Postępowanie: Remont odcinaka rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Młyńskiej w Świebodzinie

Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 11-08-2017 11:56:23
Zakończenie: 14-08-2017 12:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Opis przedmiotu zamówienia w załączniku

Adres dostawy

ZWKiUK Sp. zo.o.
Młyńska 37
66-200 Świebodzin

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Remont odcinaka rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Młyńskiej w Świebodzinie - 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin zakończenia - do końca listopada 2017 r., proszę potwierdzić

PFU-Świebodzin_wersj [...].pdf

Załącznik nr 1 - Kop [...].pdf

(0)
2 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Pytania do specyfikacji