Postępowanie: Naprawa z wymianą łożyska w zestawie kołowym.

Janusz Kuriata
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 11-08-2017 09:08:55
Zakończenie: 14-08-2017 10:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Naprawa z wymianą łożyska zestawu kołowego nr 6 pod kabiną B pojazdu szynowego serii SA 133-014.
2. Wykonawca zabezpieczy potrzebny materiał i dokona naprawy własną siłą roboczą przy użyciu własnych narzędzi w hali napraw u Zamawiającego.
- adres;
Sekcja Przewozów Pasażerskich w Olsztynie
ul. M. Ziętary Malewskiej 28A
10-302 Olsztyn
3. Dojazd do Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
4. Czas wykonania naprawy 3 dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Wykonawcą.
5. Forma płatności przelew 30 dni od dnia otrzymania Faktury.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez powiadomienia i podania przyczyny.
7. Telefon do Zamawiającego 695 319 601 Pan Sebastian Marszał.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Naprawa z wymianą łożyska zestawu kołowego nr 6 pod kabiną B pojazdu szynowego serii SA 133-014. Materiał w formie łożyska zabezpieczy Wykonawca 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3022 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin wykonania usługi - 3 dni robocze, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dojazdu i zabezpieczenie siły roboczej wraz z niezbędnymi narzędziami do wykonania usługi - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Odblokuj formularz
Pytania do specyfikacji