logo
Monika
Jażdżewska
   

Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni

Aukcja elektroniczna: Naprawa rewizyjna sprzegów (ID 91546)

Data rozpoczęcia: 11-08-2017 16:00:00

Do końca: zakończona

Ile wynosi minimalne postąpienie? 1.00 PLN
Ile wynoszą przedłużenia aukcji (dogrywki)? Brak
Od jakiej ceny jest liczone postąpienie w ofercie? dostawcy
Czy oferta musi być złożona na wszystkie pozycje? Tak
Klasyfikacja ofert w cenach netto
Czy dostawca może złożyć ofertę na zamienniki? Nie
rozwiń

icon Wymagania wystawiającego

1. Przed złożeniem oferty wstępnej, Oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z ogłoszeniem o przetargu, stanowiącymi załącznik do niniejszego Zapytania;
2. Oferowany przez Oferenta przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w warunkach ogłoszenia o przetargu;
3. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia, warunki płatności oraz inne istotne postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do Ogłoszenia o przetargu;
4. Postępowanie jest dwuetapowe: I etap - złożenie oferty wstępnej, II etap – aukcja elektroniczna. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany formy II etapu;
5. O terminie aukcji elektronicznej Oferenci zostaną poinformowani oddzielną korespondencją;
6. Zamawiający ma prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny oraz każdego z etapów postępowania.


icon Komunikaty wystawiającego

  • Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

icon PRZEDMIOT ZAPYTANIA Odśwież widok transakcji

Oferty wyświetlane są w cenach netto
LP Nazwa towaru opis i załączniki Ilość /JM
Cena max netto/JM

Cena szacowana netto/JM
1 sprzęg czołowy 12 szt. *** ***
2 sprzęg miedzywagonowy 20 szt. *** ***
Wartość oferty:
Konkurent
***
***
***

Legenda:

  •  Miejsce w rankingu  |
  • Oferta prowadząca  |
  • Oferta ex aequo (na równi)  |
  • Wartość wyższa od maksymalnej |