Postępowanie: Naprawa z wymianą łożyska w zestawie kołowym.

Janusz Kuriata
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie
Składanie ofert:
Rozpoczęcie: 11-08-2017 09:08:55
Zakończenie: 14-08-2017 10:00:00
Pozostało: Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Naprawa z wymianą łożyska zestawu kołowego nr 6 pod kabiną B pojazdu szynowego serii SA 133-014.
2. Wykonawca zabezpieczy potrzebny materiał i dokona naprawy własną siłą roboczą przy użyciu własnych narzędzi w hali napraw u Zamawiającego.
- adres;
Sekcja Przewozów Pasażerskich w Olsztynie
ul. M. Ziętary Malewskiej 28A
10-302 Olsztyn
3. Dojazd do Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
4. Czas wykonania naprawy 3 dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Wykonawcą.
5. Forma płatności przelew 30 dni od dnia otrzymania Faktury.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez powiadomienia i podania przyczyny.
7. Telefon do Zamawiającego 695 319 601 Pan Sebastian Marszał.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Osoba wystawiająca postępowanie nie podała adresu dostawy

Zmiany w postępowaniu

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot postępowania

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Waluta Dołącz
Plik
1 Naprawa z wymianą łożyska zestawu kołowego nr 6 pod kabiną B pojazdu szynowego serii SA 133-014. Materiał w formie łożyska zabezpieczy Wykonawca 1 usługa (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.1750 PLN

Pytania i kryteria

Lp Nazwa Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin wykonania usługi 3 dni robocze, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dojazdu i zabezpieczenie siły roboczej wraz z niezbędnymi narzędziami do wykonania usługi Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Warunki płatności przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury, proszę potwierdzić (0)
(0)
Pytania do specyfikacji