docx docx 43.01 2024-05-29 12:06:19 Public message
ODPOWIEDZI II.pdf pdf 271.37 2024-06-05 10:03:41 Public message
KWOTA JAKĄ ZAMIERZA.pdf pdf 211.13 2024-06-07 11:50:23 Public message
zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 178.52 2024-06-07 12:46:25 Public message
WYNIK zad. 1 wszyscy strona.pdf pdf 275.59 2024-06-24 08:12:58 Public message
WYNIK zad. 2 wszyscy strona.pdf pdf 279.77 2024-06-24 08:12:58 Public message

Announcements

2024-06-24 08:12 Alina Pieniak Wynik postępowania w zakresie zadania nr 1 i 2

WYNIK zad. 1 wszyscy [...].pdf

WYNIK zad. 2 wszyscy [...].pdf

2024-06-07 12:46 Alina Pieniak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2024-06-07 11:50 Alina Pieniak KWOTA JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

KWOTA JAKĄ ZAMIERZA. [...].pdf

2024-06-05 10:03 Alina Pieniak ODPOWIEDZI

ODPOWIEDZI II.pdf

2024-05-29 12:06 Alina Pieniak ODPOWIEDZI ORAZ ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ W ZAKRESIE ZADANIA NR 2

ODPOWIEDZI I.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SW [...].docx

2024-05-29 08:53 Alina Pieniak MODYFIKACJA TREŚCI SWZ ORAZ OGŁOSZENIE O ZMIANIE

MODYFIKACJA I.pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1192