Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Z/27/PN/24 Dostawy płynów infuzyjnych - znak sprawy: Z/27/PN/24

Paulina Wojtczak
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 19-04-2024 09:57:00
Placing offers : 04-06-2024 12:30:00
Offers opening : 04-06-2024 13:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAŁACZNIK DO PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY.pdf pdf 117.26 2024-04-19 09:57:00 Proceeding
espd-request.zip zip 79.36 2024-04-19 09:57:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 14124.59 2024-04-19 09:57:00 Proceeding
SWZ_Z_27_PN_24.pdf pdf 503.62 2024-04-19 09:57:00 Proceeding
ZALACZNIK_NR_4_DO_SWZ_PROJEKTOWANE_POSTANOWIENIA_UMOWY.pdf pdf 387.51 2024-04-19 09:57:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 25.28 2024-04-19 09:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.xlsx xlsx 27.43 2024-04-19 09:57:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ_GRUPA.docx docx 19.95 2024-04-19 09:57:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ OŚWIADCZENIE_AKTUALNOŚĆ.docx docx 20.3 2024-04-19 09:57:00 Proceeding
ODPOWIEDZI I.pdf pdf 283.77 2024-05-10 11:35:59 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 22.05.pdf pdf 372.33 2024-05-22 09:32:11 Public message
Modyfikacja 21.05.pdf pdf 298.76 2024-05-22 09:32:11 Public message
ODPOWIEDZI II.pdf pdf 331.79 2024-05-22 10:09:54 Public message
ODPOWIEDZI III.pdf pdf 318.57 2024-05-22 10:09:54 Public message
ZMODYFIKOWANY ZALACZNIK_NR_4_DO_SWZ_PROJEKTOWANE_POSTANOWIENIA_UMOWY.pdf pdf 386.96 2024-05-22 10:09:54 Public message
KWOTA JAKĄ ZAMIERZA.pdf pdf 212.47 2024-06-04 12:25:59 Public message
zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 184.02 2024-06-04 13:33:04 Public message
strona.pdf pdf 252.45 2024-06-05 10:24:05 Public message
unieważnienie kwota wszyscy strona .pdf pdf 274.67 2024-06-28 12:34:05 Public message

Announcements

2024-06-28 12:34 Paulina Wojtczak Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadań nr 2, 5, 6

unieważnienie kwota [...].pdf

2024-06-05 10:24 Paulina Wojtczak Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadań nr 1, 3, 4

strona.pdf

2024-06-04 13:33 Paulina Wojtczak zbiorcze zestawienie ofert

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2024-06-04 12:25 Paulina Wojtczak kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

KWOTA JAKĄ ZAMIERZA. [...].pdf

2024-05-22 10:09 Paulina Wojtczak Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy wraz ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 4 do SWZ

ODPOWIEDZI II.pdf

ODPOWIEDZI III.pdf

ZMODYFIKOWANY ZALACZ [...].pdf

2024-05-22 09:32 Paulina Wojtczak modyfikacja swz wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Modyfikacja 21.05.p [...].pdf

2024-05-10 11:35 Alina Pieniak ODPOWIEDZI I

ODPOWIEDZI I.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1113